Sonntag, Januar 03, 2021

Blut und Boden 6 - Sînge şi glie 6+ + + News 2021 - aktualisiert - actualizat + + +Blut-und-Boden-Ideologie in den Werken von Vintilă Horia, Albert Wass, Heinrich Zillich, József Nyírő u.a.

Doctrina estetică a „sîngelui şi gliei” în operele lui Vintilă Horia, Albert Wass, Heinrich Zillich, József Nyírő ş.a.VI. Teil - Partea a VI-a

„Unora dintre ideologi[i fascişti] li se părea absolut clară necesitatea înlocuirii vechii teze umaniste despre om ca măsură a tuturor lucrurilor prin teza că măsura tuturor lucrurilor este naţiunea.” – Hermann István (estetician, 1973) 


„Führer-ul nu cunoaşte decît luptă, trudă şi grijă. Noi vrem să-i luăm din povară partea, pe care i-o putem lua” / „Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit und Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm abnehmen können.“– Heinrich Zillich (völkischer Schriftsteller - scriitor nazist)

„Man wird es einmal als eine ganz große Leistung bewerten, daß Hitler die Mittel der Demokratie zu ihrer Beseitigung wählte. Dadurch gewann sein Vordringen Überzeugungskraft auch denen gegenüber, die ihn bekämpften.” - Heinrich Zillich (1933)

Da aber keine Staatskunst der Welt die erdräumlichen Verhältnisse des Gebietes außer acht lassen kann, in welchem das Volk lebt, so wird hieraus ersichtlich, daß die Begriffe „Blut“ und „Boden“ zum entscheidenden Grundgedanken des Nationalsozialismus werden.” - 
R. Walther Darré (Reichsbauernführer, Reichs- und Preußischer Minister für Ernährung und Landwirtschaft und Reichsleiter der NSDAP), Blut und Boden, ein Grundgedanke des Nationalsozialismus (1936) 

„Siebenbürgen ist alter Kulturboden, dessen ausgeformtes Geistesleben alle geistigen Ausstrahlungen des Mutterlandes auffängt und sich organisch einverleibt. Zwischen der Versuchung, sich in der Enge einer Heimatkunst zu bescheiden, und der Gefahr, in den Leerlauf einer übernommenen und nicht bodenverwurzelten Bildungsdichtung hineinzugeraten, entsteht hier eine Kunst, die zugleich dichterische Ausdeutung siebenbürgischen Daseins und Mitschwingen im Rhythmus gesamtdeutscher Entwicklung sein will.“ - Harald Krasser, „Vorwort“, in: Herman Roth / Harald Krasser: Herz der Heimat. Herausgegeben von der Deutschen Buchgilde in Rumänien. Vorwort von Harald Krasser, Verlag von Krafft & Drotleff, Hermannstadt 1935, S. 1-11 (hier, S. 3)

„Nur die Völker bleiben, so will es das Blut. Immer nur gutes Blut…“ - Rudolf Hollinger (1942)

„Führerul german s'a înscris în istorie printre ctitorii României.” Nichifor Crainic, „Aliaţii lui Hitler” (1941)


***

Blut und Boden 6 - Sînge şi glie 6Inhaltsübersicht - Cuprins

1. Nichifor Crainic (* 22. 12. 1889, Bulbucata – † 20. 8. 1972, Mogoșoaia)  

1940. Nichifor Crainic: Das geistige Leben im heutigen Rumänien. Rede, gehalten in Berlin, am 11. November 1940 / Viaţa spirituală în România de astăzi. Cuvîntare ţinută la Berlin, 11 noiembrie 1940 


1940-2007.  Nichifor Crainic, „Hitler, marele erou al vremii noastre” (?!), în: Tricolorul, 17.10. 2007


2. Erwin Wittstock (* 25. 2. 1899, Hermannstadt/Sibiu - † 27. 12. 1962, Kronstadt/Brașov)  


1933-1936-1944. Umschläge des völkischen Tendenzromans von Erwin Wittstock, Bruder, nimm die Brüder mit / Romanul poporal al lui Erwin Wittstock, Frate, ia-i pe frați cu tine (în traducerea lui Sân-Giorgiu din Gândirea: Frate, ia cu tine fraţii tăi)
 

Das Bild der Juden - Imaginea evreilor 


1933. Auszug aus dem völkischen Tendenzroman von Erwin Wittstock, „Bruder, nimm die Brüder mit” / Fragment din romanul lui Erwin Wittstock, Frate, ia-i pe frați cu tine   


Großrumänische Bodenreform / Reforma agrară din România Mare 

Anmerkung: 2021. Darstellung der Bodenreform im Geschichtslehrbuch für die 8. Klasse - mit deutscher bzw. rumänischer Unterrichtssprache.

 

Das Bild der Rumänen, Ungarn und Roma / Imaginea românilor, maghiarilor şi romilor Das Bild der Deutschen / Imaginea germanilor
Das Bild der Frauen und der deutschen Familie / Imaginea femeilor şi a familiei germane 


Demnächst / În curînd: 

Darstellung und Interpretation der Geschichte / Prezentarea şi interpretarea istoriei 


1933. Fritz Heinz Reimesch beschreibt die Siebenbürger Sachsen / Descrierea saşilor din Transilvania de către Fritz Heinz Reimesch  

1939. Ion Sân-Giorgiu: „Heinrich Zillich şi Erwin Wittstock”, în: Gândirea, anul XVIII, nr. 6, iunie, 1939, pp. 348-349

1963. Denunziation von Heinz Stănescu  / Denunţ al lui Heinz Stănescu, Din mediul scriitorilor germani


Freitag, Januar 01, 2021

News 2021

26.7. 2021

Apel

Bucureşti, 26 iulie 2021


Domnului Prim –ministru, Florin-Vasile Cîţu


Domnului Ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu


Suntem profund revoltați de participarea doamnei Irina Cajal Marin, subsecretar de stat  în Ministerul Culturii, la manifestarea organizată de Academia Română în onoarea lui Nicolae Paulescu, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la inventarea insulinei. Prin prezența lor, doamna Irina Cajal, Subsecretar de stat și domnul Aurel Vainer, Președinte onorific la FCER, au legitimat un eveniment memorial de glorificare a unuia dintre cei mai antisemiți ideologi interbelici.

Reamintim că Nicolae Paulescu, vicepreședinte al Ligii Apărării Național Creștine (partid al cărui siglă a fost zvastica), a fost una din figurile proeminente ale naționalismului extrem, antisemismului și rasismului în climatul ideologic și politic al României interbelice. A fost autorul celui mai radical discurs antisemit cunoscut în spațiul românesc. Acest discurs incita la ură și eliminarea evreilor (el folosea exclusiv termenul de „jidani”), discurs cu influență  uriașă în procesul de fascizare a României din anii 1930, ce a contribuit substanțial la ororile Holocaustului. Însuși Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mișcării Legionare, îl considera, alături de A.C. Cuza, un ilustru înaintaș.

Scrierile lui Paulescu au fost publicate (inclusiv în perioada recentă) și comentate critic în numeroase lucrări științifice. Nu există pentru nimeni, circumstanța atenuantă a necunoașterii.

Dată fiind gravitatea asocierii unui demnitar cu omagierea unui mentor al rasismului, credem că  nu avem de a face cu o „gafă” sau cu  o „greșeală regretabilă” ci  cu o crasă ignorare a normelor morale fundamentale ale societăți românești actuale.

Dat fiind cele arătate mai sus, solicităm demiterea doamnei Irina Cajal din funcția sa guvernamentală.

Cu deosebită stimă,

Liviu Antonesei

Laszlo Alexandru

Péter Bányai

Horia Bozdoghină

Maria Bucur

Michael Cernea

Iurii Chişinevski

Vera Cîmpeanu

Emanuel Copilaş

Andrei Cornea

Mihai Demetriade

Smaranda Enache

Alexandru Florian

Mihai Dinu Gheorghiu

Manole Iosiper

Werner Kremm

Elena-Irina Macovei

Norman Manea

Lucian Nastasă-Kovacs

Irina Nastasă-Matei

Cristian Pârvulescu

Florin Poenaru

Costi Rogozanu

Maria Roth

Liviu Rotman

Michael Shafir

Mariuca Stanciu

William Totok

Daniel Vighi

#

24.7. 2021


Skandalöse Teilnahme von Dr. Irina Cajal-Marin, Unterstaatssekretärin im Bukarester Kulturministerium, an einer von der Rumänischen Akademie organisierten Feier zu Ehren von Nicolae Paulescu (1869-1931), einem rassebiologischen Theoretiker und ideologischem Vorbild aller Rechtsextremisten in Rumänien.

Ce cautǎ Dr. Irina CAJAL-MARIN, Subsecretar de stat în Ministerul Culturii, la „evenimentul ocazionat de împlinirea a 100 de ani de la descoperirea insulinei” de cǎtre teoreticianul rasismului biologic şi inspirator ideologic al legionarismului, Nicolae Paulescu? 

Evenimentul a fost organizat de Academia Românǎ.

Şeful legionarilor, Corneliu Zelea Codreanu, îl considera pe Nicolae Paulescu (1869-1931) un „profesor al românismului”, descriindu-l ca autor al unor „articole sfinte”.

În afarǎ de Liviu Rotman n-am vǎzut pe nimeni care ar fi avut curajul sǎ atragǎ atenţia asupra acestei prezenţe ruşinoase. Nu numai Comunitatea evreilor din România ar trebui sǎ se pronunţe, ci şi toţi cei care resping rasismul şi antisemitismul şi care se opun elogierii unor persoane care au contribuit la impunerea şi rǎspîndirea fascismului şi extremismului în România şi aiurea.***


22.7. 2021

Über den Nachlass des rumäniendeutschen Nazischriftstellers und Vertriebenenfunktionärs Heinrich Zillich.

 Florian Kührer-Wielach im Gespräch mit Michaela Nowotnick auf dem Spotify-Kanal, Donauwellen.

***


Neue Bücher - Cărţi noi

17.7. 2021Mihai Iovǎnel, Istoria literaturii române contemporane, 1990-2020 (Geschichte der rumänischen Gegenwartsliteratur, 1990-2020), Editura Polirom, Iaşi, 2021.#


Eginald Schlattner, Drachenköpfe. Roman, Pop Verlag, Ludwigsburg 2021. 

8.4. 2021

EGINALD SCHLATTNER 


Eginald Schlattner erhält das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Die feierliche Ordensverleihung wird coronabedingt im Sommer stattfinden, wahrscheinlich im Juni, im Garten des deutschen Konsulats in Hermannstadt. 


SCRIITORUL EGINALD SCHLATTNER A FOST DISTINS CU ORDINUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA: Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ceremonia decernării va avea loc, probabil, în iunie, în grădina consulatului german din Sibiu.

Eginald Schlattner trăieşte în localitatea Roşia, lîngă Sibiu. De ani de zile se insinuiază că el ar fi fost principalul vinovat pentru condamnarea unor scriitori, în 1959, la Braşov. În acelaş an a fost şi el condamnat pentru omisiune de denunţ.
#

5.6. 2021

Mariana Hausleitner: Selbstbehauptung gegen staatliche Zwangsmaßnahmen - Juden und Deutsche in Rumänien seit 1830; Frank & Timme, Berlin 2021 

Mariana Hausleitner, bekannt für ihre detailgenauen Studien zur jüngeren Geschichte Rumäniens wie über die „Nationalen und sozialen Konflikte in  Siebenbürgen“ bis generell zur „Geschichte Rumäniens und dem Holocaust“, führt in ihrem jüngsten Werk „Selbstbehauptung gegen staatliche Zwangsmaßnahmen: Juden und Deutsche in Rumänien seit 1830“ viele dieser Facetten zusammen und zieht Bilanz. Dabei scheut sie sich nie, Täter und Opfer unbesehen ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit beim Namen zu nennen. Dass die Auswirkungen bis in die heutigen politischen und gesellschaftlichen Debatten reichen, macht sie nachvollziehbar deutlich.

ADZ, 5.6. 2021

Inhaltsverzeichnis. 

„Despre evrei şi germani în spaţiul lingvistic românesc, din 1830 pânǎ-n prezent. O sintezǎ istoricǎ a cercetǎtoarei germane, Mariana Hausleitner”,  RFE, 14.7. 2021 

#

15.3. 2021

Anton Sterbling: Die versunkene Republik


Erzählungen. Reihe: EPIK, Bd. 119. ISBN 978-3-86356-321-9, Pop Verlag, Ludwigsburg 2021, 280 Seiten. € 18,50.

Die acht Erzählungen sind über einige Motive und einzelne Gestalten lose miteinander wie auch hintergründig mit bestimmten Erzählsträngen des ersten Bandes „Klimadelirium und andere furchtbare Erzählungen“ verbunden, wie der aufmerksame Leser erkennen wird. Sie handeln vom gescheiterten Gründungsversuch einer »Banater Republik« nach dem Ersten Weltkrieg, erzählt hundert Jahre später von einem Stadtschreiber in einem Kirchturm; von einem vormals wohlhabenden serbischen Kaufmann, der in der Bărăganverschleppung vermutlich aus Habgier und Rache ermordet wurde; vom sechzehnjährigen Sohn eines Ersten Parteisekretärs, der in einem Kurort in den Westkarpaten Selbstmord beging sowie dem weiteren erstaunlichen Lebens- und Karriereverlauf seines Vaters; von der Kindheit, Jugend und dem weiteren Lebensweg eines Banater Schwaben, der nicht mit seiner Familie aussiedeln wollte, sondern bei einer Armeemannschaft Fußball spielte und Unteroffizier wurde; von einem Studenten der Geschichtswissenschaft, dem sein besonderes Interesse an der Geschichte der Zwischenkriegszeit und des Zweiten Weltkriegs zum Verhängnis wurde und der daher aus Rumänien floh sowie von dessen merkwürdigen, in diese Geschichte verwickelten rumänischen Verwandten; von einem vom Militärdienst entlassenen jungen Deutschen, der, nicht ganz unverschuldet, auf Grund verhängnisvoller und verwirrender Umstände in den späten Jahren der Ceauşescu-Diktatur, ins Gefängnis kam; von einem rumänischen Schriftsteller, den die Gespenster und langen Schatten der Vergangenheit bis ins Exil verfolgten; und schließlich von einem habilitierten Historiker, der mit seiner militärgeschichtlichen Spezialisierung in eine berufliche Sackgasse geriet, der aber später einen anderen Karriereweg findet, der ihn in seine alte Heimat in Südosteuropa zurück führt.

Siehe auch: Neue Bücher 

***


5.4. 2021 - Aktualisiert - actualizat  

[1. April 2021: Anlässlich des 140. Geburtstages von Octavian Goga wurde in Iaşi/Jassy dessen Büste enthüllt. An der Feierlichkeit nahm auch der Bürgermeister der Stadt, Mihai Chirică (PNL) teil. Das Landesinstitut für das Studium des Holocaust in Rumänien „Elie Wiesel” reagierte betroffen angesichts der Ehrung eines faschistischen Politikers und Dichters, der mitverantwortlich  ist für die Einführung der ersten antisemitischen Gesetze in Rumänien.] 


