Freitag, September 23, 2022

Kunst-Kultur 6 - Artă-cultură 6

 

Kunst-Kultur 6 - Artă-cultură 6

Aus dem Inhalt dieser Seite – Din conţinutul acestei pagini

ACNSAS, I 210842, vol. 1, f. 8
Mihai Isbăşescu, Manfred von Killinger, Oscar Walter Cisek

2. Oscar Walter Cisek:

Vernehmungsprotokolle: Oscar Walter Cisek befragt als Zeuge im Strafverfahren gegen die als Kriegsverbrecher beschuldigten Publizisten. Die 14 Angeklagten wurden im 2. Kriegsverbrecherprozess, der vom 22. Mai bis am 4. Juni 1945 in Bukarest stattfand, verurteilt / Depozițiile martorului Oscar Walter Cisek privind inculpații în aşa numitul „proces al ziariştilor”, 22 mai – 4 iunie 1945

[12. März 1945. Vernehmung Ciseks als Zeuge in dem gegen Alexandru Hodoş eingeleiteten Strafverfahren]

ACNSAS, P 77, vol. 2, f. 172
[12 martie 1945. Martorul Cisek audiat în legătură cu învinuitul Alexandru Hodoş] 

[17. März 1945. Vernehmung von Oscar Walter Cisek im Strafverfahren gegen die als Kriegsverbrecher Beschuldigten 14 rumänische Publizisten, deren Prozess vom 22. Mai bis 4. Juni 1945 in Bukarest stattfand]

[17 martie 1945. Declaraţia martorului Oscar Walter Cisek dată în cursul urmăririi penale a celor 14 publicişti români, acuzaţi de provocarea dezastrului ţării, condamnaţi în cursul procesului ce s-a desfăşurat între 22 mai şi 4 iunie 1945 la Bucureşti]

[16. Mai 1945. Vernehmungsprotokoll Ciseks mit Hinweisen auf Aurel Cosma]

[16 mai 1945. Proces verbal al depoziţiei martorului Cisek cu detalii despre Aurel Cosma]

[1947. Vorladung Ciseks als Zeuge der Verteidigung im Prozess gegen Nichifor Crainic]

[1947. Convocarea lui Cisek în calitate de martor al apărării în procesul lui Nichifor Crainic. Data convocării 10 ianuarie 1948 este greşit trecută pe „dovada” primirii invitaţiei, data corectă este: 10 ianuarie 1947]

[10. Januar 1947. Zeugenaussage von Cisek während der Gerichtsverhandlung gegen den bereits 1945 als Kriegsverbrecher in Abwesenheit verurteilen Nichifor Crainic]

[10 ianuarie 1947. Depoziţia lui Cisek în faţa Curţii de Apel din Bucureşti, care l-a judecat pe Nichifor Crainic, condamnat în contumacie în 1945]

[10. Januar 1947. Anwesenheitsliste der Zeugen im Verfahren gegen Nichifor Crainic]

[10 ianuarie 1947. Martorii prezenţi şi amînarea procesului din cauza martorilor absenţi care vor primi o nouă citaţie]

[18. März 1957. Personalbogen Ciseks]

[18 martie 1957. Fişa personală a lui Cisek]


 

***


2. 

Oscar Walter Cisek (* 6. 12. 1897, Bukarest/Bucureşti – † 30. 5. 1966, Bukarest / Bucureşti)

 

[12. März 1945. Vernehmung Ciseks als Zeuge in dem gegen Alexandru Hodoş eingeleiteten Strafverfahren]

[12 martie 1945. Martorul Cisek audiat în legătură cu învinuitul Alexandru Hodoş]
ACNSAS, P 77, vol. 2, ff. 8-8v

  

[17. März 1945. Vernehmung von Oscar Walter Cisek im Strafverfahren gegen die als Kriegsverbrecher Beschuldigten 14 rumänische Publizisten, deren Prozess vom 22. Mai bis 4. Juni 1945 in Bukarest stattfand]

[17 martie 1945. Declaraţia martorului Oscar Walter Cisek dată în cursul urmăririi penale a celor 14 publicişti români, acuzaţi de provocarea dezastrului ţării, condamnaţi în cursul procesului ce s-a desfăşurat între 22 mai şi 4 iunie 1945 la Bucureşti]ACNSAS, P 77, vol. 4, ff. 31-32

 

[16. Mai 1945. Vernehmungsprotokoll Ciseks mit Hinweisen auf Aurel Cosma]

[16 mai 1945. Proces verbal al depoziţiei martorului Cisek cu detalii despre Aurel Cosma]


ACNSAS, P 77, vol. 4, f. 109

 

[1947. Vorladung Ciseks als Zeuge der Verteidigung im Prozess gegen Nichifor Crainic]

[1947. Convocarea lui Cisek în calitate de martor al apărării în procesul lui Nichifor Crainic. Data convocării 10 ianuarie 1948 este greşit trecută pe „dovada” primirii invitaţiei, data corectă este: 10 ianuarie 1947]

