Dienstag, August 18, 2009

Die Neue Literatur (Nr. 4/1974) im Visier der Securitate[1974, undatiert. "Moga" analysiert die "Neue Literatur", Heft 4/1974, in der die Textaufstellung der Aktionsgruppe Banat  erschienen ist, indem er auf die politisch subversiven Stellen verweist]

[1974, nedatat. „Moga” analizează montajul de texte din „Neue Literatur”, Nr. 4, 1974, reliefînd elementele politice subversive din creaţiile „Grupului de Acţiune Banat”]


ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 27-28

cf. "Moga"


Gerhardt Csejka: Pe urmele literaturii și disidenței germane din Banat. Din: ARHIVA ISTORICĂ RADIO EUROPA LIBERĂ / OAMENI, DESTINE, ISTORIE, RFE, 24.04.99 AUDIO.Gerhardt Csejka: „In ʼ75 am avut ocazia să-mi fac o impresie despre condițiile de arest din închisorile din România. In cei trei ani de existență a grupului timișorean, din ʼ72 pînă în ʼ75, lucrurile evoluaseră bineînțeles în direcția știută, susceptibilitatea Securității găsise din ce în ce mai multe puncte de reper pentru ipoteza că acest grup „de acțiune” deghizat în cerc literar nu putea fi decît ceva necurat sau chiar ultraperfid, mai ales că membrii lui se tot declarau marxiști - or, ce putea fi mai suspect în România „comunistă” a lui Ceaușescu decît enunțarea publică a unei astfel de pretenții ?!
Richard Wagner, liderul grupului, într-un text autoreflexiv de mai tîrziu, a atras atenția și asupra unui alt aspect stupefiant: profilul ideologic „de stînga”, pe care și-l construiseră, îi separa în optica proprie de tipicul disidentism și, ca atare, „neavînd nimic de ascuns”, s-au comportat într-atât de degajat, au spus atît de franc ce aveau de spus, încît Securitatea contrariată, a reacționat cu întîrziere neobișnuită la obrăzniciile lor.” [...]

Aktualisiert - actualizat: 5. 5. 2022