[1 aprilie 2021: „La 140 de ani de la nașterea marelui român”, Octavian Goga, anunţa ziarul România liberă din 31 martie 2021, va fi dezvelit bustul său la la Iaşi. Ceremonia dezvelirii, scrie G4Media, din 2 aprilie 2021, a avut loc la 1 aprilie în prezenţa primarului Mihai Chirică (PNL). Într-un comunicat, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România, „Elie Wiesel”, şi-a exprimat iritarea faţă de această omagiere a unui politician profascist, vinovat de impunerea primelor legi antisemite. Primarul Chirică a susţinut că pe Goga „nu ar trebui să-l legăm de cariera lui politică (…) am omagiat omul de cultură și doar atât”.]

Mehr zu Octavian Goga / alte detalii  despre Octavian Goga in: Blut und Boden - Sînge și glie, Halbjahresschrift - hjs-online, 7.4. 2016

Bericht über das Staatsbegräbnis von Goga, BdZ, 13.5. 1938, S. 5


Anhang - Addenda Neu - nou  


2.7. 2021


Die lokalen Behörden haben der Büste des umstrittenen Politikers und ultranationalistischen Dichters auf einer am Sockel angebrachten Tafel einen erklärenden Text hinzugefügt. Darin wird Goga als faschistischer und antisemitischer Politiker bezeichnet, der eine bedauerliche Rolle in der Geschichte Rumäniens gespielt hatte. (Foto: Adrian Cioflâncǎ, 
FB, 2.7.2021.)Autoritǎţile locale au amplasat între timp o placǎ explicativǎ pe soclul cu bustul lui Goga cu urmǎtorul text: „Din pǎcate, activitatea sa politicǎ este una regretabilǎ pentru istoria României, întrucât a fost militant fascist şi antisemit”. (Foto: Adrian Cioflâncǎ,  FB, 2.7.2021.)


***


30.6. 2021

80 Jahre seit dem Pogrom von Jassy / 80 de ani de la Pogromul din Iaşi

13.266 jüdische Opfer des am 28.Juni 1941 organisierten Pogroms / 13.266 de victima evreieşti dupǎ începerea pogromului la data de 28 iunie 1941

RFE, 30.6. 2021  / 30.6. 2021, Europa liberǎ***

27.6. 2021

7. Mai 2021: Die wahre Identität der inoffiziellen Securitatemitarbeiterin, Deckname „Claudia”, die in mehreren Akten auftaucht, wurde Horst Samson offiziell von der CNSAS-Behörde mitgeteilt. Es handelt sich um die 1948 in Großsanktnikolaus geborene Gerlinde Breier, geborene Kappel.

7 mai 2021. CNSAS-ul a dezvǎluit oficial identitatea realǎ a colaboratoarei „Claudia” care apare în mai multe dosare. Este vorba despre Gerlinde Breier, nǎscutǎ Kappel la Sânnicolaul Mare, în 1948.

Cf. Linke und Securitate 2 – Stînga şi Securitatea 2 

#

18.6. 202110. 10. 1944. Aus dem Protokoll der Ministerratssitzung zum Gesetzesentwurf über den Entzug der rumänischen Staatsbürgerschaft und Nationalisierung des rumäniendeutschen Vermögens / Din stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri în cursul cǎreia se discuta retragerea cetǎţeniei şi etatizarea bunurilor care aparţin etnicilor germani din România.

Aktualisiert - actualizatLinke und Securitate – Stînga şi Securitatea

Absatz - pasajul: Constantin Titel Petrescu


***

23. 6. 2021

O sǎptǎmînǎ a comemorǎrilor, RFE, 23.6. 2021#

22. 6. 2021

Vor 80 Jahren - În urmǎ cu 80 de ani 

Die Nazipresse Rumäniens über den Beginn des ideologischen und Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion, beschrieben als Abwehrkampf gegen ein von Stalin unterstütztes „Komplott der Juden, Demokraten, Bolschewisten und Reaktionäre”

Presa nazistǎ din România despre începerea rǎzboiului ideologic şi de cucerire contra Uniunii Sovietice, descris ca un atac impotriva complotului pus la cale de evrei, democraţi, bolşevici şi reacţionari în cîrdǎşie cu Stalin.
***


10.6. 2021

Aktualisiert - actualizat: Im Einsatz - În luptă

Im Einsatz an der sichtbaren und unsichtbaren Front - În luptă pe frontul vizibil şi invizibil 

Halbjahresschrift - hjs-online, 7.1. 2014

NEU: 1980. Hans Wolfram Hockl, „Grenzen der Toleranz” / NOU: Hans Wolfram Hockl, „Frontierele toleranţei”

Inhalt - Conţinut

[1937. Tag der deutschen Jugend, DJR, in Heldsdorf. Zwei Ausschnitte aus der Rede des Landesjugendführers, Fritz Cloos]
[1937. Manifestare a Tineretului german din România, DJR, două extrase din cuvîntarea conducătorului pe ţară a organizaţiei tineretului, Fritz Cloos]

[4. Mai 1941. „Der wahre Sozialismus!” Von Fritz Cloos, Leiter der Deutschen Arbeiterschaft Rumäniens, in: Südostdeutsche Tageszeitung / Ausgabe Siebenbürgen]
[4 mai 1941. „Socialismul adevărat!” De Fritz Cloos, şeful Muncitorimii Germane din România (DAR), în: Südostdeutsche Tageszeitung / ediţia pentru Transilvania] 

[16. Mai 1941. Großkundgebung der DAR in Kronstadt. Schon mehr als 20.000 deutsche Arbeiter von der Deutschen Arbeiterschaft in Rumänien erfasst. Die Rede des Stabsführers Andreas Rührig / Die Rede des DAR-Führers Fritz Cloos, in: Südostdeutsche Tageszeitung, 16. 5. 1941, S. 3]
[16 mai 1941. Marea manifestaţie DAR din Braşov. Deja peste 20.000 de muncitori germani au aderat la organizaţia Muncitorimea Germană din România - Deutsche Arbeiterschaft in Rumänien (DAR). Cuvîntarea Stabsführer-ului Andreas Rührig / Cuvîntarea conducătorului DAR, Fritz Cloos, în: Südostdeutsche Tageszeitung, 16. 5. 1941, p. 3]

[25. März 1965. Auszug aus einem langen, maschinengeschriebenen Bericht des Auslandsagenten „Ion Lăzărescu”, in dem er u.a. sein Beileid anlässlich des Todes von Gheorghiu-Dej ausdrückt und der auch einige Abschnitte über Hans Hartl enthält, auf den er angesetzt war und über den es in den Securitateakten noch zahlreiche Berichte gibt.]
[25 martie 1965. Extras dintr-un amplu raport dactilografiat despre „situaţia politicii internaţionale văzută prin cercurile guvernamentale ai politicii din RFG”, predat de agentul „Lăzărescu Ion” Securităţii în care este menţionată moartea lui Gheorghiu-Dej şi în care face şi o trimitere la Hans Hartl, pe lînga care fusese dirijat: „Hartl este un convins şi fanatic potrivnic ale tezelor din apus, că prin apropierea politică şi mai ales economică către statele socialiste aceste ţări va fi întărită în lupta lor împotriva hegemoniei Moscovei”. Fragmentele au fost reproduse fără vreo intervenţie stilistică.]

Biografie: Hans Hartl, Erhard Plesch 

[24. April 1966. Die Residentur aus Wien fasst einen ausführlichen Bericht des Agenten „Konrad”, alias Fritz Cloos, zusammen, in dem er über die Verdächtigungen referiert, denen Franz Wojakowski durch Hans Hartl und Erhard Plesch ausgesetzt ist.]
[24 aprilie 1966. Rezidenţa din Viena sintetizează un amplu raport al agentului „Konrad”, alias Fritz Cloos, în care era vorba despre Franz Wojakowski şi pe care Hans Hartl şi Erhard Plesch l-ar fi suspectat de colaborare cu Securitatea română.]

