Montag, Oktober 03, 2011

Hertha Ligeti in DUI/ OV “GRAUR”Hertha Ligeti în DUI "GRAUR" Hertha Ligeti im OV "GRAUR"

[27 septembrie 1971. Fragmente dintr-o notă privind pe scriitoarea Hertha Ligeti, autoarea romanului realist-socialist  "Stelele nu apun", tradus din limba germană şi apărut la ESPLA, Bucureşti, în 1962 şi în limba maghiară "Nem hunyanak ki a csillagok" tradus de Miess G. János, Irodalmi Könyvkiadó, Bucureşti, 1964; titlul original în limba germană, "Die Sterne verlöschen nicht" a apărut la ESPLA, la Bucureşti în 1959]

Inspectoratul Securităţii Judeţului Mureş
Secţia a-III-a    27.9.1971
Notă privind pe Fuchs Simion, cercetător la filiala Academiei RSR din Tg. Mureş.
Fuchs Simion, născut 24.11.1907 în Ciceu […] naţionalitatea evreu, cetăţenia română, membru PCR, căsătorit cu FUCHS LIGETI HERTA (sic!), cetăţenie austriacă.
 […]
FUCHS LIGETI, HERTA, născută pe 11.11.1920, Viena fiica lui Ignatz şi Emma, evreică, scriitoare.
"În 1937 a fost arestată de Poliţia germană în timp ce răspîndea manifeste, dar reuşind să scape, împreună cu alţi tineri evrei au fugit în Belgia, pe parcurs, la Achen (sic!) fiind de mai multe ori arestată. Ca o curiozitate apare faptul că, deşi a declarat Gestapoului că-i evreică şi că vrea să treacă în Belgia, respectiva a fost eliberată. În Belgia a făcut parte din organizaţia de tineret a Partidului – secţia austriacă – avînd şi munci de răspundere.
În această perioadă, după cele afirmate de cea în cauză, la invitaţiile conducerii de Partid, pentru a obţine informaţii, a ţinut legătura cu unii ofiţeri nazişti.
La data de 21 martie 1942 a fost primită în Partidul Comunist Austriac.
În luna iunie 1943, la Bruxelles, a fost arestată si trimisă în lagărul de la Auschwitz. Aici a fost numită capo şi a lucrat într-o fabrică de armament. După eliberare s-a reîntors la Viena, unde a lucrat în poliţie. Soţul său, cu care s-a căsătorit în 1945, care după eliberare a devenit prim-secretar al Comitetului judeţean de Partid Mureş, i-a facilitat plecarea în extrior a contelui Toldalagy, care la rîndul său a facilitat venirea în România a sus-numitei.
După venirea în România, FUCHS LIGETI HERTA a lucrat cu soţul său ca responsabilă cu propaganda, dar în 1951 i s-a anulat calitatea de membru de partid, fapt ce a determinat-o să treacă la  Teatru de Păpuşi ca directoare.
Ca urmare a faptului ca Fuchs Simion a fost mutat la Universitatea din Cluj, respectiva a plecat şi ea ocupîndu-se cu scrierea de schiţe şi romane. După revenirea în Tg. Mureş nu s-a mai încadrat în cîmpul muncii."
ACNSAS, I 210370, vol. 1,  ff. 119-120