Sonntag, Dezember 27, 2009

Legenden der Securitate


Legende ale Securităţii - Legenden der Securitate

Zu dem hier veröffentlichten Securitatedokument siehe weiter unten zusätzliche Erklärungen.

Explicaţii suplimentare privind acest document la sfîrșitul acestei pagini. 
-->
[3 aprilie 1986. Securitatea analizează la nivel local şi la nivel central activitatea lui William Totok, stabilind un nou plan de măsuri, inventînd şi o legendă justificativă pentru a ascunde excesul de zel al unor securişti care i-au ameninţat telefonic pe Johann Lippet şi pe Horst Samson]Inspectoratul Judeţean Timiş al Ministerului de interne Serv. 1/A

Strict secret Ex. nr. 3.IV. 1986;[1](ss) indescifrabil[2]

Notă de analiză
a dosarului de urmărire informativă privind pe Totok William

La data de 28 martie 1986 dosarul de urmărire informativă fiind analizat la nivelul conducerii Securităţii şi al Tov. col. Popescu Stelian - şeful serviciului II din Direcţia I-a - în şedinţă, situaţia operativă existentă şi s-au hotărît măsuri pentru o mai bună  cunoaştere a activităţii sale şi prevenirii intenţiilor ostile.

Cu privire la activitatea sa prezentă s-a scos în evidenţă că Totok William se menţine pe poziţii ostile, avînd manifestări duşmănoase şi incitatoare la activităţi duşmănoase.

Menţine legături apropiate cu alte elemente cunoscute cu astfel de poziţii şi îndeosebi cu Horst Samson, Lippet Johann, Wagner Richard şi Herta Müller.

Caută ca prin toate posibilităţile să se situieze pe o poziţie de persoană persecutată, urmărită de organele de Securitate şi care nu se poate realiza în România ca scriitor, pentru care a refuzat să se încadreze în muncă.

Menţine legături cu persoane din cadrul ambasadei şi centrului de cultură al R.F. Germaniei din Bucureşti, cu lectorul acestei ţări din centrul universitar din Timişoara pe nume[3] pe care îl informează denaturat despre situaţia sa şi a scriitorilor din România.

Are legături şi cu alţi cetăţeni vest-germani, printre care şi vechiul său prieten Ernst Wichner, aflat în prezent în Berlinul de Vest.

Pentru a-i determina pe Horst Samson şi Lippet Johann să aibă motive să susţină că sînt persecutaţi şi şicanaţi de organele de Securitate, a dat telefon acestora în numele organelor de Securitate, ameninţîndu-i că dacă nu »încetează activitatea« vor avea repercusiuni, urmărind ca în acest fel aceştia să se antreneze în acţiuni ostile iniţiate de el.

[...]
În ultima perioadă Totok William caută să se remarce prin acţiuni şi caută să transmită date denigratoare şi calomnioase care au fost prelucrate de postul de radio »Europa liberă«, »Deutsche Welle« şi chiar de unele publicaţii vest-germane. 

Menţionăm printre acestea materialul transmis de postul de radio »Europa liberă« la 16. III. 1986 cu un conţinut deosebit de ostil, cît şi emisiunea postului de radio »Deutsche Welle« din 19. III. 1986, prin care după ce se arată aşa zisa persecuţie la care ar fi supus Totok William, Wagner Richard şi Lippet Johann, se arată că sînt cooptaţi în »Federaţia Scriitorilor Vest-Germani« de ocrotirea căruia se vor bucura în viitor.

La data de 21. I. 1986 Totok William a trimis un memoriu la serviciul de paşapoarte, prin care solicită emigrarea în R.F. Germania.

Pentru cunoaşterea şi prevenirea acţiunilor ostile din partea lui Totok William s-au hotărît următoarele măsuri:

1) Folosirea surselor „Nelu", „Gică" şi „Dan" pentru cunoaşterea activităţilor sale, manifestărilor pe care le are, influenţele pe care încearcă să le facă în mediul altor persoane, relaţiile pe care le are, natura acestora, inclusiv cu lectorul vest-german, cu membrii ambasadei şi altor cetăţeni străini.


- Termen: 30. VII. 1986- Execută lt.col. Pădurariu N[icolae]

2) Sursa „Victoria" va fi instruită pentru a exercita influenţă pozitivă asupra lui Totok W., în sensul de a nu apela la acţiuni în extern, arătîndu-i-se că prin asemenea fapte îşi poate îngreuna situaţia atît în rezolvarea plecării din ţară cît şi din alte puncte de vedere. Tot în acest scop vom folosi şi sursa „Mayer".

- Termen: 30.IV. 1986 - Răspunde: lt.col. Pădurariu N.

3) Direcţia I a luat măsuri de a propune să se informeze prin ministerul de externe ambasada R.F. Germaniei din Bucureşti pentru amestec în treburile noastre interne prin hotărîrea Federaţiei Scriitorilor vest-germani de a-i coopta pe Totok William şi celelalte elemente ca membrii ai acestui for.

- Răspunde Dir[ecţia] I

4) Invitarea lui Totok William la serviciul de paşapoarte pentru a-şi întocmi cererea de plecare din ţară conform procedurilor existente şi nu printr-un memoriu înaintat pe calea poştei care nu cuprinde datele cerute.Cu această ocazie să i se atragă atenţia că plecarea din ţară nu se va rezolva prin »Europa liberă«. În acest fel să fie determinat să renunţe la asemenea acţiuni.

- Răspunde: lt.col. Pădurariu N.