[1980. Hans Wolfram Hockl, „Grenzen der Toleranz”]
[1980. Hans Wolfram Hockl, „Frontierele toleranţei”]

[1980. Zillich, Cloos, Viktor Stürmer & Walter Loew vs. Hockl]

[1980 und 1985. Die Banater Post zu Hockl]

[1988. Bemerkungen in dem Buch von Karl M. Reinerth/ Fritz Cloos, Zur Geschichte der Deutschen in Rumänien 1935-1945. Beiträge und Berichte. Mit einem Vorwort von H. W. Loew, Bad Tölz 1988, zu Corneliu Zelea Codreanu, dem Führer der rumänischen Faschistenbewegung, Legion des Erzengels Michael]
[1988. Părerile lui Karl M. Reinerth / Fritz Cloos în volumul: Zur Geschichte der Deutschen in Rumänien 1935-1945. Beiträge und Berichte. Mit einem Vorwort von H. W. Loew.  (Privitor la istoria germanilor din România 1935-1945. Contribuţii şi rapoarte. Prefaţă de H. W. Loew), Bad Tölz, 1988, legate de conducătorul mişcării fasciste române, Legiunea Arhanghelul Mihail, Corneliu Zelea Codreanu]

[1992. Der Legionär Nistor Chioreanu, 1993 Gründungsmitglied der Partei für das Vaterland – später umbenannt in: Partei alles für das Land – hebt die Unterschiede der faschistischen Eisernen Garde zu anderen rechtsextremistischen Organisationen hervor, um deren Ausrichtung zu verharmlosen]
[1992. Legionarul Nistor Chioreanu, cofondator, în 1993, al Partidului pentru Patrie – rebotezat mai tîrziu în Partidul Totul pentru Ţară – descrie Garda de Fier, reliefînd originalitatea ei prin diferenţiere faţă de alte formaţiuni fasciste, pentru a bagateliza orientarea ei ideologică reală]

Biografie: Nistor Chioreanu


***

9.6. 2021

Aktualisiert - actualizat: Hans Blaßmann

[1980. „Der mysteriöse Tod des Hans Blaßmann“]

[1980. „Moartea misterioasă a lui Hans Blaßmann“]

Aus dem Inhalt / Din conţinut: 

Tatort - Prinz-Eugen-Schule / Banatia  in Temeswar (heute Hochschule für Medizin). Hier wurde Hans Blaßmann 1944 ermordet

Locul crimei – Şcoala Prinţul Eugen (de Savoia) / Banatia din Timişoara (astăzi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara). Aici a fost ucis Hans Blassmann, în 1944.

[1946. Heinrich Simonis, Gespenstergang durch die Zeit. Aus den dunklen Tagen des Hitlerfaschismus im Banat, Verlag des Verfassers, Temeswar 1946]

[9 decembrie 1955. Interogarea lui Dominik Blassmann din Lenauheim, de către lt. Simion Totai, de la biroul Securităţii din oraşul Sînnicolau Mare, reg. Arad, în vederea clarificării împrejurărilor în care a fost ucis, în 1944, fiul său Hans Blassmann în încinta liceului timişorean „Banatia“ de către persoane neidentificate din cadrul Grupului Etnic German. Prima pagină a documentului] 

[9. Dezember 1955. Leutnant Simion Totai von der Rayonssecuritate aus Großsanktnikolaus, Kreis Arad, befragt Dominik Blassmann aus Lenauheim im Zusammenhang mit der Ermordung seines Sohnes, Hans Blassmann, 1944 in der „Banatia“, von unbekannten Leuten aus der Deutschen Volksgruppe in Rumänien. Erste Seite des Dokuments.]

[16 ianuarie 1956. O declaraţie a tatălui lui Johann Blassmann, din Lenauheim, despre asasinatul din incinta liceului Banatia din Timişoara în anul 1944. Fragment.]

[16. Januar 1956. Erklärung des Vaters von Johann Blassmann aus Lenauheim, über den Mord in der  Temeswarer Banatia. Auszug.]

[1943: Nikolaus Blassmann [Blaßmann], geb. 3. 8. 1910 in Lenauheim, Landwirt, Sohn von Dominik Blassmann und Bruder von Hans Blassmann, war Mitglied der Waffen-SS und gehörte als Sturmmann bzw. SS-Schütze zu dem Personal der  Wachmannschaften des Konzentrationslagers Auschwitz]  

[1943. Nikolaus Blassmann [Blaßmann], născut la 3. 8. 1910 în comuna bănăţeană Lenauheim, agricultor, fiul lui Dominik Blassmann şi fratele lui Hans Blassmann, s-a înrolat voluntar în Waffen-SS şi a făcut parte din echipele de gardieni ale lagărului de concentrare din Auschwitz]

***

8.6. 2021

Katholischer Friedhof Großkomlosch (Banat) / CIMITIRUL CATOLIC DIN COMLOŞU-MARE (BANAT)

Karl Wenzon, Verwandter meiner Urgroßmutter, Klara Wagner, geb. Wenzon, zum Tode verurteilt und wegen seiner Beteiligung an der Revolution von 1848 im Jahr 1849 hingerichtet / KARL WENZON, RUDĂ CU STRĂBUNICA MEA KLARA WAGNER, NĂSCUTĂ WENZON, CONDAMNAT LA MOARTE ÎN 1849 PENTRU PARTICIPARE LA REVOLUŢIA DIN 1848.

Verwitterte Grabinschrift / INSCRIPŢIE FUNERARĂ

Hier ruhen

die Eheleute

Karl Wenzon,

gest. 1849

alt 32 Jahre

Susanne Wenzon

geb. Seiler (?)

gest. 1903

alt 85 Jahre

Ruhet sanft!***


2.6. 2021

1916: Auszüge aus: Adam Müller-Guttenbrunn, Kriegstagebuch eines Daheimgebliebenen! Eindrücke und Stimmungen aus Österreich-Ungarn, 1.-5. Tausend, Verlag von Ulr. Mosers Buchhandlung (J. Meyerhoff) k.und k. Hofbuchhändler, Graz 1916 / Extrase din Jurnalul de război al lui Adam Müller-Guttenbrunn, 1916

Aktualisiert - actualizat: Blut und Boden 5 - Sînge şi glie 5

#

8. 5. 2021

Blut und Boden 6 - Sînge şi glie 6  - Aktualisiert - actualizat, 12.6. 2021  

Demnächst / În curînd:

Darstellung und Interpretation der Geschichte / Prezentarea şi interpretarea istoriei 

Aus dem Inhalt / Din cuprins

Das Bild der Deutschen in den Schriften von Erwin Wittstock / Imaginea germanilor în scrierile lui Erwin Wittstock 
Das Bild der Frauen / Imaginea femeilor 

1933-1936-1944: Umschläge des völkischen Tendenzromans von Erwin Wittstock, Bruder, nimm die Brüder mit, (1933) / 1933-1936-1944: Romanul poporal al lui Erwin Wittstock, Frate, ia-i pe frați cu tine; în traducerea lui Sân-Giorgiu din Gândirea: Frate, ia cu tine fraţii tăi

Großrumänische Bodenreform / Reforma agrară din România Mare 

NEU: Anmerkung: 2021. Darstellung der Bodenreform im Geschichtslehrbuch für die 8. Klasse - mit deutscher bzw. rumänischer Unterrichtssprache.

