31.08.2018

Kunst-Kultur – Artă-cultură

Kunst und Kultur im Visier der politischen Polizei - Arta şi cultura în vizorul poliţiei politice 

[11. September 1975. Mitteilung des Innenministeriums, UM 0672, an das Munizipalinspektorat Bukarest, Securitate, über die Redakteurin der Bukarester Zeitschrift „Neue Literatur”, Helga Reiter] 

[11 septembrie 1975. Adresă a Ministerului de Interne, UM 0672 către Inspectoratul Municipiului Bucureşti, IMB, Securitate, din Bucureşti privind-o pe Helga Reiter, redactoare a revistei literare germane din Bucureşti, „Neue Literatur”] 


ACNSAS, D 118, vol. 23, ff. 298-299

Siehe Tabelle mit den Angestellten der Zeitschrift „Neue Literatur”, 1981. / Cf. Tabel cuprinzînd personalul de la revista „Neue Literatur”, din 1981. 

Anm. Geschwärzte Stellen von der CNSAS-Behörde / N.N. Pasaje anonimizate de CNSAS.


***
[7. Oktober 1975. Mitteilung des Innenministeriums, UM 0672, an das Munizipalinspektorat Bukarest, über den rumäniendeutschen Theaterkritiker, Publizisten und verantwortlichen Feuilletonchef der Tageszeitung „Neuer Weg”, RKP-Mitglied Emmerich Reichrath, geboren am 11. Oktober 1941 in Hatzfeld/Jimbolia, verstorben am 27. Juni 2006 in Bukarest; Verfasser mehrerer Bücher: Reflexe. Kritische Beiträge zur rumäniendeutschen Gegenwartsliteratur, Bd. 1, Kriterion Verlag, Bukarest 1977; Nicht nur Verrisse. Rezensionen, Berichte, Interviews, Dacia Verlag, Klausenburg 1991; Reflexe II, Dacia Verlag, Klausenburg 1984-94.]  

[7 octombrie 1975. Adresă a Ministerului de Interne, UM 0672, către Inspectoratul Municipiului Bucureşti, IMB, Securitate, din Bucureşti privindu-l pe criticul şi jurnalistul german, Emmerich Reichrath, membru PCR, redactor responsabil pentru pagina culturală a cotidianului „Neuer Weg”, născut la data de 11 octombrie la Jimbolia, decedat pe data 27 iunie 2006 la Bucureşti] 


ACNSAS, D 118, vol. 23, ff. 293-293v***

[23. Juni 1981. Personalbogen des rumänischen Germanisten Mihai Isbăşescu, ehemaliger Sekretär des Propagandaministers der Antonescu-Regierung, Nichifor Crainic, und Assistent des Germanisten Ion Sîn-Giorgiu, Minister in der Wiener legionaristischen Exilregierung unter Horia Sima]

[23 iunie 1981. Fişa germanistului Mihai Isbăşescu, fost secretar al ministrului propagandei, Nichifor Crainic, şi asistentul germanistului Ion Sîn-Giorgiu, ministru în guvernul legionar de exil, din Viena, condus de Horia Sima]

ACNSAS, D 118, vol. 24, ff. 137-137v

***


[13. April 1983. Bericht des Temescher Kreisinspektorats des Innenministeriums über die Stimmung in den Kreisen der Schriftsteller]


[13 aprilie 1983. Notă a Inspectoratului Judeţean Timiş al Ministerului de Interne privind starea de spirit în mediul scriitoricesc] 

ACNSAS, D 120, vol. 12, ff. 345-348***


[5. Juli 1983. Statistik der operativen Überwachung einiger Literaturkreise und Kultureinrichtungen aus dem Kreis Temesch, erstellt von der Unterabteilung 1/A, vermutlich verfasst von Oberstleutnant Ioan Indrei

[5 iulie 1983. Statistica situaţiei operative privind unele cenacluri literare şi instituţii culturale din judeţul Timiş, întocmită de Serviciul 1/A, redactată, probabil de lt. col. Ioan Indrei]ACNSAS, D 120, vol. 12, ff. 316-319


