Samstag, März 26, 2011

Securitate und reformierte Kirche - Securitatea şi Biserica Reformată


Securitate und reformierte Kirche - Securitatea şi Biserica Reformată

Es folgen weitere Erläuterungen über die Unterwanderung der reformierten Kirche aus Rumänien, Bilder und Dokumente. Weitere Artikel in rumänischer Sprache, in denen es u.a. auch um das Thema reformierte Kirche geht, können Sie hier lesen, DW, 23.7. 2009 und RFE, 12.12. 2009.

Vor urma alte explicaţii despre subminarea Bisericii Reformate din România, fotografii şi documente. Deocamdată vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole, DW, 23.7. 2009 şi RFE, 12.12. 2009.[15. September 1983. Nach einer Reise in die Bundesrepublik übergibt „Sorin“ der Securitate 4 nachgedruckte Exemplare der ungarischen Samisdatzeitschrift „Ellenpontok“, die er von einem ausgewanderten Temeswarer erhält, der in Frankfurt am Main lebt]

[15 septembrie 1983. După o călătorie în RFG, „Sorin“ predă Securităţii 4 exemplare republicate ale revistei clandestine maghiare „Ellenpontok“, primite de la un timişorean emigrat care locuieşte la Frankfurt pe Main]

Ministerul de Interne                                                                                   Strict secret [1]
Inspectoratul Judeţean Bihor                                                                       Ex. Nr. 2
Nr. I/AA/0082496 din 15.IX. 1983

Către
Ministerul de Interne
Departamentul Securităţii Statutului
Direcţia I - Serviciul II
Bucureşti
Raportăm că recent s-a înapoiat în ţară informatorul „SORIN“ din legătura Serviciului III, după o călătorie efectuată în R.F.G. Făcînd o vizită la numitul ROSENFELD JOH (evreu), plecat legal din Timişoara, cu domiciliul în localitatea  Frankfurt pe Main, [strada plus telefonul anonimizat - hjs-online] în etate de circa 60 de ani, acesta a dat informatorului mai multe materiale în limba maghiară, română şi engleză, cu conţinut denigrator la adresa ţării noastre, printre care şi patru exemplare din „ELLENPONTOK“[2] ce au fost reeditate în occident. Cel în cauză a afirmat informatorului că este abonat la toate publicaţiile de limba română şi maghiară ce apar în occident. Anexăm publicaţiile în original.

Şeful Securităţii                                                                               Şeful serviciului I
(ss) Colonel Traian Sima                                                                  Lt. col. Sălăgean Ioan

ACNSAS, I 210560, vol. 5, f. 63


________________________________________________
[1] Material dactilografiat. D.U.I. "Bastionul". 
[2] Ellenpontok a fost o revistă de samisdat, editată de mai mulţi intelectuali maghiari din România. Au apărut în total 9 numere, între decembrie 1981 şi ianuarie 1983. În această revistă clandestină, apărută la Oradea, au fost publicate texte semnate de: Szőcs Géza, Ara-Kovács Attila, Tóth Károly Antal, Tamás Gáspár Miklós, Molnár János, Keszthelyi András, Szilágyi Sándor, Tőkés László, Takács Ferenc, Mészáros István ş.a. (Cf. Molnár János, Az egyetlen. Az Ellenpontok és az ellenpontosok története, Szeged, 1993, pp. 268-271) 


*** 

[6. Dezember 1988. Randnotiz von Securitatemajor Radu Tinu mit Vorschlägen zur Kompromittierung des Pastors László Tőkés. Die Notiz befindet sich auf einem Abhörprotokoll der Gespräche aus der Temeswarer Wohnung von Tőkés. 

[6 decembrie 1988. Propuneri ale maiorului de Securitate Radu Tinu în vederea „descurajării” acţiunilor protestatare ale pastorului László Tőkés. În notă olografă de pe prima pagină a unui proces verbal de interceptare a unor discuţii în casa parohială din Timişoara, Tinu scrie: „Material f.f. important. Trebuie să reluăm acţiunea de descurajara a obiectivului, de defăimarea sa la episcop, Departamentul cultelor şi la enoriaşi. Să valorificăm şi pe linia Consiliului Popular (miliţie) aspectele privind materialele folosite la construcţia bisericii. Soţiei şi familiei ei – cîte-o anonimă referitoare la relaţiile extraconjugale. Copie la D-I, I.J. Maramureş”.]


ACNSAS, I 272, vol. 7, f. 53 

***


[7. November 1988. Die Temeswarer Securitate arbeitet einen Zersetzungsplan aus, der darauf abzielt, die von dem reformierten Pastor László Tőkés und dem katholischen Priester Josif Hajdu angestrebte ökumenische Annäherung ("eine staatsfeindliche kirchliche Koalition") durch Misstrauen zu unterwandern; an dieser Operation waren folgende Securitateoffiziere beiteiligt: Oberstleutnant Petru Pele, der den Plan genehmigt, Major Ioan Ungureanu, Hauptmann Ioan Chira, Leutnant Sau Beloia]

[7 noiembrie 1988. Securitatea din Timişoara redactează un „plan de combinaţie“ în vederea destrămării relaţiilor ecumenice (coaliţie bisericească antistatală), în curs de realizare, între pastorul reformat László Tőkés şi preotul catolic Josif Hajdu, semănînd suspiciuni între cei doi; implicaţi în această operaţiune au fost: lt.col. Petru Pele, care aprobă planul, mr. Ioan Ungureanu, cpt. Ioan Chira, lt. Sau Beloia]

ACNSAS, I 272, vol. 9, ff. 36-37

***
[26. Juli 1989. Der reformierte Bischof László Papp aus Oradea/Großwardein schreibt an den Vorsitzenden des Departements für Kulte, Ion Cumpănaşu, und fordert diesen auf, László Tőkés aus dem Priesteramt zu entfernen, weil dieser in einem vom ungarischen Fernsehen ausgestrahlten Interview die minderheitenfeindliche Politik des Regimes kritisiert hatte und sich weigerte, Temeswar zu verlassen und eine Stelle im Dorf Mineu anzutreten]

[26 iulie 1989. Episcopul reformat din Oradea, László Papp îi scrie preşedintelui Departamentului pentru Culte, Ion Cumpănaşu, cerîndu-i să-l îndepărteze pe László Tőkés din rîndul preoţimii pentru că acesta a criticat politica anti-minoritară a regimului într-un interviu difuzat de către televiziunea din Ungaria şi refuză să plece din Timişoara şi să ocupe un post în satul Mineu din judeţul Sălaj]


ACNSAS, I 272, vol. 9, f. 114
 ***
[17. Oktober 1989. Der von der Securitate drangsalierte reformierte Geistliche László Tőkés aus Temeswar bittet den rumänisch-orthodoxen Metropoliten, Dr. Nicolae Corneanu um Hilfe]

[17 octombrie 1989. Pastorul reformat László Tőkés din Timişoara, persecutat de organele de Securitate, cere ajutorul mitropolitului ortodox, Dr. Nicolae Corneanu]

ACNSAS, I 272, vol. 11, f. 69
 ***
[27. Oktober 1989. Der rumänisch-orthodoxe Metropolit, Dr. Nicolae Corneanu aus Temeswar unterstellt László Tőkés in seinem Antwortschreiben Unruhen provoziert zu haben und erteilt ihm den Rat, sich den Anordnungen seiner Vorgesetzten nicht zu widersetzen]

[27 octombrie 1989. Mitropolitul ortodox, Dr. Nicolae Corneanu din Timişoara insinuiază în scrisoarea sa de răspuns că László Tőkés ar fi provocat nelinişte în cadrul comunităţii religioase reformate şi îi dă sfatul să nu se opună ordinelor primite din partea superiorilor săi]

ACNSAS, I 272, vol. 12, ff. 46-46v
 ***

[1. November 1989. László Tőkés wurde in seiner Wohnung von vier maskierten Männern überfallen und zusammengeschlagen. Aus dem Abhörprotokoll, auf dem sich auch eine zynische Randnotiz von Radu Tinu befindet, geht hervor, dass seine Frau den Vorfall der Miliz gemeldet hatte.]

[1 noiembrie 1989. În locuinţa sa din Timişoara, László Tőkés a fost atacat şi bătut de patru bărbaţi mascaţi, precum rezultă din procesul verbal al convorbirilor interceptate pe care se află şi o notă cinică semnată de Radu Tinu. Soţia lui Tőkés a anunţat miliţia.]
ACNSAS, I 272, vol. 12, ff. 245-245v 

***


[2010. Unvollständige Liste enttarnter inoffizieller Mitarbeiter, die an der informativ-operativen Unterwanderung der reformierten Kirche aus Rumänien beteiligt waren]

[2010. Listă incompletă a colaboratorilor neoficiali deconspiraţi care au participat la subminarea informativ-operativă a Bisericii Reformate din România]
www.nyugatijelen.com/
***


TABEL NOMINAL al OFIŢERILOR DE SECURITATE
care au activat în urmărirea personelor din cadrul Bisericii Reformate şi a celor cu care aceştia au venit în contact; - link extern
LIST OF SECURITATE OFFICERS
who were responsible for monitoring the persons who served the reformed church - LINK

***

Aktualisiert - actualizat: 18. 12. 2019