Das Bild der Rumänen, Ungarn, Juden und Roma  in den Schriften von Erwin Wittstock / Imaginea românilor, maghiarilor, evreilor şi romilor în scrierile lui Erwin Wittstock 

Bild / ilustratieGlasul Romilor,  organ al Uniunii Generale a Romilor din România, an 1, nr. 1, 1.-15. 11. 1934

1933. Fritz Heinz Reimesch beschreibt die Siebenbürger Sachsen / Descrierea saşilor din Transilvania de către Fritz Heinz Reimesch  

1939Ion Sân-Giorgiu über / despre Heinrich Zillich & Erwin Wittstock

1963. Denunziation von Heinz Stănescu  / Denunţ al lui Heinz Stănescu. Din mediul scriitorilor germani

1940-2007.  Nichifor Crainic: Das geistige Leben im heutigen Rumänien  / „Hitler, marele erou al vremii noastre” 


***

2.6. 2021


Redenumirea unor străzi care poartă numele unor persoane compromise, RFE, 2.6. 2021
***


19./20.5. 2021

Demnächst:


(auf Bild klicken)

Ausgabe 2019–2020, Band 1 und 2 | 31. und 32. Jahrgang

Björn Opfer-Klinger: Bulgariens Rolle im deutschen Bündnissystem des Dreimächtepaktes 1941–1944 | Agnes Tóth: Korrekturen der stalinistischen Nationalitätenpolitik in Ungarn? (1950–1965) | Saša S. Ilić: Deutsche Kriegsgefangene als Arbeitskräfte in der jugoslawischen Wirtschaft zwischen 1945 und 1949 | Anna Grünfelder: Jüdische Überlebende des Holocaust. Neubeginn in der kommunistischen Gesellschaft Jugoslawiens | William Totok: Ambivalente Lebensläufe. Securitate-Offiziere zwischen Verklärung und Sachlichkeit (4) | Bernd Florath: Informationen der DDR-Staatssicherheit über die Lage in der ČSSR 1968 (II) | Anton Sterbling: War der „reale Sozialismus“ modern? Kritische Nachfragen | Interview: Ekkehard Hallensleben über seine Zeit in Bukarest als Kulturreferent an der Handelsvertretung/Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest (Michaela Nowotnick) |  Mariana Hausleitner: Eine Atmosphäre von Hoffnung und Zuversicht. Hilfe für verfolgte Juden in Rumänien, Transnistrien und Nordsiebenbürgen 1940–1944 (György Dalos)

ONLINE: Rezensionen

Mariana Hausleitner: Eine Atmosphäre von Hoffnung und Zuversicht. Hilfe für verfolgte Juden in Rumänien, Transnistrien und Nordsiebenbürgen 1940–1944 (György Dalos)

***


17.5. 2021

Muzica extremistă -

între rock, folk şi rap, RFI, 17.5. 2021


În ultimii 30 de ani a apărut şi în România o scenă muzicală care promovează mesaje ultranaţionaliste, rasiste, antisemite, xenofobe, sexiste şi legionaroide. Aceste mesaje contribuie la îndoctrinarea şi radicalizarea unui anumit segment al populaţiei, mai ales tinere.


(Pentru fragmentele muzicale, citate în text, a se vedea versiunea audio.)- Eroizarea criminalului de război, Ion Antonescu

- Elogiul violenţei şi legionarismului

- Rasism, antisemitism şi anti-europenism 

***


12.5. 2021


Partidele şi-au desemnat candidaţii de frunte. Joana Cotar, născută în România, aspiră la candidatura de frunte a partidului naţionalist-autoritar, Alternativa pentru Germania (AfD), RFE, 12.5. 2021***


11.5. 2021

In einem offiziellen Schreiben des Landesrates für das Studium der Securitatearchive, CNSAS, wird Johann Lippet die Identät der inoffiziellen Mitarbeiterin „Eva” mitgeteilt. Unter dem Decknamen „Eva” war Hildegard Schleich, geborene Thierjung, für die rumänische Geheimpolizei tätig.


ÎNTR-O SCRISOARE PRIMITĂ DE LA CNSAS I SE COMUNICĂ LUI JOHANN LIPPET IDENTITATEA COLABORATOAREI NEOFICIALE A SECURITĂŢII CARE AVEA NUMELE CONSPIRATIV „EVA”. ESTE VORBA DESPRE HILDEGARD SCHLEICH, NĂSCUTĂ THIERJUNG.

Cf. Securitate-Tandem: „Voicu” - „EVA”, in: Halbjahresschrift - hjs-online 

***

8./9. Mai 1945 

Ende der Nazigewaltherrschaft – Sfîrşitul dictaturii naziste

Sowjetisches Ehrenmal, Tiergarten, West-Berlin - Memorial sovietic, Tiergarten, Berlinul Occidental (Foto: © William Totok)

***

1. MAI 2021

Berlin - 1 MAI 2021 (Fotos: © William Totok)Arbeiter-Zeitung, 1. Mai 1927


***


26.4. 2021

Radu Gyr, „poetul arhanghelilor verzi”, RFI, 26.4. 2021Radu Demetrescu (1905-1975), cunoscut sub numele de Radu Gyr, fusese unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori români care au activat în cadrul formaţiunii extremiste de dreapta, Legiunea Arhanghelul Mihail. Gyr a fost autorul unor cîntece legionare şi a fost închis de mai multe ori. După ce a fost eliberat din penitenciar a publicat articole şi poezii naţionaliste în gazeta regimului comunist „Glasul Patriei”. După 1990, Gyr a fost redescoperit de grupuri şi partide neolegionare şi autoritar-naţionaliste care l-au transformat într-un model. 

***

23.4. 2021

Radicalizarea simpatizanților AUR ar trebui să ne îngrijoreze - interviu cu istoricul Mihai Demetriade, RFI, 22.4.  2021

O persoană care a postat pe facebook un mesaj care incită la ură și violență se va alege cu mai multe plângeri penale. Concret, un domn numit Cezar Victor Năstase a întocmit o listă cu oameni care, în opinia sa, ar trebui executați pentru trădare de patrie. Printre aceștia se numără politologul Cristian Pârvulescu, istoricii Mădălin Hodor, Mihai Demetriade și Adrian Cioflâncă, fostul ambasador al României în Senegal, Ciprian Mihali, sau corespondentul RFI în Germania, William Totok.  

Alexandru Muraru, Reprezentant Special al Guvernului României: Cer Poliției și autorităților judiciare să se sesizeze și să ia măsuri față de amenințări cu moartea adresate unei liste cu intelectuali, HotNews, 25.4. 2021

Reacții: TVR 1, 26.4. 2021

George Simion, Liviu Mihaiu și Traian Băsescu la #România9

Emisiune moderată de Ionuț Cristache***

14.4. 2021

RFE, 14.4. 2021

Franz Josef Huber, un complice al criminalului de război Adolf Eichmann

- Huber, fost general SS, fost şef al Gestapo-ului din Viena

- serviciile secrete americane contribuie la operaţiunea de spălare a biografiei lui Huber

- Huber, anchetator al atentatorului Georg Elser

- presa din România despre atentatul nereuşit asupra lui Hitler, din 8. 11. 1939

Arader Zeitung, 24. 11. 1939, despre arestarea lui Elser
Arader Zeitung, 24. 11. 1939, despre arestarea lui Elser

***

24.4. 2021

Corona - Berlin ***

8.4. 2021

50 DE ANI DE LA PRIMUL CONGRES INTERNAŢIONAL AL ROMILOR (LONDRA, 8 APRILIE 1971)

50 Jahre seit dem ersten internationalen Roma-Kongress in London (8.4. 1971). 

Damals wurde eine eigene Flagge und die Hymne der Roma und Sinti, "Djelem djelem" (serb./kroat. "Ђелем, Ђелем" / "Đelem, đelem), eingeführt. 

