Mittwoch, März 16, 2011

„Dumitrescu“ & „Breban“„Dumitrescu“ & „Breban“ unterwegs als Einflussagenten - 

„Dumitrescu“ & „Breban“ în misiuni de intoxicare - ca agenţi de influenţă
______________________________________________

„Dumitrescu“ (in Uniform), 1957 (ACNSAS, R 137794, vol. 1, Bl. 40)
„Dumitrescu“ (în uniformă), 1957 (ACNSAS, R 137794, vol. 1, f. 40)

***


[1. Juli 1976. Vorbereitung der nachrichtendienstlichen Bearbeitung des im Rahmen der evangelischen Kirche (AB) tätigen „Dumitrescu“ aus Kronstadt vor einer Reise in die Bundesrepublik, wo er die auswanderungsfeindliche Haltung des Regimes als einen Standpunkt seiner Kirche auch gegenüber der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen darzulegen hat; das unter Mitwirkung der Securitate verfasste Propagandamaterial soll in der „Siebenbürgischen Zeitung“ veröffentlicht werden]

[1 iulie 1976. Pregătirea contrainformativă a lui „Dumitrescu“ din cadrul bisericii evanghelice (CA) din Braşov în vederea efectuării unei vizite în R.F. Germania, unde urmează să prezinte atitudinea de respingere a dorinţei populaţiei germane de a emigra în conformitate cu poziţia bisericii; în acest scop redactează cu ajutorul Securităţii un material de întoxicare propagandistică a asociaţiei saşilor stabiliţi în Germania şi va încerca să plaseze textul spre publicare în ziarul „Siebenbürgische Zeitung“]


ACNSAS, D 013381 vol. 7, ff. 117-117v

***

[31. März 1989. Nach seiner nachrichtendienstlichen Bearbeitung unternahm der evangelische Geistliche "Breban", der den obersten Kirchengremien angehörte, eine Reise ins Ausland, wo er sämtliche Aufträge der Securitate ausgeführt hatte, wie aus dem Bericht hervorgeht, der dem Leiter der Hauptabteilung 1, Oberst Gheorghe Raţiu übergeben wurde]

[31 martie 1989. După o prelucrare contrainformativă "Breban", preot evanghelic, membru al conducerii superioare a acestui cult, a efectuat o vizită în străinătate, îndeplinind toate sarcinile primite din partea Securităţii care raportează asta şefului direcţiei 1, col. Gheorghe Raţiu]ACNSAS, D 13381, vol. 45, ff. 216-220
*** 

Zu „Breban“ siehe auch den Beitrag: Securitate und evangelische Kirche 
Detalii despre „Breban“: Securitatea şi Biserica Evanghelică

Weiterführende Verknüpfungen: