Freitag, August 31, 2018

Kunst-Kultur – Artă-cultură

Kunst und Kultur im Visier der politischen Polizei - Arta şi cultura în vizorul poliţiei politice Inhalt - conţinut

Helga Reiter; 
Neue Literatur 1981; 
Emmerich Reichrath; 
Mihai Isbăşescu; 
Timiş: Stimmung / starea de spirit 1983 + Statistik OV - statistica DUI
Protestbrief - Memoriu colectiv 1984; 
Arnold Hauser; 
Maßnahmenplan - Program de măsuri 1986
1987: Die operative Lage im Problembereich „Kunst-Kultur” im Kreis Temesch / Situaţia operativă în domeniul „Artă-cultură” din judeţul Timiş
Robert Reiter (Franz Liebhard); 
Anmerkungen - adnotări: Oscar Walter Cisek, Georg Maurer; 

***[11. September 1975. Mitteilung des Innenministeriums, UM 0672, an das Munizipalinspektorat Bukarest, Securitate, über die Redakteurin der Bukarester Zeitschrift „Neue Literatur”, Helga Reiter] 

[11 septembrie 1975. Adresă a Ministerului de Interne, UM 0672 către Inspectoratul Municipiului Bucureşti, IMB, Securitate, din Bucureşti privind-o pe Helga Reiter, redactoare a revistei literare germane din Bucureşti, „Neue Literatur”] 


ACNSAS, D 118, vol. 23, ff. 298-299

Siehe Tabelle mit den Angestellten der Zeitschrift „Neue Literatur”, 1981. / Cf. Tabel cuprinzînd personalul de la revista „Neue Literatur”, din 1981. 

Anm. Geschwärzte Stellen von der CNSAS-Behörde / N.N. Pasaje anonimizate de CNSAS.


***
[7. Oktober 1975. Mitteilung des Innenministeriums, UM 0672, an das Munizipalinspektorat Bukarest, über den rumäniendeutschen Theaterkritiker, Publizisten und verantwortlichen Feuilletonchef der Tageszeitung „Neuer Weg”, RKP-Mitglied Emmerich Reichrath, geboren am 11. Oktober 1941 in Hatzfeld/Jimbolia, verstorben am 27. Juni 2006 in Bukarest; Verfasser mehrerer Bücher: Reflexe. Kritische Beiträge zur rumäniendeutschen Gegenwartsliteratur, Bd. 1, Kriterion Verlag, Bukarest 1977; Nicht nur Verrisse. Rezensionen, Berichte, Interviews, Dacia Verlag, Klausenburg 1991; Reflexe II, Dacia Verlag, Klausenburg 1984-94.]  

[7 octombrie 1975. Adresă a Ministerului de Interne, UM 0672, către Inspectoratul Municipiului Bucureşti, IMB, Securitate, din Bucureşti privindu-l pe criticul şi jurnalistul german, Emmerich Reichrath, membru PCR, redactor responsabil pentru pagina culturală a cotidianului „Neuer Weg”, născut la data de 11 octombrie la Jimbolia, decedat pe data 27 iunie 2006 la Bucureşti] 


ACNSAS, D 118, vol. 23, ff. 293-293v
***

[23. Juni 1981. Personalbogen des rumänischen Germanisten Mihai Isbăşescu, ehemaliger Sekretär des Propagandaministers der Antonescu-Regierung, Nichifor Crainic, und Assistent des Germanisten Ion Sîn-Giorgiu, Minister in der Wiener legionaristischen Exilregierung unter Horia Sima]

[23 iunie 1981. Fişa germanistului Mihai Isbăşescu, fost secretar al ministrului propagandei, Nichifor Crainic, şi asistentul germanistului Ion Sîn-Giorgiu, ministru în guvernul legionar de exil, din Viena, condus de Horia Sima]

ACNSAS, D 118, vol. 24, ff. 137-137v

***


[13. April 1983. Bericht des Temescher Kreisinspektorats des Innenministeriums über die Stimmung in den Kreisen der Schriftsteller]


[13 aprilie 1983. Notă a Inspectoratului Judeţean Timiş al Ministerului de Interne privind starea de spirit în mediul scriitoricesc] 

ACNSAS, D 120, vol. 12, ff. 345-348***


[5. Juli 1983. Statistik der operativen Überwachung einiger Literaturkreise und Kultureinrichtungen aus dem Kreis Temesch, erstellt von der Unterabteilung 1/A, vermutlich verfasst von Oberstleutnant Ioan Indrei

[5 iulie 1983. Statistica situaţiei operative privind unele cenacluri literare şi instituţii culturale din judeţul Timiş, întocmită de Serviciul 1/A, redactată, probabil de lt. col. Ioan Indrei]ACNSAS, D 120, vol. 12, ff. 316-319