Das Lied wurde international bekannt durch den jugoslawischen Film von Aleksandar Petrović aus dem Jahr 1967: "Ich traf sogar glückliche Zigeuner" (Originaltitel: Skupljači perja; rumänisch: "Am întâlnit țigani fericiți"), dessen Handlung im serbischen Banat - der Wojwodina - angesiedelt ist. Im Film wird das Lied von Olivera Katarina gesungen. Der ursprüngliche Text wurde durch eine neue Version von Žarko Jovanović ersetzt. Diese Version bildete die Textgrundlage für die Roma-Hymne. 

Die Teilnehmer an dem Kongress beschäftigten sich auch mit der Frage der diskriminierenden Bezeichnung Zigeuner und plädierten für die Durchsetzung der Selbstbezeichnung Roma. Der 8. April wurde zum Internationalen Tag der Roma erklärt.

Anmerkungen zu der Darstellung der Roma in den Schriften des rumäniendeutschen Schriftstellers Erwin Wittstock, in: Halbjahresschrift - hjs-online

***

31.3. 2021

Blanker Judenhass in Rumänien​

Die Intendantin des Jüdischen Staatstheaters in Bukarest, Maia Morgenstern, wird per mail mit dem Tod bedroht. Laut Behörden handele es sich bei dem Absender um eine Person mit psychischen Problemen​, in der Printausgabe der taz, 1.-2. 4. 2021, S. 10

Blanker Hass. Die Intendantin des Jüdischen Theaters in Bukarest, Maia Morgenstern, wird per Mail mit dem Tod bedroht. Langfassung in: taz-online, 31.3. 2021 

Semnal pozitiv că antisemitismul nu va mai fi tolerat în România. Reflecţii după ameninţările cu moartea, trimise actriţei Maia Morgenstern, RFE, 31.3. 2021

Als Filmschauspielerin wurde Maia Morgenstern international bekannt, vor allem durch ihre Rollen in Lucian Pintilies „Baum des Lebens” (1992), in Theo Angelopoulos‘ „Der Blick des Odysseus” (1995) oder in Mel Gibsons „Die Passion Christi” (2004).

#

19.3. 2021

Octav Bjoza a afirmat într-o emisiune difuzată de postul România TV (17.3. 2021) că niciodată nu a participat la adunări comemorative organizate de legionari, respectiv că a plecat cînd unii dintre ei, prezenţi, au intonat cîntecele gardiste. La data de 7 noiembrie 2009 a participat la o astfel de ceremonie şi a declarat acolo următoarele:

„Nu sunt legionar, nu am fost şi e prea tîrziu să mai devin, dar norocul meu a fost ca la vîrsta de 19 ani să fiu educat în temniţele comuniste de unii dintre ei. Mi-au marcat tot restul vieţii, de la ei am învăţat pentru totdeauna că nimic […] nu se poate realiza fără morală, nici în familie, nici în economie, nici în politică, nici în ţară. Şi mai e ceva […] fără credinţa nimic nu se va putea realiza. Tot ei [legionarii] mi-au atras atenţia că neamul românesc e bîntuit de trădători, de vînzători de ţară şi au avut dreptate şi din cauza asta îi voi purta în mintea şi în sufletul meu cîte zile voi avea“.


 Cîntec intonat în prezenţa lui Octav Bjoza:

Simion Lefter, Cântecul legionarilor căzuţi 

[...] 

Ca o lacrimă de sânge,
A căzut o stea,
Drum de foc şi biruinţă
Pentru Garda ta. 

[...]

Aici o altă versiune, uşor modificată a cîntecului, cunoscut şi sub titlul: Imnul legionarilor căzuţi - 

Ca o lacrimă de sânge 
A căzut o stea, 
Drum de foc ai biruinţă 
Pentru Garda ta.

Înregistrarea a fost postată ulterior pe Youtube de către Noua Dreaptă. Între timp a fost ştearsă. Există însă o copie:#

17.3. 2021

ADZ, 18.3. 2021, S. 1 

Ohne ihn kritisch zu hinterfragen, veröffentliche die ADZ am 13. 3. 2013 ein Interview mit Octav Bjoza, betitelt: 

„Das Gesetz 118 ist eher eine Sozialhilfe“. Gespräch mit Octav Bjoza, Vorsitzender des Vereins der ehemaligen politischen Häftlinge in Rumänien (AFDPR). 

Im selben Jahr hatte mir Bjoza in einer öffentlichen Veranstaltung in Bukarest, bei der einige Teilnehmer in grüner Legionärsuniform erschienen sind, unterstellt, ich sei Jude und beabsichtige, die orthodoxen Heiligen zu entwürdigen. „Lăsaţi-ne sfinţii noştri”, sagte er damals. 

Die damalige Veranstaltung musste unter Polizeischutz stattfinden. Zuvor waren im Internet Drohungen gegen mich verbreitet worden. 

William Totok

***


10.3. 2021Mehr zu der Partei Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) in News 2020:  
Keywords eingeben und suchen: Lavric, AUR, Rost, Simion 

***

5.3. 2021


Goldener Bär für Radu Jude auf der 71. Berlinale


Radu Jude distins cu Ursul de Aur la Berlin  

***

26.2. 2021

Roland Kirsch (1960-1989)

Roland Kirsch în antologia: La început a fost dialogul. Grupul de Acţiune Banat şi prietenii: poezie, proză, polemici, Corina Bernic, Ernest Wichner (ed.); Ernest Wichner (pref.); Corina Bernic (postf.); trad. de Michael Astner, Corina Bernic, Nora Iuga, Alexandru Al. Şahighian, Polirom, Iaşi, 2013.

#

25.2. 2021

Presa din România lezează demnitatea unui scriitor mort în împrejurări neelucidate

Aproape întreaga presă din România a difuzat ieri (24.2. 2021) ştirea privind retragerea unei persoane care a fost numită în Consiliul Științific al Muzeului Satului Bănățean. Retragerea persoanei a avut loc din cauza faptului că a colaborat cu Securitatea şi a furnizat poliţiei politice informaţii despre Laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller. Este vorba despre persoana, conspirată în dosare sub numele de “Sorin”.

În mai toate aceste articole se afirmă că Roland Kirsch ar fi fost un colaborator al Securităţii. Absolut fals. Roland Kirsch a fost un tînar scriitor din Timisoara care s-a sinucis pe data de 3 mai 1989. Imprejurările suicidului nu au fost elucidate nici pînă-n ziua de astăzi.

A se vedea:

Facebook

„Presupusul turnător la Securitate al scriitoarei Herta Muller, numit de USR PLUS la conducerea Muzeului Satului Bănățean”, Digi24, 24.2. 2021

Herta Müller a dezvăluit identitatea lui „Sorin” într-un amplu eseu, publicat în Observator Cultural (din 2009). Eseul a apărut iniţial în presa din Germania (în hebdomadarul Die Zeit, 2009).

„Sorin” avea de îndeplinit sarcini externe şi interne, detalii aici şi aici.

Despre Roland Kirsch există şi un articol pe Wikipedia (în limba română şi germană).

