Dienstag, Juli 24, 2012

Entlarvung - demascare
[20. Januar 1971. Die Securitate schlägt die öffentliche Entlarvung von William Totok als "feindliches Element" vor]

[20 ianuarie 1971. Securitatea propune demascarea publică a lui William Totok cu scopul de a extinde "eficacitatea educativă" a acestei măsuri asupra participanţilor] UNITATEA MILITARĂ Nr. 02565 CLUJ                                       

STRICT SECRET[1]

SERVICIUL DE CONTRAINFORMAŢII                                        


Ex-nr.___
Data: 20 ianuarie 1971.
RAPORT
Serviciul de contrainformaţii al Armatei a 3-a, la data de 12.01.1971, a primit de la Inspectoratul de securitate al Judeţului TIMIŞ, mapa de lucru nr. 306 „MUZICOLOGUL" privind pe numitul TOTOK WILLIAM identificat ca autor al unui număr de două scrisori anonime cu conţinut duşmănos, adresate postului de radio „EUROPA LIBERĂ".
Din materialele existente în mapa de lucru rezultă că sus-numitul, sub influenţa posturilor de radio occidentale, în perioada octombrie 1969 - ianuarie 1970, a expediat unele scrisori adresate lui CORNEL CHIRIAC, crainic la „EUROPA LIBERĂ" în conţinutul cărora comentează în mod duşmănos situaţia tineretului din patria noastră, condiţiile de studiu din şcolile noastre, aduce calomnii la adresa conducerii de partid şi a organeleor de stat, amintind în final de o revoltă, astfel:[2]
"De ce nu există la noi o libertate democratică, cu toate că locuim într-un stat al demosului; Toate ziarele sînt pline de fraze demagogice, fără nici o importanţă practică... Despre posibilităţile de existenţă în şcoli să nu mai vorbim. Liceul – cimitir, în care eşti îngropat de viu. Mii de tineri îşi trăiesc existenţa pe băncile liceelor şi universităţilor pentru a ajunge după aceea şomeri.
Ştiu şi exemple despre faptele inumane ale miliţiei populare, care nu este altceva decît ce a fost jandarmeria în trecut. Este o instituţie care susţine clica care are puterea în stat (scrie bancuri de defăimare la adresa organelor de miliţie). Dar ăştia  nu-şi dau seama că le strică la tinerii din ROMÂNIA tinereţea? Unde le este simţul răspunderii? Cînd o să se trezească la realitate o să fie prea tîrziu.
Le dau sfaturi marionetelor marxiste, să aculte răspunsul la scrisori la "METRONOM". Aici îşi pot da seama că întregul tineret din ţară este împotriva clicii dominante.
Le dau sfaturi la atotputernicii, dictatori să asculte şi ei "Street fightingmen"[3] (bărbaţi luptători de stradă), că într-o zi noi vom fi bărbaţi luptători pe străzi, atunci va fi la noi "Revoluţion"[4] cum spune BEATLES".
Scrisorile le încheie cu unele preferinţe muzicale pe care le solicită să-i fie transmise şi că ar fi posibil ca peste un an să fie şi el la München student.
Numitul TOTOK WILLIAM este născut la data de 21 aprilie 1951, în comuna Comloşul Mare, fiul lui MIHAI şi ANA, absovent al liceului din Sînnicolaul Mare, membru UTC, în prezent militar în termen la  U.M. Nr. 01354 BAIA MARE.
Părinţii sînt de profesie funcţionari, neîncadraţi politic, necunoscuţi de organele de securitate.
Are un unchi în R.F.G. – TOTOK WILLIAM[5] – doctor în filosofie şi director al bibliotecii de stat – HANOVRA – cunoscut în raporturi culturale cu Universitatea din IAŞI, BUCUREŞTI şi TIMIŞOARA.
TOTOK WILLIAM este apreciat ca un tînăr foarte inteligent, respectuos, cu bogate cunoştinţe de cultură generală, în deosebi istorie şi literatură universală. Are înclinaţii poetice fiindu-i publicate unele compoziţii proprii în 1970, în „Neue Literatur".
În unitate a fost semnalat că are rude în R.F.G. şi este corespondent la diferite publicaţii de limbă germană în TIMIŞOARA.
A fost identificat ca autor în cadrul mapei de lucru la data de 28.08.1970, în urma expertizei grafologice, avînd ca document probator „Raport de constatare tehnico-ştiinţifică" nr. 5239/3.
Inspectoratul de securitate al Judeţului TIMIŞ, fără a porni urmărirea penală (pentru infracţiunea de „propagandă împotriva orînduirii socialiste" prev. şi ped. de art. 166 alin 2.) i-a luat o declaraţie sumară, în care cel în cauză recunoaşte că a corespondat cu crainicul CORNEL CHIRIAC de la emisiunea „METRONOM" a postului de radio „EUROPA LIBERĂ", recunoscînd o parte din afirmaţiile duşmănoase făcute, precizînd că le-a făcut în scopul de a obţine melodiile solicitate. A mai declarat că şi-a dat seama de comentariile lui CORNEL CHIRIAC sînt lipsite de adevăr, dar că arfi fost „orbit" de pasiunea după muzică „Pop".
Avînd în vedere că numitul TOTOK WILLIAM este tînăr, a avut o comportare anterioară corespunzătoare şi poate fi influenţat pozitiv, propunem să nu fie trimis în justiţie, ci demascat în cadrul organizaţiei U.T.C. din U.M. Nr. 01354 BAIA MARE, unde mai sînt şi alţi militari cu intenţii de evaziune.
Măsura demascării va avea mai mare eficacitate educativă atît pentru sold. TOTOK WILLIAM cît şi pentru ceilalţi militari.
ŞEFUL SERVICIULUI
Colonel,
(ss) A. NERIŞANU
2 ex.
St. Gh.
ACNSAS, I 210845, vol. 1, ff. 8-10


[1] Notă dactilografiată.
[2] Menţiune manuscrisă pe margine a unui ofiţer de Securitate: " Tov. Nerişanu. Mapa de lucru a fost primită de [cuvînt ilizibil] pe 12.01.1971. La data de 19.01.1971 lt. Col. Oprea ordonă transformarea mapei în dosar de urmărire informativă şi fixează unele măsuri bune care însă nu sînt executate. După 3 zile înaintaţi dosarul  la direcţie cu propunerea de a fi demascat, fără a cunoaşte poziţia lui din unitate. Vă rog să vă puneţi de acord cu măsurile. (ss) [indescifrabil].
[3] Este vorba despre cîntecul grupului Rolling Stones, "Street Fighting Man" de pe albumul Beggars Banquet din 1968. "Street Fighting Man" devenise cîntecul emblematic pentru participanţii la revolta anti-autoritară a tineretului şi studenţilor din 1968 din vest şi est.
[4] Este vorba despre cîntecul compus de John Lennon "Revolution", publicat de grupul Beatles în 1968 pe un dublu LP cunoscut sub denumirea The White Album. Albumul mai cuprindea şi cîntecele celebre ca "Back in the USSR", "Ob-La-Di, Ob-La-Da", "While My Guitar Gently Weeps", "Happiness Is a Warm Gun" sau "Helter Skelter".
[5] Corect: Wilhelm. 

Aktualisiert - actualizat, 20. 2. 2018