***

[September 1984. Protestbrief Temeswarer Schriftsteller, Helmuth Frauendorfer, Herta Müller, Richard Wagner, William Totok, Johann Lippet, Horst Samson und Balthasar Waitz, an den Ersten Sekretär des Temescher Kreisparteikomitees, Cornel Pacoste, und an den Vorsitzenden des Rumänischen Schriftstellerverbandes, Dumitru Radu Popescu. In verschiedenen Securitatedokumenten wird der Brief als „kollektive Denkschrift” bezeichnet- rum. „memoriu colectiv”]


[Septembrie 1984. Scrisoarea de protest a scriitorilor din Timişoara, Helmuth Frauendorfer, Herta Müller, Richard Wagner, William Totok, Johann Lippet, Horst Samson şi Balthasar Waitz, adresată primului secretar al Comitetului Judeţean PCR Timiş, Cornel Pacoste, şi preşedintelui Uniunii Scriitorilor, Dumitru Radu Popescu. In diferite documente ale Securităţii scrisoarea este menţionată sub denumirea „memoriu colectiv”]


ACNSAS, I 256905, ff. 44-46Anm. /N.N. Cf. Cornel Pacoste:
  1. - „Gică” von Radio Temeswar - „Gică” de la Radio Timişoara, hjs-online, 24.10.2010
  2. - „Dan“: Securitateeinsatz mit Hingabe, hjs-online, 30.04.2010
  3. - Cornel Pacoste - Biografie: Paranoia, hjs-online,  06.11.2016 ***

[Undatiert, nach 1984 erstelltes Dokument. Personalbogen des Schriftstellers und damaligen stellvertretenden Chefredakteurs der Bukarester Zeitschrift „Neue Literatur”, Arnold Hauser, 1929-1988, verfasst von Ştefan Cîrstea und Traian Iancu, 1923-1997, dem Verwaltungsdirektor des Schriftstellerverbandes der Sozialistischen Republik Rumänien; eine Kopie des Schriftstücks wurde der Securitate übergeben]


[Nedatat, document întocmit după 1984. Fişa personală a scriitorului Arnold Hauser, 1929-1988, redactor şef adjunct al revistei „Neue Literatur” din Bucureşti, predată Securităţii, întocmită de Ştefan Cîrstea şi Traian Iancu, 1923-1997, director administrativ al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, autor al unor volume de poezie patriotică şi libretului, „Plutaşul de pe Bistriţa”, 1955/56, compozitor: Filaret Barbu, 1903-1984]


ACNSAS, D 118, vol. 10, ff. 180-181


***ACNSAS, D 118, vol. 30, f. 11

[Noiembrie 1986. Notă cu problemele ce se propun să fie incluse în Programul de măsuri al Departamentului Securităţii Statului pe anul 1987, material realizat de Direcţia I a DSS, incomplet în dosar, ceea ce se poate constata şi-n cazul altor materiale, iniţial copiate şi folosite, de exemplu, de Mihai Pelin la întocmirea Cărţii albe a Securităţii; scoaterea unor materiale rezultă foarte clar din procesele verbale ale unor ofiţeri care au „curăţit” dosarele după 1989, menţionînd în scris această operaţiune cu trimiteri la filele eliminate. La mijlocul anilor 1980, Securitatea şi-a intensificat acţiunile în vederea influenţării „pozitive” a exilului şi a fost atentă la toate încercările unor intelectuali de a se articula critic faţă de regim. Se va acţiona, „în spirit ofensiv şi cu mai multă femitate pentru penetrarea informativă eficientă în organizaţiile si grupările duşmănoase din emigraţia română şi în redacţiile posturilor de radio şi celelalte oficine reacţionare care desfăşoară activitate duşmănoasă împotriva ţării nostre.” – f. 1 - se spune în acest material, întocmit în noiembrie 1986. O atenţie sporită a acordat poliţia politică şi „penetrării informative a principalelor organizaţii, centre şi grupări ale emigraţiei maghiare şi germane, descifrării acţiunilor ostile cu caracter naţionalist desfăşurate de unele elemente din interior, în special de persoane în domeniul artei, culturii, sănătăţii, învăţămîntului, justiţiei, precum şi în rîndul clerului, în mediile posesorilor de permise pentru micul trafic, precum şi ale unor tineri neîncadraţi în muncă, sau cu intenţii evazioniste, pe fond naţionalist.” - ff. 4-5. Pentru contracararea influenţei unor culte religioase, „se va acţiona în direcţia antrenării cultelor tradiţionale din ţara noastră, în special a Bisericii Ortodoxe Române ca, în relaţiile sale cu celelalte biserici şi organizaţii religioase din străinătate, să iniţieze acţiuni de contracarare a propagandei ostile R.S. România.” – f. 7.]

