Mittwoch, April 27, 2011

Proteste & Securitate 1

Proteste & Securitate 1[25. Juni 1985. Zusammenfassung eines in der österreichishen Zeitung „Kurier“ erschienenen Artikels über eine von Szőcs Géza, Dorin Tudoran und Károly Király an die UNO gerichteten Denkschrift, in der von den Schikanen der nationalen Minderheiten die Rede ist und in der die Gründung einer „Internationalen Kommission“ gefordert wird, die die geschilderten Vorgänge untersuchen soll]

[25 iunie 1985. Sinteza unui articol apărut în ziarul austriac „Kurier“ despre un memoriu adresat ONU, semnat de Szőcs Géza, Dorin Tudoran şi Károly Király, în care se vorbeşte despre şicanele la care sunt supuse minorităţile naţionale şi în care se cere instituirea unei „Comisii Internaţionale“ care să cerceteze situaţia descrisă de către semnatari]

ACNSAS, I 160234, vol. 4, f. 116

***
[28. Juni 1985. Aufgebracht durch die an die UNO geschickte und von Szőcs Géza, Dorin Tudoran und Károly Király unterzeichnete Denkschrift, kritisiert Generaloberst Iulian Vlad vom Departement für Staatssicherheit - Departamentul Securității Statului -, die Hauptabteilung I, weil es dieser nicht gelungen war, die Verbreitung des Dokuments zu unterbinden und weil man es versäumt hatte, die geplanten Maßnahmen durchzuführen]

[28 iunie 1985. Alarmat de memoriul adresat ONU, semnat de Szőcs Géza, Dorin Tudoran şi Károly Király, general-colonelul Iulian Vlad de la Departamentului Securității Statului, critică Direcţia I că nu a reuşit să împiedice difuzarea documentului şi că nu ar fi acţionat din timp în conformitate cu planurile stabilite]

ACNSAS, I 160234 vol. 4, f. 118
***
[24. Juli 1985. Antwortschreiben an Generaloberst Iulian Vlad. „Selbstkritischer“ Rechenschaftsbericht des Leiters der Hauptabteilung I, Generalmajor Aron Bordea, über die Absicht von Szőcs Géza, eine auch vom rumänischen Schriftsteller Dorin Tudoran und dem rumänienungarischen Dissidenten Károly Király mitunterzeichnete Denkschrift, in der das Ceauşescu-Regime kritisiert wurde, zu vervollständigen; in dem Papier werden auch Maßnahmen der politischen Polizei zur Diskreditierung von Szőcs aufgezählt]

[24 iulie 1985. Răspunsul dat  gen.-col. Iulian Vlad. Raport „autocritic“ al şefului Direcţiei I, gen.-mr. Aron Bordea despre intenţia lui Szőcs Géza de a completa memoriul, semnat şi de scriitorul român Dorin Tudoran şi dizidentul maghiar Károly Király, în care s-a criticat situaţia din România ceauşistă, cuprinzînd şi măsurile de discreditare a lui Szőcs puse la cale de către poliţia politică]

ACNSAS, I 160234, vol. 4, ff. 111-113
***
[31. August 1985. Generaloberst Iulian Vlad fordert den Chef der Hauptabteilung 1, Generalmajor Aron Bordea auf, effiziente Maßnahmen zu ergreifen, eine operative Gruppe zu gründen, um den staatsfeindlichen Umtrieben von Szőcs Géza ein Ende zu setzen]  

[31 august 1985. General-colonelul Iulian Vlad îi cere şefului Direcţiei I, general-maiorul Aron Bordea să ia măsuri eficiente, să înfiinţeze o grupă operativă specială pentru a pune capăt gravelor „activităţii duşmănoase împotriva statului român“ ale lui Szőcs Géza]  
 D/6022 din 31.VII.85[1]

Tovarăşe general Bordea,

1. Rezultă aspecte de activitate duşmănoasă grave ce nu mai pot fi lăsate să prolifereze, deoarece Direcţia I şi Securitatea judeţului Cluj sînt deja în faţa unor riscuri serioase.
- Obiectivul are legături operative de comunicare cu exteriorul ce nu sînt controlate şi efectiv transmite în mod curent informaţii.
- Nu se conlucrează efectiv cu U.M. 0544 şi cu celelalte unităţi, aşa cum s-au stabilit iniţial măsuri în acest sens.
- Cazul, pe ansamblu, continuă a nu fi lucrat corespunzător.
2. Nu au dat rezultat nici un fel de măsuri. Activitatea ostilă proliferează, cazul este slab controlat preventiv şi nu se reuşeşte documentarea cu probe a unor acţiuni infracţionale evidente.
S.G. sub aşa-zisul control al organelor de securitate desfăşoară grave activităţi duşmănoase împotriva statului român.
Mereu apar indicii şi numai indicii în legătură cu persoanele racolate şi folosite de cel în cauză, dar concret nu se stabileşte nimic.
3.Să se analizeze cu atenţie materialele în posesia cărora s-a intrat şi să se hotărască dacă nu este cazul să se facă o combinaţie pentru obţinerea unui mijloc probant.
4. De acord cu tot ceea ce a rămas actual din măsurile propuse, inclusiv cu instituirea unor măsuri întărite de filaj, dar în legătură cu această problemă ieşiţi cu propuneri comune cu Unitatea specială „F”, după ce vă puneţi de acord asupra nevoilor concrete, a perioadei şi modalităţilor de asigurare.
5. Concomitent să se constituie o grupă operativă complexă – Direcţia I, U.M.0544, U.M. 0110, Securitatea judeţului Cluj, unităţile speciale „F”, „T”, „S” şi Direcţia a VI-a – care, coordonat, în maxim 60 de zile să clarifice cazul.
6. Aceleaşi măsuri să se aplice şi în legătură cu lămurirea problemei aşa-zisei „mişcări democratice de rezistenţă”.

General-colonel
(ss) Iulian Vlad

ACNSAS, I 160234, vol. 4, ff. 109-110
___________________________
[1] Document dactilografiat.

***
[August 1985. Die für die Durchführung der Operation „OPONENŢII - 83“ / „Opponenten - 83“ zuständige operative Gruppe, bestehend aus 9 Offizieren verschiedener Abteilungen, die gegen Szőcs Géza und die ihm nahestehenden Personen vorzugehen hatten]

[August 1985. Grupul operativ, format din 9 ofiţeri ai diferitelor direcţii şi unităţi, care răspundeau de acţiunea „OPONENŢII - 83“ - îndreptată împotriva lui Szőcs Géza şi apropiaţilor săi]
 ANEXA[1]
la D.S. nr. 0085.179 din
_____ august 1985

NOTĂ
privind grupa operativă în cazul „OPONENŢII – 83”

1. Colonel OPREA IOAN – locţiitor al şefului Securităţii judeţene Cluj
2. Lt. col. POP IOAN – Direcţia I
3. Colonel RAREŞ ŞTEFAN – U.M. 0544/225
4. Maior DOGARU MIRCEA – U.M. 0110
5. Colonel BOROTEA REMUS – Direcţia a VI-a
6. Colonel STAVAR NICOLAE – Unitatea Specială „F”
7. Colonel CARACAS ŞTEFAN - Unitatea Specială „S”
8. Lt. maj. Ing. Zamfiră Dumitru – U.S. „T”[2]
9. Colonel OPREA FLORIAN – Securitatea judeţeană Cluj.

ACNSAS, I 160234 vol. 4, ff. 107
___________________________
[1] Document dactilografiat.
[2] Rînd manuscris.

Transcrierea documentelor: Elena-Irina Macovei