Scrisoare interceptată în care se vorbeste despre moartea lui Rolli (Roland Kirsch), din 8 iunie 1989. Radu Tinu avizează scrisoarea şi ordonă: "repunerea în circuit": 

ACNSAS, I 235544, f. 176v


***


20.2. 2021

Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift - Bundeskanzlerin Angela Merkel

„Rasismul este otravă, ura este toxică.” Comemorarea celor nouă victime ale atentatului xenofob din oraşul german Hanau, din 19 februarie 2020, RFI, 19.2. 2021

Discursul Președintelui Federal, Frank-Walter Steinmeier la evenimentul de comemorare al victimelor atacului de la Hanau din 19 februarie 2020, susținut la 19 februarie 2021 la Hanau (tradus în limba română)

Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei der Gedenkveranstaltung am ersten Jahrestag des Anschlags in Hanau, am 19. Februar 2021 (dt. Originaltext)

***

16.2. 2021

die tageszeitung (taz), 16.2. 2021

Ein Meister der Desinformation 

Der ehemalige hochrangige Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate ist im Alter von 92 Jahren in den USA gestorben.

***

17.12. 2021


Moartea unui poet, RFE, 17.2. 202135 de ani de la dispariţia lui Rolf Bossert (n. 16 decembrie 1952, Reşiţa – m. 17 februarie 1986, Frankfurt pe Main), o victimă a şicanelor şi represiunii naţional-comuniste 

PS. În emisiunea „Actualitatea românească” din 29 noiembrie 1985, aceea în care Gelu Ionescu anunța moartea în detenție a inginerului Gheorghe Ursu, a fost difuzat și un articol, apărut în ziarul german „Frankfurter Rundschau”, în care erau descrise perchezițiile și ancheta la care era supus poetul Rolf Bossert, înainte ca acesta să reușească să plece din România:

 Europa Liberă despre Gheorghe Ursu şi Rolf Bossert, noiembrie 1985 (Audio) 


#

Liviu Antonesei

În  amintirea…
                                Pentru Rolf  Bossert

…nicăieri nu ai găsit pămîntul făgăduinţei,
nicăieri liniştea, decît într-o prăbuşire adîncă,
într-un zbor fără aripi.
O pată de sînge pe asfalt cît o sahară lichidă,
o tăcere aiuritoare.
Pretutindenea la fel. Nicăieri, nicăieri
un loc al cîntecului,
niciodată un cîntecel al speranţei.
Pretutindenea se-ntinde numărul fiarei – ne muşcă
din inimi, ne linge sub ţeastă.
Rămas bun prietene, ca-ntr-un roman poliţist,
rămas bun pentru vecie. In memorie – un orăşel
cu străduţe concentrice, o barbă în flăcări,
casele vechi, un turn fără ceas. O zi, o zi
ce-o credeam nesfîrşită, în care-am visat
că ne salva poezia. Odihneşte în pace.
Sub astre, nici un vis, nici o speranţă.
Nimic, niciodată.#

William Totok


               F
         D    Ü  I
        EK   R  RO
     NED    R   EST
    ANNE   O  NBAUM
  SIST       L      ENTZW
 EIGEBR   F       OCHEN       oh!
               B
               O
               S
               S
               E
               R
               T
                                                  Jan. `75


#

12. 2. 2021Rolf Bossert - 35 Jahre seit seinem Tod 

(* 16. 12 1952, Reșița - † 17. 2. 1986, Frankfurt am Main)

#


Am 11. 2. 1986 führte Gisela Lerch ein Gespräch mit Rolf Bossert. Dieser hatte zuvor in Berlin, im Literarischen Colloquium und im Literaturhaus, aus seinen Gedichten gelesen und anschließend mit dem Publikum diskutiert. Das Gespräch wurde am 12. 2. 1986 vom SFB ausgestrahlt. Im Anschluss folgten einige Gedichte, die Bossert selbst vorgelesen hatte. Zwei Tage nach seinem Tod, am 20.2. 1986, druckte die Frankfurter Rundschau eine Fassung des Gespächs ab. 
Aus: William Totok, Die Zwänge der Erinnerung. Aufzeichnungen aus Rumänien, Hamburg 1988, S. 191-196


[14. November 1985. Rolf Bossert schreibt an ZK-Mitglied Petre Enache] Aus: William Totok, Die Zwänge der Erinnerung. Aufzeichnungen aus Rumänien, Hamburg 1988, S. 189-190

#

8. 2. 2021


***


4.2 2021


Geschichtsaufarbeitung in Rumänien:

Glimpflich davon gekommen

Ein Ex-Offizier des Geheimdienstes wird wegen Holocaust-Leugnung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Es ist das erste derartige Urteil seit 1989


#

Der rumänische Holocaustleugner ZĂRNESCU VASILE wurde heute zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Haft wurde auf Bewährung ausgesetzt. Berufung kann innerhalb der nächsten 10 Tage eingelegt werden. 

ZĂRNESCU VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de negare a holocaustului, condamnat 

Inculpatul având de executat pedeapsa de 1 an şi o lună închisoare. Se amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani. In aceşti 2 ani are obligaţia: 
a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d. să comunice schimbarea locului de muncă; e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
Inculpatul mai este obligat la plata sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. 
Drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei penale. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04.02.2021.

***
3.2. 2012

Zeci de personalitati cer liderilor coalitiei de guvernare sa inceteze dialogul cu AUR: Deschiderea ministrilor Educatiei, Justitiei si Sanatatii este scandaloasa si inadmisibila, Ziare.com, 3.2. 2021

***

29.1. 2021

In der Gemeinde 1 Decembrie wurde die Antonescustraße umbenannt. 

În comuna 1 Decembrie, în urma ședinței Consiliului Local din 29.01.2021, s-a decis schimbarea denumirii străzii Ion Antonescu. 
****
2. 2. 2021

Die Urtseilsverkündung im Fall Vasile Zărnescu wurde erneut vertagt. Diesmal auf den 4. Februar / Pronunţarea sentinţei în cazul Vasile Zărnescu a fost amînată, din nou, pe 4 februarie. 

#27.1. 2021


Ziua internaţională a Holocaustului. Negaţionism şi antisemitism în faţa justiţiei din România

Astăzi, 27 ianuarie, este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
- Negaţionism şi antisemitism
- Un fost ofiţer SRI acuzat de antisemitism şi negaţionism
- Publicistica lui Vasile I. Zărnescu
- Victimele – o „minciună sionistă”
- Holocaustul, o „gogoriţă diabolică”

Propagandă negaţionistă şi antisemită#

25.1. 2021

Das Urteil im Prozess des wegen Holocaustleugnung angeklagten, ehemaligen Securitate- bzw. SRI-Offiziers, Vasile I Zărnescu sollte heute in Bukarest verkündet werden. Es wurde in den vergangenen Jahren mehrmals verschoben und diesmal auf den 2. Februar vertagt.
Zărnescu ist der Verfasser zahlreicher revisionistischer Schriften und war zeitweilig einer der tonangebenden Autoren des rechtsextremistischen Netzwerkes AlterMedia (siehe dazu Details unter dem Stiwort AlterMedia). 

***

26.1. 2021


Gimnastica publicistică
În aceste zile s-au împlinit 80 de ani de la aşa numita „rebeliune legionară”. În cursul evenimentelor sîngeroase de atunci - care s-au derulat între 21 şi 23 ianuarie 1941 - au fost asasinaţi 120 de evrei. Cum a reflectat presa de limbă germană din România „răscoala” de atunci, exemplificăm prin ziarul pro-nazist, timişorean „Banater Deutsche Zeitung”, răsfoind numerele apărute între 21 si 26 ianuarie 1941.

#

24.1. 2021

Die rumäniendeutsche Presse berichtete ausführlich über den Legionärsaufstand, der vor 80 Jahren, zwischen dem 21. und 23. Januar 1941, stattfand und schließlich in eine Niederlage mündete. Die rumäniendeutsche Presse hatte noch am 21. Januar in vollkommener Übereinstimmung mit der Legionärsdoktrin Propagandaartikel veröffentlicht. 
BDZ, 21. Januar 1941, S. 2


Einen Tag später änderte die Propaganda bereits ihren Tonfall und die rumäniendeutsche Leserschaft wurde mit widersprüchlichen Berichten überflutet. 