***

[September 1984. Protestbrief Temeswarer Schriftsteller, Helmuth Frauendorfer, Herta Müller, Richard Wagner, William Totok, Johann Lippet, Horst Samson und Balthasar Waitz, an den Ersten Sekretär des Temescher Kreisparteikomitees, Cornel Pacoste, und an den Vorsitzenden des Rumänischen Schriftstellerverbandes, Dumitru Radu Popescu. In verschiedenen Securitatedokumenten wird der Brief als „kollektive Denkschrift” bezeichnet- rum. „memoriu colectiv”]


[Septembrie 1984. Scrisoarea de protest a scriitorilor din Timişoara, Helmuth Frauendorfer, Herta Müller, Richard Wagner, William Totok, Johann Lippet, Horst Samson şi Balthasar Waitz, adresată primului secretar al Comitetului Judeţean PCR Timiş, Cornel Pacoste, şi preşedintelui Uniunii Scriitorilor, Dumitru Radu Popescu. In diferite documente ale Securităţii scrisoarea este menţionată sub denumirea „memoriu colectiv”]


ACNSAS, I 256905, ff. 44-46Anm. /N.N. Cf. Cornel Pacoste:
  1. - „Gică” von Radio Temeswar - „Gică” de la Radio Timişoara, hjs-online, 24.10.2010
  2. - „Dan“: Securitateeinsatz mit Hingabe, hjs-online, 30.04.2010
  3. - Cornel Pacoste - Biografie: Paranoia, hjs-online,  06.11.2016 


***ACNSAS, D 118, vol. 30, f. 11

[Noiembrie 1986. Notă cu problemele ce se propun să fie incluse în Programul de măsuri al Departamentului Securităţii Statului pe anul 1987, material realizat de Direcţia I a DSS, incomplet în dosar, ceea ce se poate constata şi-n cazul altor materiale, iniţial copiate şi folosite, de exemplu, de Mihai Pelin la întocmirea Cărţii albe a Securităţii; scoaterea unor materiale rezultă foarte clar din procesele verbale ale unor ofiţeri care au „curăţit” dosarele după 1989, menţionînd în scris această operaţiune cu trimiteri la filele eliminate. La mijlocul anilor 1980, Securitatea şi-a intensificat acţiunile în vederea influenţării „pozitive” a exilului şi a fost atentă la toate încercările unor intelectuali de a se articula critic faţă de regim. Se va acţiona, „în spirit ofensiv şi cu mai multă femitate pentru penetrarea informativă eficientă în organizaţiile si grupările duşmănoase din emigraţia română şi în redacţiile posturilor de radio şi celelalte oficine reacţionare care desfăşoară activitate duşmănoasă împotriva ţării nostre.” – f. 1 - se spune în acest material, întocmit în noiembrie 1986. O atenţie sporită a acordat poliţia politică şi „penetrării informative a principalelor organizaţii, centre şi grupări ale emigraţiei maghiare şi germane, descifrării acţiunilor ostile cu caracter naţionalist desfăşurate de unele elemente din interior, în special de persoane în domeniul artei, culturii, sănătăţii, învăţămîntului, justiţiei, precum şi în rîndul clerului, în mediile posesorilor de permise pentru micul trafic, precum şi ale unor tineri neîncadraţi în muncă, sau cu intenţii evazioniste, pe fond naţionalist.” - ff. 4-5. Pentru contracararea influenţei unor culte religioase, „se va acţiona în direcţia antrenării cultelor tradiţionale din ţara noastră, în special a Bisericii Ortodoxe Române ca, în relaţiile sale cu celelalte biserici şi organizaţii religioase din străinătate, să iniţieze acţiuni de contracarare a propagandei ostile R.S. România.” – f. 7.]

[November 1986. Die Securitate verfasst einen ausführlichen Maßnahmenplan, der auf eine effiziente und offensive Neutralisierung und Vorbeugung regimekritischer Äußerungen oder Handlungen im In- und im Ausland abzielt, wobei in erster Linie auf die Haltung intellektueller Kreise sowie der Vertreter der ungarischen und deutschen Minderheit geachtet werden sollte]
ACNSAS, D 120, vol. 17, ff. 1-11


***Erstellt: 31.8. 2018 - Aktualisiert: 8.11. 2018, 17:02 Uhr