Samstag, November 15, 2014

Mythos und Mystifizierung – Mit şi mistificare


Aktualisiert -  actualizat: 28. 6. 2016Zwischen Mythos und Mystifizierung – Între mit şi mistificare


Vergangenheitsbewältigung zwischen Mythos und Verharmlosung


Über den bewaffneten antikommunistischen Widerstand in Rumänien


Die Wende von 1989-90 bedeutete in Rumänien auch das Ende einer mehr als vier Jahrzehnte andauernden politischen Zensur. Die neue Pressefreiheit ermöglichte es zum ersten Mal, die kommunistische Gleichschaltung zu überwinden und über unbekannte Aspekte der jüngsten Vergangenheit offen zu sprechen.
Der enorme Nachholbedarf an Informationen über die eigene Geschichte jedoch war aber nicht immer frei von nationalistischen Exzessen, die in der Ceauşescuzeit zum festen ideologischen Bestand des Systems gehörten.
Die nationalkommunistische Ideologie war im Grunde nichts anderes als eine Mixtur aus Versatzstücken des Stalinismus und des radikalen Vorkriegsnationalismus rechtsextremer Gruppierungen wie beispielsweise der so genannten „Legion des Erzengels Michael“. Ceauşescu leitete die nationalistische Trendwende bereits kurz nach seinem Machtantritt 1965 ein. Die Rehabilitierung zahlreicher, wegen ihrer nationalistischer und faschistischer Vergangenheit verpönter Kulturschaffenden fand sogar den Beifall zahlreicher ehemaliger politischer Häftlinge, die wegen ihren nationalistischen Anschauungen in den 50er Jahren Verfolgungen ausgesetzt waren. Die Politik der Vereinnahmung des rumänischen Vorkriegsnationalismus und Kriegschauvinismus führte zu einer Lockerung der Betrachtungsweise des bis dahin verordneten Antifaschismus. Eine Folge davon war die Steigerung der Popularitätskurve Ceauşescus, dem es immer wieder gelang, nationale Empfindlichkeiten und Emotionen zu seinen Gunsten zu instrumentalisieren.
[...]
Elena-Irina Macovei / William Totok

Reconsiderarea critică a trecutului – între mit şi bagatelizare


Despre rezistenţa armată anticomunistă din România


Crearea miturilor postcomuniste

- Garda de Fier şi Mişcarea nazistă din Germania: teza falsă că legionarii nu au fost fascişti şi n-au cultivat rasismul antisemit

- Legionarii ar fi fost, chipurile, exoneraţi de Tribunalul de la Nürnberg

- Legionarii paraşutaţi după 23 august 1944 au fost primii susţinători ai NATO – trecînd sub tăcere corecturile ulterioare ale politicii americane faţă de reprezentanţi ai unor organizaţii extremiste (de exemplu: expulzarea participantului la rebeliunea legionară, viitorul episcop ortodox, Viorel Trifa din SUA, în 1984)
- Transformarea unor extremişti de dreapta în „sfinţi ai închisorilor”
- Mitul salvării evreului convertit Richard Wurmbrand de către legionarul încarcerat din 1941, Valeriu Gafencu
- Literatura memorialistică legionară şi istoria  
- Fascismul clerical, răzbunarea, terorismul şi violenţa extremiştilor gardişti
etc.

Anticomunism naţionalist

Partizanii anticomunişti – motivaţii personale şi ideologice privind alăturarea la grupurile de gherilă


[...] 

Elena-Irina Macovei / William Totok
[1928. Corneliu Zelea Codreanu îi scrie antisemitului rasist Hermann Esser, în limba germană, mulţumindu-i pentru cartea Die jüdische Weltpest. Judendämmerung auf dem Erdball / Ciuma evreiască mondială. Crepusculul evreimii pe globul pămîntesc / trimisă liderului legionar cu dedicaţie. Scrisoarea lui Codreanu a fost tradusă de către un ofiţer de la Siguranţă, în aprilie 1928]


„Mult stimate Domnule Hermann Esser

Volumul Dvoastră având o dedicaţie pentru mine, am primit-o de multă vreme.
Deasemenea şi scrisoare. Citind-o împreună cu camarazii, am rămas profund impresionaţi de adevărurile scrise în ea.-
Realmente, peste omenire s-a abătut o grea boală, pe care toate forţele vii ale tuturor neamurilor trebue s-o combată cu toate puterile.
În acest răsboiu de deparazitare, vă rog consideraţi-ne şi pe noi românii ca ocupând o poziţie pe care vom menţine-o.-
Însă cea dintâi chestiune care ar trebui să se facă, este o prealabilă înţelegere între toate popoarele în luptă cu satana. –
Lipsa de legătură se simte în chip dureros, nu pentru noi, ci pentru marea cauză.-
Eu precisez – este nevoie nu numai de o înţelegere simplă, ci este nevoie de: 1) o acţiune comună, - 2) coordonare în acţiune.
Trecând la ceva informaţiuni dela noi aflaţi că de câteva luni suntem într-o activitate din ce în ce mai mare.
Mai ales cu noua organizaţie ostăşească LEGIUNEA ARHANGHELUL MIHAIL, având ca principii de bază – CREDINŢA, MUNCA, ORDINE, DISCIPLINĂ, ERARHIE.”- În continuare, Codreanu îi relatează despre congresul studenţesc de la Oradea, din decembrie, la care a participat şi el, şi unde s-a cerut introducerea unui numerus clausus şi „s-au desbătut toate chestiunile naţionale şi internaţionale în legătură cu problema jidovească. Nota esenţială a întregului congres”, conchide Codreanu, „se poate observa din cuvintele: - afară cu jidanii”.

ACNSAS, P 11784, vol. 2, ff. 27-28 - copia în limba germană, ff. 26-26v.
[1928. Corneliu Zelea Codreanu dankt dem berüchtigten Antisemiten Hermann Esser für dessen Buch, Die jüdische Weltpest. Judendämmerung auf dem Erdball, das dieser ihm mit einer Widmung zugeschickt hatte]
ACNSAS, P 11784, vol. 2, Bl. 26-26v

[14. Februar 1934. Das Foto Zelea Codreanus wird an einen Regionalinspektor der Siguranţa – der damaligen rumänischen Geheimpolizei – in Bukarest geschickt]

[14 februarie 1934. Fotografia lui Zelea Codreanu trimisă unui Inspector al Regionalei din cadrul Siguranţei de la Bucureşti]


ACNSAS, P 11784, vol. 2, f. 189

***

Ion Gavrilă Ogoranu: Brazii se frâng dar nu se îndoiesc. La pas prin Frăţia de Cruce, vol. 5 (Die Tannen werden gefällt, aber nicht verbogen. Im Gleichschritt durch die Kreuzbruderschaft, Bd. 5), Editura Mişcării Legionare, Bucureşti, 2006.
În timpul celor trei zile, cît am stat la munte, (în Budiu) am ridicat o troiţă. Nu ne închipuiam că pentru acest fapt vom putea fi trimişi în judecată şi de aceia nu ne-am ferit de ciobani, pădurari şi oameni întîlniţi. (Ion Gavrilă Ogoranu, declaraţie, octombrie 1976, f. 12v.)

***Weiterführende Links - Legături

Die Heiligenfabrik – Fabrica de sfinţi

Techniken der Manipulation - tehnici de manipulare

Mythos und Mystifizierung 2 – Mit şi mistificare 2