Montag, August 10, 2009

Operationen der Securitate. 1974, 1981, 1984Operationen der Securitate. 1974, 1981, 1984 - acţiuni ale Securităţii. 1974, 1981, 1984 

In den letzten Wochen sind mehrere Artikel erschienen, in denen von den Aktvitäten der rumänischen Geheimpolizei Securitate die Rede war, insbesondere von den Operationen, die gegen die Autoren gerichtet waren, die 1972 in Temeswar die "Aktionsgruppe Banat" gegründet hatten.
Die meisten Mitglieder der Aktionsgruppe traten nach deren gewaltsamen Zerschlagung (1975) dem offiziellen Literaturkreis der Temeswarer Schriftstellervereinigung "Adam Müller-Guttenbrunn" bei.
Das Ausmaß der repressiven Aktionen lässt sich zur Zeit anhand der von der Securitate angelegten Akten rekonstruieren. Auch die Identität all jener, die durch ihre inoffizielle Tätigkeit der Securitate die nötigen Daten und Fakten lieferten, die der Geheimdienst dann für seine repressiven Maßnahmen benutzte.
Oberstleutnant Nicolae Pădurariu war jahrelang so zu sagen der Koordinator dieser Aktionen, die ohne die Mithilfe einiger besonders williger inoffizieller Mitarbeiter (wie "Gruia", "Voicu" oder "Dan" - um nur drei zu nennen) weniger "erfolgreich" ausgefallen wären.
Wie die Tätigkeit dieser Mitarbeiter konkret ausgesehen hat, soll hier vorerst an einigen Beispielen - kommentarlos - veranschaulicht werden.

1.

[20 iulie 1974. "Gruia" despre istoria "Gupului de Acţiune Banat" şi despre revista "Neue Literatur" Nr. 4, 1974]

Nr.21146/1/P.N./00                                             STRICT SECRET
din 20. VII. 1974                                                  Exemplarul Nr. „N.L."[1]
Primit Lt. col. Pădurariu N.
Informator „Gruia"
Problema: elem. fasc. germane
Casa „Mariana"
NOTĂ INFORMATIVĂ[2]


