14.09.2010

"Mayer". Dialoge


ACNSAS, R 311942
"Mayer" (alias "Müller Hans") war einer der fleißigsten inoffiziellen Mitarbeiter der Securitate, für die er jahrzehntelang tätig war. Er debütierte 1938 und veröffentlichte dann nach dem 2. Weltkrieg regelmäßig in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen. Neben seiner Tätigkeit als genauer "Beobachter" literarischer Zusammenkünfte in Temeswar hatte er erfolgreich auch mehrere Auslandsaufträge ausgeführt, die auf die Diskreditierung von missliebigen Autoren abzielten. Seine Aktivität kann stellenweise mit der eines "Neamţu", "Traian" (alias "Abrud", "Silviu" - weitere Details hier), "Moga", "Sorin", "Matei", "Voicu" u.a. verglichen werden.
Er wanderte schließlich 1991 auch in die Bundesrepublik aus, wo er 1999 starb.
(Siehe auch den hier bereits veröffentlichten Bericht von "Mayer" vom 25. Juni 1983.)
Weitere Einzelheiten folgen.


(A se vedea şi:  Bibliotecar la Auschwitz - Bibliothekar in Auschwitz, RFI, 7.11. 2011)  - (Siehe auch: Bibliotecar la Auschwitz - Bibliothekar in Auschwitz, RFI, 7.11. 2011). [10. Mai. 1971. "Mayer" wird für seine Mitarbeit mit 500 Lei entlohnt]
[10 mai 1971. "Mayer" recompensat cu 500 lei pentru activitatea depusa] 
ACNSAS, R 311942, f. 424


***[24. Mai 1975. "Mayer" enthüllt der Securitate seine Meinung bezüglich der von der Aktionsgruppe Banat verfassten Textaufstellung, die in der „Neuen Literatur“, Nr. 4/1974, erschienen ist. Auszüge]
[24 mai 1975. „Mayer“ dezvăluie Securităţii opiniile sale referitoare la grupajul de texte semnate de autorii din Aktionsgruppe, Grupul de acţiune Banat, apărute în „Neue Literatur“, nr. 4/1974. Fragmente

ACNSAS, I 210845, vol.2, ff. 49-52


***


[28. Dezember 1978. Analyse der Tätigkeit von "Mayer", Mitglied des Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Literaturkreises, der auch auf Gerhard Ortinau, William Totok und Richard Wagner angesetzt wird, wie ein nicht identifizierbarer Securitateoffizier auf dem von Oberstleutnant Nicolae Pădurariu handschriftlich verfassten Dokument anmerkt]


[28 decembrie 1978. Notă-raport privind analiza activităţii lui "Mayer", membru al cenaclului literar Adam-Müller-Guttenbrunn din Timişoara care, potrivit unei note manuscrise a unui ofiţer neidentificat, adăugată materialului redactat de către lt. col. Nicolae Pădurariu, cere ca acesta “să fie dirijat şi pe lîngă” Gerhard Ortinau, William Totok şi Richard Wagner]


ACNSAS, R 311942, ff. 18-18v


(*) "Mayer" ist nicht zu verwechseln mit "Mayer Iosif" (siehe: Securitate und Partei) - Anm. Halbjahresschrift - hjs-online
(*) A nu se confunda “Mayer” cu “Mayer Iosif” (a se vedea Securitatea şi partidul) - n.n. Halbjahresschrift - hjs-online.***


[28. Februar 1981. "Mayer" berichtet über jüngere Autoren im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Literaturkreis und spricht mit Franz Schleich über die "Aktionsgruppe"]

[28 februarie 1981. „Mayer” relatează despre prezenţa unor tineri în cenaclul timişorean „Adam Müller-Guttenbrunn” şi discută cu Franz Schleich despre „Aktionsgruppe”]
Nr. 26546 /1/A / PN / 0039/28.II. 981
Primeşte: Lt. col. PĂDURARIU NICOLAE
Informator: „MAYER”
Notă informativă [1]
Sursa relatează următoarele:
În ziua de 19 februarie a.c. a fost la şedinţa la cercul Adam Müller-Guttenbrunn unde Richard Wagner a prezentat cinci elevi cari au citit poezii. Elevii sînt: HARALD DASINGER, BETTINA GROSS, SIEGRUN JÄGER, de la liceul Lenau, OTTMAR MEITERTH, de la liceul industrial Nr. 9, şi UTE ROOS din liceul Arta Plastică. Toţi elevii au dat probe de talent cu poezii de tema individuală despre amor, şcoală, peisaj şi note cu caracter de jurnal. Ceva deosebit n-a fost semnalat.
La această şedinţă sursa s-a întîlnit cu FRANZ SCHLEICH care între altele a răspuns la întrebarea sursei dacă şi Schleich a fost la Aktionsgruppe cu Totok şi Wagner? Schleich zîmbeşte ironic: „oamenii ăştia, eu nu cred nimic pentru că nici unul dintre ei nu este un om sincer, poate ei spune orice. Ei sînt oamenii conjuncturii şi fac pe marxiştii, în fond umblă fiecare dintre ei cu mască şi vorbeşte despre literatură parcă au descoperit ei acest gen de artă.”
20 februarie 1981 (ss) Mayer


