Samstag, Januar 23, 2010

Die Securitate sammelt relevantes Material[1. November 1982. "Voicu" analysiert eine Rezension des Debütbandes von Eduard Schneider und macht die Securitate auf die nachrichtendienstlich relevanten Stellen aufmerksam]


[1 noiembrie 1982. „Voicu" analizează recenzia lui William Totok a volumului de poezii, semnat de Eduard Schneider, semnalînd anumite pasaje relevante pentru Securitate]

Nr. X/1/A/ PN/00136/12.XI.982
Primit: lt. col. Pădurariu N.
Sursa: „Voicu"

Notă (1-3) [1]Referitor la recenzia lui William Totok despre volumul de poezii al lui Eduard Schneider „Fiindcă seara cerul a fost atît de roşu" (Facla, 1982), recenzie apărută la 31.10 82 în Neue Banater Zeitung, sursa vă informează:

După ce Totok îl prezintă pe scurt pe Eduard Schneider ca ziarist şi poet, el face o analiză a poeziei acestuia, publicată în volum.

Titlul recenziei dă deja de gîndit, pune o întrebare: „Zilnic o supravieţuim".

Ce supravieţuim?

Ca deosebit de reuşit Totok prezintă şi citează textul „Ce îşi povestesc oamenii satului" (pag. 36, text ce sursa a mai tradus integral cu altă ocazie), unde printre alte spune poetul:

„Că primarul lucrează pentru buzunarul propriu/ Că el are o iubită şi soţia lui ştie aceasta/ Că vecinii au scris/ Că acela a venit acasă, ca să moară/ Că unul a înjurat/ Că acesta a întrebat, de ce voi nu plecaţi încă?/etc. (Aluzie clară la situaţia morală în satele noastre şi problema emigrării.)  

La sfîrşit Totok citează poezia lui Schneider „Descrierea unei călătorii la Neapole", o călătorie, care în realitate nu are loc, fiindcă totul rămîne numai o fantezie, fiindcă tot n-ai voie să călătoreşti. Dar totuşi cumva poţi supravieţui. Este titlul dat recenziei.

Numai cu cîteva exemple astfel Totok reuşeşte să accentueze în recenzia sa cîteva probleme care la ora actuală interesează populaţia germană din Banat: corupţia la sate, emigrarea, călătorii în vest.

Timişoara, 1.11.82                                                                           (ss) Voicu

*) Traducerea poeziei: „Descrierea unei călătorii la Neapole" (p.48): (...) Am scos un bilet/ şi [m-]am urcat în tramvai./ Atunci totul a mers fără probleme/ Liftul era intact/ şi am ajuns cu bine./ În uşa locuinţei mele era o fiţuică: Să vezi Neapole şi apoi să mori. Zilnic o supravieţuim."


Observaţii [2]

- Totok William este cunoscut cu preocupări de a redacta lucrări ostile şi tendenţioase orînduirii noastre, materiale pentru care a fost şi avertizat.
- Schneider Eduard ne-a mai fost semnalat cu problema unor poezii care sînt tendenţioase şi au referire la emigrare.
Sarcini:
În discuţii cu Schneider să se refere la recenzia lui Totok pentru a stabili ce poziţie adoptă, atît faţă de lucrările sale proprii cît şi despre [aprecierile? - cuvînt indescifrabil] lui Totok.
Măsuri
- cu Totok vom face [cuvînt ilizibil] informare la Tov[arăşul] prim secretar.
- Deasemenea se va face informare cu Schneider, solicitîndu-se aprobarea verificării sale.
Datele vor fi cuprinse şi în raport la Direcţia I.
(ss) lt. col. Pădurariu


ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 287-289v
____________
[1] Notă manuscrisă. În stînga paginii se află recenzia decupată. Însemnările lui „Voicu“ sunt în dreapta pasajelor la care se referă direct.
[2] Peste cuvîntul "observaţii" notează şeful Securităţii, col. Aurelian Mortoiu: „Să informăm org[anele] de partid, a se semnala [şi] prezenta situaţia, cu citatele pe acest [material? - cuvînt ilizibil].