Montag, August 17, 2009

Der Fall „Bega“-->
Der Fall „Bega"

In der Securitate-Zentrale, der Hauptabteilung 1 (Direcţia 1), schrillten die Alarmglocken, nachdem dort mehrere Berichte aus Klausenburg, Bukarest und Temeswar eingetroffen waren, in denen von einer staats- und parteifeindlichen Banater Autorengruppe die Rede war.
Die Beweise für die feindlichen Umtriebe der Autoren, die sich in der „Aktionsgruppe Banat" zusammengeschlossen hatten, lieferten schließlich mehrere „Experten", die in der „Neuen Literatur", Nr. 4/1974, die einschlägigen „Beweise" entdeckt hatten.
Die „Experten" hatten den Auftrag, die in der Zeitschrift veröffentlichte Textaufstellung der „Aktionsgruppe" zu untersuchen. Gleichzeitig sollten sie feststellen, ob die Texte staatsfeindliche Aussagen enthalten.
„Gruia", der heute als Lehrer in der Bundesrepublik Deutschland lebt, versprach am 20. Juli 1974, nach seiner Rückkehr vom Schwarzen Meer eine ausführliche Analyse der Texte vorzulegen - was er dann auch getan hatte.
An der von der Securitate zum Fall „Bega" aufgebauschten Entlarvungsoperation, die in der Hauptabteilung 1 von Hauptmann Constantin Chişu koordiniert wurde, war auch ein heute ebenfalls in der Bundesrepublik lebender Autor - damals Redakteur der „Neuen Literatur" - beteiligt, der seine böswilligen Berichte mit dem Pseudonym „Moga" unterzeichnete:
 

 
[26 iunie 1974. "Moga" despre "Neue Literatur", Nr. 4, 1974, în care a apărut un grupaj de texte semnate de autorii "Grupului de Acţiune Banat"]
 
MINISTERUL DE INTERNE                        STRICT SECRET
DIRECTIA I-a                                                 Ex. Nr. ____
006/FN/122/26.06.1974.

N       O       T       Ă
= = = = = = = = = = =

CSEYKA GERHARD, poreclit „Botschafter der Aktionsgruppe in Bukarest" (ambasadorul grupului Aktionsgruppe la Bucureşti) a publicat în nr. 4/1974 (Neue Literatur) un montaj de poezii ale scriitorilor grupului. Majoritatea textelor conţin aluzii la diverse situaţii, cît şi personalităţi din România. Astfel se spune că poezia „Die Moritat von den 10 Wortarten der traditionallen Grammatik" (Cîntecul/ cu nuanţă satirică/ despre cele trei feluri de cuvinte ale gramaticii tradiţionale) s-ar referi la tov. Preşedinte al R.S. România, concludent este sfîrşitul („die sprache/ c'est/ moi/ !"), cît şi fiecare strofă în parte... CSEYKA semnează şi o prezentare elogioasă a grupului (pag. 35-36).
În ceea ce priveşte articolele sale critice, CSEYKA continuă să se consulte prin telefon cu BERNAT KOLF, cerîndu-i părerea despre cărţi noi apărute, fixînd astfel şi „poziţia" grupului faţă de o nouă apariţie.
CSEYKA i-a sugerat lui STEPHANI C., EIKE şi FABRITIUS ca la deschiderea clubului de poezie (casa „Schiller") să fie invitaţi cîţiva reprezentanţi ai grupului. Deschiderea clubului a fost însă amînată pentru toamnă.
În ultimul an, CSEYKA a colaborat cu mai mulţi critici literari din R. F. Germania, dîndu-le date despre literatura de limbă germană din R.S. România, cît şi despre situaţia scriitorilor. Astfel articolul semnat de STIEHLER în revista „Akzente" se bazează pe datele lui CSEYKA, cît şi cele comunicate de KOLF. Alt articol semnat de SCHNEIDER, apărut în revista „Der Sonntag" (R. D. G.), are la bază materiale de CSEYKA şi KOLF.
La o recentă discuţie, purtată între AXMANN, REITER, A. LATZINA, CĂLIN ELENA, în redacţia „Neue Literatur", unde se spune că, în curînd, toţi redactorii şefi de rubrică, vor fi „obligaţi" (LATZINA) să intre în P. C. R., altfel ei îşi vor „pierde" postul, CSEYKA, cît şi LATZINA, au spus, că ei nu vor intra niciodată în P. C. R., mai degrabă vor pleca de la revista „Neue Literatur". În altă zi, LATZINA, l-a dat ca exemplu de „om dîrz" pe ŞT. AUG. DOINAŞ, care, din acest motiv, probabil îşi va „pierde" postul de redactor-şef adjunct.
LATZINA A. a fost aceea, care a discutat prima dată despre acte „de sabotaj" de la Uzinele „Steagul Roşu" din Braşov, „detalii" aflîndu-le de la fratele dînsei din Braşov.

(ss) „MOGA"

Nota ofiţerului.
CSEYKA GERHARD este lucrat de noi prin dosar de urmărire informativă, informatorul furnizînd nota pe baza sarcinilor pe care le are.
De către noi se vor întreprinde măsuri de a studia poezia amintită şi de a ne documenta asupra grupului de la Timişoara.
Nota va fi exploatată la D.U.I. "CERCUL".
Informatorul a primit sarcini în legătură cu cel în cauză.
 

ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 10-10v
 
Die falsch geschriebenen Namen, der in dem maschinengeschriebenen Text erwähnten Personen, wurden nicht berichtigt.