[November 1986. Die Securitate verfasst einen ausführlichen Maßnahmenplan, der auf eine effiziente und offensive Neutralisierung und Vorbeugung regimekritischer Äußerungen oder Handlungen im In- und im Ausland abzielt, wobei in erster Linie auf die Haltung intellektueller Kreise sowie der Vertreter der ungarischen und deutschen Minderheit geachtet werden sollte]
ACNSAS, D 120, vol. 17, ff. 1-11

***
[28. Februar 1987. Die operative Lage im Problembereich „Kunst-Kultur” im Kreis Temesch] 


[28 februarie 1987. Situaţia operativă în domeniul „Artă-cultură” din judeţul Timiş]


ACNSAS, D 120, vol. 3, f. 55


***


[1988. Personalbogen von Robert Reiter - Franz Liebhard*]


[1988. Fişa personală a lui Robert Reiter - Franz Liebhard*]


ACNSAS, D 118, vol. 14, ff. 349-350

Anmerkungen - adnotări
* Im Zusammenhang mit Oscar Walter Cisek (1897-1966) und  Franz Liebhard, eigentlich Robert Reiter (1899-1989), wurde immmer wieder kolportiert, sie seien die einzigen rumäniendeutschen Autoren gewesen, die vor 1944 keine völkischen Texte veröffentlicht haben und sich somit auch nicht politisch kompromittiert hätten. Cisek arbeitete im Propagandaministerium der faschistischen Antonescuregierung, Reiter als Feuilletonchef der gleichgeschalteten Banater Ausgabe der Südostdeutschen Tageszeitung. Cisek flirtete nicht nur mit dem ultranationalistischen und klerikal-orthodexen Kreis des zeitweiligen Propagandaministers Nichifor Crainic, eigentlich Ion Dobre (1889-1972), und der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Gândirea (in der er mit zahlreichen Beiträgen vertreten war), sondern verfasste für das Bukarester Ministerium Gutachten, in denen er insbesondere ungarische Publikationen im Sinne des damaligen Bukarester Regimes analysierte. Auch von dem in Rumänien geborenen, späteren DDR-Schriftsteller Georg Maurer (1907-1971) hieß es, die NS-Zeit habe in seiner Welt-Anschauung keinerlei völkische Spuren hinterlassen. [Siehe die gegenteiligen Schlussfolgerungen von: Michaela Nowotnick, „Aufscheinen des Heimatlichen. Georg Maurer im Kontext seiner rumäniendeutschen Herkunft”, in: Roland Berbig (Hg.), Auslaufmodell »DDR-Literatur«. Essays und Dokumente, Ch. Links Verlag, Berlin 2018, S. 45-70.]
Reiter trat in der Südostdeutschen Tageszeitung tatsächlich nur selten mit unterschriebenen Texten in Erscheinung. Er hat aber die auf den Kulturseiten publizierten Beiträge ausgewählt. Und die meisten dieser Artikel sind fest in der NS-Propaganda verankert. Trotz seiner augenscheinlichen Zurückhaltung enthält die Zeitung auch einige unter dem Namen Robert Reiter veröffentlichte Artikel. So der lange Artikel, der unter dem Titel „Die Heimat spricht zu ihren Soldaten” 1941 erschienen ist und in dem Reiter den von Hitler entfachten Krieg lobpreist, Analogien zu einer glorreichen Vergangenheit herstellt und an Prinz Eugen erinnert, dem in der Nazizeit eine herausragende Rolle in der lokalen völkischen Mythologie zugesprochen wurde. Nicht zufällig erhielt auch eine von dem rumäniendeutschen General Artur Phleps (1881-1944) kommandierte SS-Division den Namen des „edlen Ritters”, Prinz Eugen.
Robert Reiter, „Die Heimat spricht zu ihren Soldaten”, in: SodT, 58. (23.) Jg., 30. November 1941, S. 5.
Der Artikel von Robert Reiter endet mit folgenden pathetischen Worten:„Und in vielen Häusern denken sie an den Vater, der Soldat ist und mit dem Gewehr in der Hand über fremde schneebedeckte Fluren schreitet, in den Marschreihen der Weggenossenschaft einer weitformenden Zeit, gleichen Sinnes wie die Millionen Soldaten des Großdeutschen Reiches, mit denen er unzertrennlich verbunden ist durch die Liebe zur ewigen Heimat deutschen Blutes und deutscher Seele.”


***

***

Siehe auch - A se vedea Erstellt: 31.8. 2018 - Aktualisiert: 25. 4. 2022, 19:35 Uhr