Sursa informează că aproximativ prin 1972 a luat fiinţă în cadrul Casei de cultură a studenţilor cercul literar denumit „UNIVERSITAS", condus de studentul WAGNER RICHARD de la filologie, secţia germană. Din acest cerc fac parte următoarele persoane:
- WERNER KREMM, fost student, în prezent profesor; WILLIAM TOTOK, student anul II filologie, IOHANN LIPPET, fost student, în prezent profesor, GERHARD ORTINAU student anul II filologie germană, ALBERT BOHN, din Arad absolvent de liceu, ANTON STERBLING din Reşiţa, ROLF BOSSERT, student în Bucureşti (filologie?), ERNST WICHNER din Zăbrani, student anul II filologie Timişoara. TOTOK şi cu WICHNER sînt prieteni apropiaţi şi locuiesc de altfel împreună la o gazdă în Timişoara. Iar ORTINAU stă pe strada Titan (cart. Tipografilor) şi este în relaţii bune cu WAITZ BALTHASAR care domiciliază pe str. Titan nr. 15. Despre ORTINAU sursa relatează că, se află în relaţii apropiate cu redactorul şef al NBZ-ului NIKOLAUS BERWANGER, vizitîndu-l la domiciliu.-
După cît cunoaşte sursa, acest cerc s-a autodenumit de la început, în mod neoficial „AKTIONSGRUPPE BANAT" „Grupa de acţiune Banat", iar ulterior această denumire a fost oficializată, în special cu ocazia articolelor apărute în presă. Sub această denumire au apărut articole în publicaţiile „Neue Literatur" „Neuer Weg", „KARPATENRUNDSCHAU", „DIE WOCHE" (Sibiu).
În nr. 4 al revistei „Neuer Literatur", a apărut un montaj literar: poezie şi proză, scrise de toţi cei de mai sus mai puţin WICHNER. Sursa a citit aceste scrieri, rezultînd că unele sunt cu subînţelesuri. Sursa neavînd la îndemînă în prezent textele nu poate face exemplificările concrete, dar sursa menţionează că în alte ocazii discutînd cu unii din membrii acestui cerc asupra unor scrieri publicate cu subînţelesuri au făcut afirmaţii că, merge deoarece cei de la cenzură nu se pricep. Asemenea afirmaţii a făcut în special ORTINAU GERHARD, cu care sursa a discutat despre o poezie publicată în nr. 4/74 al nr. „Neue Literatur" şi care se referă în final în mod subînţeles la conducerea statului. În discuţii cu KREMM şi WICHNER asupra acestei poezii, aceştia s-au mirat şi ei, cum de a fost posibil ca o astfel de poezie să fie publicată. În cadrul cercului s-a pregătit şi un montaj literar-artistic, care urma să fie prezentat în luna martie la teatrul german, dar a fost respins de Consiliul culturii din Timişoara, dar acest montaj a fost totuşi prezentat în cadrul unei şedinţe a cercului la casa de cultură a studenţilor cu participarea altor tineri.[3]
„Gruia"
Observaţii:
Despre existenţa acestui cerc se cunoaşte de către noi, încă pînă în prezent nu ni s-a semnalat caracter tendenţios al unor scrieri.-
Persoanele semnalate în notă au fost identificate şi verificate de noi (mai puţin BOSSERT ROLF, BOHN ALBERT şi WICHNER ERNEST), rezultînd că ORTINAU GERHARDT şi TOTOK WILIAM sunt lucraţi de Mr. Ianto Petru.-
Sarcini:
Informatorul a fost instruit să discute despre conţinutul articolelor din nr. 4 al revistei „Neue Literatur" şi aceste persoane competente şi să stabilească ce aprecieri fac.
După reîntoarcerea de pe litoral să reintre în contact cu membrii acestui cerc şi să stabilească ce preocupări au.-
Să urmărească ce scrieri publică cei în cauză în presă, să analizeze conţinutul lor şi să ne semnaleze cele cu conţinut duşmănos sau tendenţios.-
Măsuri:
S-au luat măsuri de verificarea conţinutului scrierilor din nr. 4 al revistei „Neue Literature" şi în cazul cînd se confirmă conţinutul lor duşmănos sau tendenţios, se vor hotărî măsuri.-
Se vor aprofunda verificări asupra persoanelor care compun acest cerc şi pentru cunoaşterea activităţii lor, vom folosi şi sursa „NELU".-
Vom stabili măsuri comune de luat şi cu Mr. IANTO PETRU, care are în lucru unele persoane din cerc.-
Se va verifica conţinutul montajului literar artistic care a fost respins de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi care a fost totuşi prezentat în cadrul cercului.-
În termen de 10 zile se vor hotărî măsurile mai concrete ce se impun pentru cunoaşterea activităţii elementelor semnalate.
Una copie la Direcţia I-a Bucureşti.-

Lt. col. Păduraru Nic.

Rez. şefului. serv.
Nota prezintă interes operativ şi denotă odată în plus că noi - Mr. IANTO nu stăpîneşte situaţia operativă din cadrul fac. de filologie, secţia germană iar pe linia de problemă mai puţin cunoşteau de preocupările unor stud. de naţ. germană.-
Măsuri:
În termen de 5 zile cerut verificări asupra tuturor membrilor cercului.
Verificaţi la Casa de cultură a studenţilor dacă s-a ţinut montajul literar-artistic şi cum l-a apreciat. Termen 10 zile.-[4]
Măsuri de recrutare a unui informator pe linie de problemă din rîndul membrilor cercului. Termen 90 de zile.-
Nota în copie la Dir. I-a
Materialul cu TOTOK W. şi O.G. să fie preluat de la Mr. IANTO. Cu propuneri la mine privind modul în care să fie lucrat în termen de 5 zile.-
Lt. col. Mărgineanu Gh.

ACNSAS, Fond Informativ [în continuare: I] 210845, vol. 2, ff. 11-11v

2.