 

ACNSAS, P 77, vol. 27, f. 37

  

[10. Januar 1947. Zeugenaussage von Cisek während der Gerichtsverhandlung gegen den bereits 1945 in Abwesenheit als Kriegsverbrecher verurteilen Nichifor Crainic]

[10 ianuarie 1947. Depoziţia lui Cisek, ca martor al apărării, în faţa Curţii de Apel din Bucureşti, care l-a judecat pe Nichifor Crainic, condamnat în contumacie, în 1945, de către Tribunalul Poporului, înfiinţat cu scopul de a-i pedepsi pe principalii criminali de război din România. Cisek laudă iniţiativa lui Crainic de a fi susţinut publicarea cărţii lui Walter Hoffmann, considerînd-o cea „mai bună propagandă românească în acel timp”. Totodată, trece sub tăcere contribuţia acestuia la teoriile fasciste autohtone, evidenţiind activitatea acestuia în favoarea recuperării Transilvaniei de Nord, ocupată de către Ungaria]
ACNSAS, P 77, vol. 27, ff. 45-45v

 

[10. Januar 1947. Anwesenheitsliste der Zeugen im Verfahren gegen Nichifor Crainic]

[10 ianuarie 1947. Martorii prezenţi şi amînarea procesului din cauza martorilor absenţi care vor primi o nouă citaţie]

 

ACNSAS, P 77, vol. 27, f. 65[18. März 1957. Personalbogen Ciseks]

[18 martie 1957. Fişa personală a lui Cisek]

ACNSAS, I 0210842, vol. 1, f. 10


ACNSAS, I 0210842, vol. 1, f. 11

 

ACNSAS, I 0210842, vol. 1, ff. 10-11William Totok(Fortsetzung folgt - Va urma)


 

Links - linkuri

Stichwort – Cuvînt cheie: Cisek

„Leopold Ludwig”, Halbjahresschrift – hjs-online, 16. 12. 2010 

#

„Parteidichter – Poeţi de partid“, Halbjahresschrift –hjs-online, 1. 11. 2012 

#

„Securitate und Partei - Securitatea şi partidul“, Halbjahresschrift– hjs-online, 15. 19. 2011 

#

Cf. „Anmerkungen - adnotări: Oscar Walter Cisek, Georg Maurer“, in: „Kunst-Kultur – Artă-cultură“, Halbjahresschrift – hjs-online, 31. 8. 2018

#

Aspecte inedite din biografia scriitorului germano-român Oscar Walter Cisek (1), RFI, 6.9. 2022; (2), RFI, 7.9. 2022; (3), RFI, 8.9. 2022

#

Blut und Boden 3 - Sînge şi glie 3, Halbjahresschrift - hjs-online, 4. 2. 2018

Inhaltsübersicht - Cuprins

Erwin Neustädter, Kriegerfriedhof / Cimitir militar (1935); 

Brief von Herman Roth an Erwin Neustädter - Scrisoarea lui Herman Roth către Erwin Neustädter (1942); 

Biografie: Bernhard Capesius (1889-1981); 

Ernst [Emil] Gamillscheg (1887-1971); 

Hans Wolf, „Zur Geschichte der Juden im Banat“ - „Despre istoria evreilor din Banat“ (1940); 

Biografie: Johann (Hans) Wolf (1905-1982); 

Enteignung der Juden - Jecmănirea evreilor (1940-1942); 

NS-Lyrik - Poezii naziste (1940): Erwin Neustädter, Annie Schmidt-Endres (1903-1977), Bruno Kremling (1889-1962), Anton Valentin (1898-1967), Hans-Wolfram Hockl, Hans Diplich, Josef Gabriel d.J., Rudolf Hollinger (1910-1997); 

Völkische Texte - Texte naziste: Karl von Möller (plus Biografie), Rudolf Hollinger (1940); Gründung des Instituts zur Erforschung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben - Institutul pentru Studierea Influenţei Evreieşti asupra Vieţii Bisericeşti Germane (1942); 

Walter Schlandt, "Das Judentum und seine Überheblichkeit in der Musik" (1943); Ungarischer Irredentismus und nationalistische Propaganda - Iredentism şi naţionalism maghiar (1940): Andreas Fall, Ungarns Recht auf Siebenbürgen;

Antiungarische rumänische Gegenpropaganda - Contrapropagandă antimaghiară română (1941): Viktor Orendi-Hommenau (1870-1954): „Ihr wahres Gesicht. Ein rot-weiß-grüner Kulturfilm aus Madjarien” - Chipul lor adevărat. Un film roşu-alb-verde din Maghiaria (1941); 

G. I. Brătianu, Die geschichtliche Mission Ungarns - Misiunea istorică a Ungariei;
***


Siehe auch - A se vedea Erstellt: 23. 9. 2022 - Aktualisiert: 3. 11. 2022, 12:10 Uhr