5) După depunerea actelor necesare se vor lua măsuri de promovare la Comisia Judeţeană de paşapoarte a lui Totok şi acordarea avizului pozitiv, după care dosarul va fi înaintat operativ la direcţia de Paşapoarte.La dosarul de paşapoarte se va anexa o NOTĂ în care se va detalia activitatea şi acţiunile lui Totok pentru a fi cunoscută de Comisia din cadrul Direcţiei de Paşapoarte.

Direcţia I. va interveni la Dir[ecţia] de Paşapoarte

- Răspunde: - şeful Securitate - col. Popescu  STELIAN 
 - şi lt.col. Pădurariu Nicolae

6) Stabilirea reacţiei lui Totok William ca urmare a emisiunilor de radio »Europa liberă« şi »Deutsche Welle«.Concomitent vom lua măsuri de a stabili căile prin care Totok William comunică în străinătate date care să fie folosite de posturile de radio sus menţionate şi de presa occidentală, luîndu-se măsuri de prevenirea trimiterii de date,

- Răspunde: lt.col. Pădurariu N.- Termen: 30. VIII. 1986

7) Prin centrul militar Timişoara se va lua măsura de a se renunţa la încorporarea sa ca militar.
- Răspunde: col. Cristescu Ioan.- Termen: 5.IV. 1986

8) Nu se vor întreprinde nici un fel de măsuri care să arate a măsuri de şicanare a lui Totok, ca urmări corective sau alte măsuri deschise.

- Răspunde: lt.col. Pădurariu N.

- Termen: 30. 08. 1986

9) Folosirea mijloacelor speciale de la obiectivul „Ziaristul" şi de la „Carol"[4] pentru a obţine informaţii asupra activităţii prezente şi intenţiilor lui Totok W.

- Răspunde: lt.col. Pădurariu N.- Termen: 30. 08. 1986

10) Analiza posibilităţilor de folosire a fostei surse „Voicu", aflat în prezent în străinătate şi care urmează ca în cursul lunii aprilie sau ulterior să sosească în ţară.

- Răspunde: lt.col. Pădurariu N.care va raporta conducerii securităţii după primacontactare a lui „Voicu"


11) Periodic Totok William va fi pus în filaj îndeosebi cînd în judeţ vor sosi diplomaţi vest-germani sau legături ale sale din străinătate.

- Răspunde: lt.col. Pădurariu Nicolae

12) Intensificarea lucrării informative a lui Totok Gunter, frate cu Totok William, pentru a stabili preocupările şi intenţiile acestuia şi noi date despre Totok William.  
- Execută. lt.col. Pădurariu N.

13) Prin ofiţerul care răspunde  de comuna Comloşul Mare şi prin şeful de post se vor organiza măsuri de lucrare a lui Totok William în perioade cînd se află pe raza localităţii.

- Răspunde: lt.col. Pădurariu N.- Termen: 15. 04. 1986

Ofiţer specialist I(ss) lt.col. Pădurariu N[icolae]ACNSAS, I 210845, vol. 3, ff. 34-37.
[1] Notă manuscrisă.

[2] Semnătură indescifrabilă a col. Ioan Cristescu, la vremea respectivă conducea Securitatea din Timişoara.

[3] Numele nu este menţionat în text.

[4] Numele date de către Securitate lui Richard Wagner („Ziaristul") şi Gerhardt Csejka („Carol"). În locuinţele acestora au fost instalate microfoane (adică „mijloacele speciale" TO) la care se referă ofiţerul.[21. März 1986. Das von dem zuständigen Offizier abgehörte und verschriftlichte Telefongespräch, das eigentlich ein Securitateoffizier mit Johann Lippet geführt hatte, um ihn einzuschüchtern. Die Securitateleute aus Temeswar mussten sich deswegen vor ihren Vorgestzten rechtfertigen und behaupteten, William Totok habe Lippet angerufen und nicht sie]

[21 martie 1986. Transcrierea unei convorbiri telefonice de către ofiţerul însărcinat care nu ştia că un securist l-a sunat, de fapt, pe Johann Lippet. Ulterior securiştii timişoreni trebuiau să se justifice în faţa superiorilor, servindu-le minciuna că nu ei au sunat, ci William Totok] 

Din DUI „Luca” [Johann Lippet], ACNSAS, I 203877, vol. 2, ff. 82-82v, 83-83v


Johann Lippet hat den absurden Telefondialog in seinem Buch, Das Leben einer Akte, übersetzt und kommentiert:

Ein Bürger ruft an.
- Oberleutnant Beletescu
-Ja?
- Was machen Sie?
- Ich schlafe. Was soll ich sonst tun!
- Wie bitte?
- Ich schlafe.
- Schlafen?
- Ja.
- Wieso schläfst du?
- Weil es Nacht ist.
- Weil...?
- Weil es Nacht ist.
- Ist es Nacht?
- Ja
- Gut.
- Warum rufen Sie an?
- Wer?
Legt auf.

Diese Szene, dieser Dialog, aus dem Rumänischen von mir übersetzt, würde jedem absurden Theaterstück Ehre machen. Doch es geht hier nicht um Literatur. Das nächtliche Gespräch fand tatsächlich statt und ist in den Abhörprotokollen zu meiner Telefonüberwachung dokumentiert, in meiner Akte. 
Damals glaubte ich, den Anrufer an seiner stereotypen Frage erkannt zu haben, die er mir immer stellte, wenn er in der Dramaturgie des Deutschen Staatstheaters, wo ich tätig war, auftauchte: Was machst du?/Wie geht es dir? Und manchmal fügte er noch hinzu: Und deinen Freunden? Doch schon damals fragte ich mich: Hatte er sich durch die Nennung von Rang und Name nicht enttarnt?
Aktualisiert - actualizat, 10. 2. 2023, 18:57