[25 decembrie 1981. "Voicu" informează Securitatea despre îndeplinirea unei sarcini sensibile şi despre operaţiunea de fotocopiere secretă a unui manuscris "ostil" al lui William Totok ]

Nr.X/1A/PN/00101/00101/25.XII.981
Primeşte: Lt.col. PĂDURARIU
SURSA: "VOICU"

Ce vrea să facă cu manuscrisul? Măsuri de
obţinerea lui fără a deconspira informatorul,
documentarea activităţii ostile.[5]

Notă
Asupra lui William Totok sursa vă informează:
Primind de la Totok o cutie de manuscrise pentru a le transporta de la Tomnatic la Timişoara, sursa a reuşit să fotografieze cca 60 de pagini dintr-un manuscris de 70 de pagini care se intitulează: "PROJEKT FÜR EINE INTELLEKTUELLE EXTERMINATION. DOKUMENTE der STRAFSACHE 321/B/1975" (Proiect pentru o exterminare intelectuală. Documente privind dosarul penal 321/B/1975).
Sursa n-a reuşit să citească tot proiectul, dar după cum şi-a putut da seama, este vorba de perioada în care Totok era în detenţie.
Pe pagina a 2-a apare conţinutul manuscrisului (nefotocopiat), în "Cuprins" (Inhalt) apar 10 puncte:
1)     Der rumänische Orwellismus (Orwellismul românesc)
2)     Die Gefährlichkeit der Literatur (Despre periculozitatea literaturii)
3)    Der 17. Mai 1975 (17 mai 1975)
4)     Haussuchung (Percheziţia la domiciliu)
5)     Die Verhöre (Interogatoriile)
6)     Ein politischer Prozeß (Un proces politic)
7)     Die erste Verhaftung (Prima arestare)
8)     Die kurze Freiheit (Scurta libertate)
9)     Haft und Freilassung (Detenţia şi libertatea)
10) Epilog (Epilog)
Ultimele 10 pagini ale manuscrisului conţin poeziile în lba. germană, care au dus la detenţia autorului. Aceste pagini n-au fost fotocopiate din lipsă de timp şi material foto.
În anexă filmul sus amintit. Pe fiecare clişeu se află două pagini fotocopiate, primele clişee sunt mai slabe, fiindcă şi manuscrisul bătut la maşină nu prezintă contrasturi.

(ss) Voicu

ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 244- 245v.

3.

[23 martie 1984. „Dan" oferă Securităţii informaţii despre o discuţie avută la redacţia ziarului „Neue Banater Zeitung" din Timişoara]

- Nr. 29084/1/A/PN/001/ 23 III 984
- Primeşte Lt. Col. PĂDURARIU N.
- Informator "DAN"[6]

NOTĂ

Sursa informează că pe la începutul lunii noiembrie 1983 fiind la bufetul ziariştilor din Timişoara la o masă împreună cu Totok William, Horst Samson şi un anume Petrică care lucrează la revista "Orizont" (o persoană mică cu infirmităţi la mîini şi merge şchiop), soţia acestuia şi Waitz Balthazar discutîndu-se unele persoane probleme generale şi apoi despre organele de ordine, Totok a afirmat că cu toată miliţia, economia românească este un rahat, deşi din patru persoane unu e securist, că toţi mănîncă banii statului degeaba şi că în economie este dezordine.
Ulterior, pe la sfîrşitul lunii noiembrie 1983 sursa a mers la redacţie în birou unde lucrează TOTOK WILLIAM, HORST SAMSON şi SCHNEIDER EDUARD; în discuţii TOTOK referindu-se la cartea scriitorului George Orwell, intitulată "ANUL 1984" cu caracter anticomunist, TOTOK a adus injurii regimului comunist din România, spunînd că comuniştii au ajuns la putere prin teroare.
Din relaţiile puţine şi ocazionale avute cu TOTOK, sursa a constatat că este o persoană cu concepţii anticomuniste, dar reţinut în discuţii, plasînd numai din cînd în cînd, cîte o afirmaţie ostilă şi apoi aşteaptă reacţia celorlalţi.

23.03.1984                                                                                                         (ss) DAN

Observaţii
- Informatorul a semnalat cele de mai sus cu prilejul recrutării.
- TOTOK WILLIAM este lucrat în D.U.I. pentru concepţii şi scrieri ostile.