Gleichzeitig wird die antisemitische Hetze fortgesetzt. Das Blatt machte mehrere Tage Werbung für den antisemitischen Film "Jud Süß" und für das arisierte Café Wien (vormals Lloyd) - Eigentümer Josef Henz, Hans Weresch und Rechtsanwalt Dr. Hans Reb).  


BDZ, 22. Januar 1941, S. 6
BDZ, 23. Januar 1941, S. 1

BDZ, 24. Januar 1941, S. 1

BDZ, 26. Januar 1941, S. 1


                                                                                                                          BDZ, 26. Januar 1941, S. 7

#

21.1. 2021

80 Jahre seit dem antisemitischen Pogrom in Bukarest als Mitglieder der faschististischen Legion des Erzengels Michael Juden an Fleischerhaken im Schlachthaus aufgehängt haben. Während der so genannten Rebellion der Legionäre wurden 120 Juden ermordet. Heute gibt es nach wie vor Personen, die jene barbarischen Vorfälle leugnen. 

80 de ani de la pogromul antisemit al Legionarilor din Bucureşti. În timpul aşa numitei „rebeliuni”, legionarii au omorît 120 de evrei, unii dintre ei au fost agăţaţi în cîrlige în abatorul din capitala României. Astăzi există voci care neagă atrocităţile.

„Opera” Legionarilor: la abator, în timpul rebeliunii...(ACNSAS, D 10160, vol. 1, f. 445) 


Zeichnung ehemaliger rechtsextremistischer Häftlinge in Aiud, als Illustration eines Textes, der während der so genannten Umerziehung der Häftlinge 1964 entstanden ist. 

Desen al foştilor extremişti de dreapta, deţinuţi la Aiud.  Desenul ilustrează capitolul despre „Rebeliune” şi face parte dintr-un amplu text, din 1964, în care se sintetizează şi documentează aşa numita reeducare a deţinuţilor. 

***

22.1. 2021

Marius Stan schreibt in einem kosmopolitisch anmutenden Artikel (RFE, 20.1. 2021) über Johnny Weissmüller. Er bezeichnet ihn als einen Banater, der in einem Ort geboren wurde, der heute ein Stadtteil von Temeswar ist. Wieso verschweigt er aber die Volkszugehörigkeit von Tarzan, der aus einer multikulturellen und miltiethnischen Region stammt? 

Într-un articol (RFE, 20.1. 2021cu tentă cosmopolită, Marius Stan vorbeşte despre Johnny Weissmüller. M-am întrebat, de ce se rezumă doar să spună că a fost bănăţean, născut într-o localitate care astăzi este un cartier al oraşului Timişoara? 
De ce trece sub tăcere naţionalitatea lui Tarzan, originar dintr-o provincie multiculturală şi multi-etnică?

***

12.1. 2021

Der in Österreich geborene, im rumänischen Banat aufgewachsene und seit 1987 in der Bundesrepublik Deutschland lebende Schriftsteller Johann Lippet feiert am 12. Januar seinen 70. Geburtstag.


Lippet ist der Verfasser zahlreicher Bücher. Seine letzten Erzählungen, Gedichte und Romane sind im Ludwigsburger Pop Verlag erschienen.

Das zentrale Thema in seinen literarischen Arbeiten war und ist das Banat. Lippet hat im Laufe der Jahre auch einige Beiträge in der Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik publiziert. 

Johann Lippet

Reiseführer

Das Dorf, seit jeher ohne Bahnanbindung, sichtbar
am Horizont, der Kirchturm, bei Schönwetter,
nachdem man dem Zug entstiegen, Triebwagen mit Waggon,
im Nachbardorf, Gottlob mit Namen, das Bahnhofsgebäude,
nun Heimstätte für Tauben und nachtaktives Getier, im Rücken,
geht es entlang des Schienenverlaufs, Schotterbett samt Schwellen
überwuchert von Gräsern, darunter auch blühende sommers,
zum Bahnübergang, wo beginnt der Weg, der einzige, unfehlbar.

Der Himmel sommerblau mit Schäfchenwolken, die Stille tief,
darin gebückt die Felder, das Herz, das des Heimkehrers
von fern her nach Hause in die Fremde, drückt.

(Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, Heft 1-2, 2015)


***

16. 6. 2021

[Alle Blogeinträge werden laufend aktualisiert und korrigiert. Manche externe Links wurden zwischenzeitlich gelöscht, jedoch nicht die ursprünglichen Titeleinträge und Quellenhinweise. In letzter Zeit häuften sich Hackerangriffe - seit 2019 ungefähr 20 Mal -  als Unbekannte auf Halbjahresschrift - HJS-online einen Eintrag mit einem Link gepostet hatten. Vorsicht: solche Links nicht öffnen! Zuletzt wurde die Seite am 3. 15. 24. und 28. 6. 2021 gehackt. So hat die Seite am 20. 5. 2021 ausgesehen - siehe Kopie:]

***


=================================
UNSER BLOG ANGEBOT - IM ÜBERBLICK
BLOGUL NOSTRU - PRIVIRE DE ANSAMBLU
=================================
▼ 2021

Blut und Boden 7 - Sînge şi glie 7 (Radu Gyr. Demnächst - în curînd:  Das Innere Reich, Harald Krasser etc.)
Blut und Boden 6 - Sînge şi glie 6 (Nichifor Crainic, Erwin Wittstock.)  
Kunst-Kultur 5 - Artă-cultură 5 (Oscar Walter Cisek - demnächst - în curînd)
Linke und Securitate 4 – Stînga şi Securitatea 4 (wird fortgesetzt - continua)

▼ 2020

 • Kunst-Kultur 4 – Artă-cultură 4 
 • Kunst-Kultur 3 – Artă-cultură 3 
 • Blut und Boden 5 - Sînge şi glie 5
 • Linke und Securitate 3 – Stînga şi Securitatea 3  
 • News 2020 

 • ▼ 2019

 • Linke und Securitate 2 – Stînga şi Securitatea 2 
 • Kunst-Kultur 2 – Artă-cultură 2 
 • Linke und Securitate – Stînga şi Securitatea 
 • News 2019 

 • ▼ 2018

 • 100 Jahre Rumänien – România 100
 • Kunst-Kultur – Artă-cultură 
 • Securitate vs. Securitate  
 • Die Schere - Foarfeca (III)   
 • News 2018 
 • Blut und Boden 4 - Sînge şi glie 4
 • Blut und Boden 3 - Sînge şi glie 3

 • ▼ 2017
  • ▼ 2016
  • Paranoia - Der Fall - cazul Nikolaus Haupt
       ▼ 2015
  ·         (▼  Mai
  * ▼  November
  * ▼  Oktober

  * ▼  September


      * ▼  August

            o Der Fall „Bega“


  * ▼  EU-Wahl 2009:

  ▼  27. März 2009Johann Böhm: Bischofsvikar Friedrich Müller als Widerständler? - August Georg Kenstler, Herausgeber der Monatsschrift „Blut und Boden“  (Anhang: 1. Zum Verständnis der politischen Gruppen (Parteien) der deutschen Volksgruppe in Rumänien von 1922 bis zum 23. August 1944    2. Organisationsplan der NSDAP der DViR Ende 1943. Tabelle mit den Unterorganisationen der NSDAP der DViR)

  Erstellt 25. 12. 2020 - Aktualisiert ". 26. 7. 2021, 12:00 h


  logo redesign