Observaţii
- WAGNER RICHARD este lucrat în D.U.I.
SARCINI
Informatorul a fost instruit de a urmări legăturile pe care le are WAGNER în rîndul intelectualilor din Timişoara cît şi cel al tineretului, deasemeni să stabilească ce poziţie adoptă în cadrul cenaclului, ce conţinut au lucrările sale pe care le prezintă.
MĂSURI
Vom insista pentru introducerea măsurilor speciale la domiciliul lui WAGNER RICHARD.


(ss) Pădurariu
ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 232-232v
__________
[1] Notă manuscrisă.

***


[24. September 1983. "Mayer" berichtet über die Absichten von William Totok, etwas zu historischen Themen zu schreiben. Er erhält den Auftrag, Einzelheiten auszuforschen]
[24 septembrie 1983. “Mayer” relatează despre preocupările lui William Totok de a scrie ceva pe teme istorice, primind sarcina de a afla amănunte în acest sens]- Nr. 26546/1/A/PN/00116/ 24.09.983
- Primeşte lt. col. Pădurariu N.
- Informator “MAYER”

NOTĂ [1]

Asupra lui TOTOK WILIAM sursa “MAYER” semnalează următoarele:
În ziua de 15 august 1983 sursa a călătorit cu trenul împreună cu TOTOK W. pînă la LIPOVA cu prilejul sărbătorii anuale a bisericii din Radna. Cu această ocazie TOTOK a relatat că este preocupat de redactarea unor lucrări cu caracter istoric despre Banat şi nu găseşte materialele de care are nevoie. Ar fi solicitat de la X [anonimizat], redactor la N.B.Z. dar acesta a refuzat să-i dea deşi are.
Sursa avînd unele materiale, a promis că i le poate împrumuta, rămînînd să vină în una din zile acasă la sursă.
WILIAM TOTOK a mai făcut referiri la deplasările pe care le face de 2 şi 3 ori pe săptămînă la Arad avînd în răspundere pagina culturală care apare săptămînal iar POMMERSHEIM se ocupă de aspecte cu caracter economic şi social, de multe ori deplasîndu-se împreună.
În discuţie TOTOK a mai făcut referiri la romanul lui LILLIN,respectiv că este de proastă calitate, că în ziarul “NEUER WEG” a fost foarte aspru criticat de REICHRATH EMERIC motiv pentru care ar fi fost şi la redactorul şef al ziarului “NEUER WEG” pe nume BREITENSTEIN [2] dar acesta i-a explicat că ziarul şi autorul are dreptul să-şi exprime părerea.
Sursa cunoaşte că TOTOK WILIAM lucrează la redacţie într-un birou cu HORST SAMSON şi SCHNEIDER EDUARD avînd toţi răspunderi cu probleme culturale.

Observaţii
- TOTOK W. este lucrat în D.U.I.
- HORST SAMSON, legătura sa, cunoscut cu scrieri şi poziţie ostilă.
SARCINI
- Cu ocazia sosirii la domiciliu a lui WILIAM TOTOK să extindă discuţia asupra preocupărilor sale istorice şi ce aspecte are în vedere să trateze despre Banat. Deasemeni să discute asupra celorlalte preocupări literare ale sale şi îndeosebi ce lucrări mai redactează.

MĂSURI
- Intrucît TOTOK W. lucrează împreună cu HORST SAMSON, element ostil, vom analiza posibilitatea introducerii mijloacelor speciale la locul de muncă, în prealabil însă vom verifica dacă într-adevăr lucrează împreună cu HORST SAMSON.
- Semnalarea lui TOTOK la Arad pentru încadrarea informativă.(ss) Lt. col. Pădurariu
ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 303-303v
____________________
[1] Notă manuscrisă, redactată de Pădurariu.
[2] Ernst Breitenstein (1923-1990), 
redactor şef al cotidianului de limbă germană, Neuer Weg (1949-1954 şi 1976-1988).
***

[30. November 1987. "Mayer" berichtet über einen Besuch von Horst Fassel in Temeswar]

[30 noiembrie 1987. "Mayer" relatează despre o vizită a lui Horst Fassel la Timişoara]ACNSAS, I 184943, ff. 27-30

***
Externer Link: Richard Wagner, "Besserwisser Brantsch", Banater Zeitung, 14.9. 2010

Aktualisiert - actualizat, 18.10. 2019, 0:06 h 

Ältere Blogeinträge werden laufend aktualisiert - zum Beispiel hier 
Postări mai vechi actualizate - de pildă aceasta