SARCINI
- Informatorul fiind nou recrutat nu i s-au dat sarcini în legătură cu TOTOK însă i s-a indicat cum să procedeze pentru a se menţine în mediul scriitorilor ţinînd cont că personal are preocupări literare.

MĂSURI
- Asupra lui TOTOK W. Vom informa cu noile date cît şi cu date din antecedentele sale, organele P.C.R.

(ss) Lt. col. Pădurariu

ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 324-324v


In den hier veröffentichten Abschriften wurden keine Korrekturen vorgenomen. Die falsch geschriebenen Namen der erwähnten Personen wurden nicht berichtigt.

[1] Notă manuscrisă, deasupra, a unui ofiţer de securitate: "Cseyka Gerhard Hausner (r. şef).
[2] Notă manuscrisă, pe margine, a unui ofiţer de securitate:"primită la 8.10.1974 Mr Ianto".
[3] Notă manuscrisă, pe margine, a ofiţerului de securitate Lt. col Pădurariu: "Şi la conc.naţ. stud. de teatru de la Craiova!".
[4] Notă manuscrisă, pe margine, a unui ofiţer de securitate: "
[5] Notă manuscrisă a Lt. Col. Pădurariu.
[6] Prima notă a lui „Dan" oferită Securităţii este datată 15 mai 1979. Cu acest prilej maiorul Rudolf Köpe îi dă sarcina să se apropie de lectorul de la catedra de germanistică din Timişoara, originar din Berlinul Occidental, care în perioada respectivă lucra la Universitate. Cf. ACNSAS, I 210845, vol. 2, f. 201.


***

[28. Mai 1984. „Dan“(*) liefert seinem Führungsoffizier, Oberstleutnant Nicolae Păduraru, von 1967 bis 1987 Mitarbeiter und später auch Leiter der Unterabteilung 1/A in Temeswar, eine Denunzation, aufgrund derer der Schriftsteller Balthasar Waitz in einem Operativer Vorgang, OV, bearbeitet wird; bis dahin wurden gegen den als „feindliches Element“ eingestuften Waitz in einer so genannten „Problemakte“, EDP, belastende Erkenntnisse gesammelt und ausgewertet; Major Ioan Adamescu wird mit der Eröffnung des OV Walter betraut, die am 22. Januar 1985 erfolgt][28 mai 1984. „Dan“ (**) furnizează ofiţerului său de legătură, lt. col. Nicolae Păduraru, între anii 1967 şi 1987 lucrător şi apoi şeful serviciului 1/A din Timişoara, un material denunţător în baza căruia Securitatea deschide scriitorului Balthasar Waitz, lucrat pînă la acea dată în E.D.P, un Dosar de Urmărire Informativă, DUI, fiind considerat „element duşmănos“; maiorul Ioan Adamescu este însărcinat cu întocmirea DUI Walter“, data deschiderii dosarului: 22 ianuarie 1985]
ACNSAS, I 256905, ff. 43-43v
(*) Weitere Dokumente aus der Feder des inoffiziellen Mitarbeiters „Dan“, hier: „Dan“: Securitateeinsatz mit Hingabe, hjs-online, 30.4. 2010

(**) Alte documente furnizate de colaboratorul neoficial, „Dan“, aici: Dan“: Securitateeinsatz mit Hingabe, hjs-online, 30.4. 2010Weitere Einzelheiten zu Major Ioan Adamescu - Alte detalii despre maiorul Ioan Adamescu - 

hier / aici: 1988: Ein aktueller Artikel, hjs-online, 31.5. 2010; Securitate-Tandem: "Voicu" - "Eva", hjs-online, 31.12. 2009;

und hier / şi aici: 

Oberst (R) Ioan Adamescu ist der Vorsitzende der Temescher Filiale der Vereinigung ehemeliger Securitateoffiziere (2020)

Colonel (r) Ioan Adamescu este preşedintele sucursalei din Timiş a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii (2020)
***
Aktualisiert - actualizat: 20.1. 2020, 11:00 h