Samstag, Dezember 19, 2009

„Heine“, der Wunschkandidat der SecuritateNachrichtendienstliche Aufgaben für „Heine“ und „Sanda“
1975-1977Im Frühjahr 1975 war die Securitate fest entschlossen, die Aktionsgruppe zu zerschlagen.

Der im Studentenkulturhaus funktionierende Universitas-Literaturkreis, der eigentlich der Kreis der Aktionsgruppe war, sollte allerdings nicht verschwinden. Die Leitung des Kreises sollte durch eine der Securitate ergebene Person übernommen werden. Diese Person sollte dem Kreis „eine neue, patriotische Ausrichtung“ geben. Der Wunschkandidat der Geheimpolizei für die Durchsetzung dieses Anliegens war „Heine“, der sich den Securitateplänen gegenüber entgegenkommend zeigte und auch geneigt war, die geheimpolizeilichen Anleitungen umzusetzen.

„Heine“ hatte zudem im Schuljahr 1975-1976 die Aufgabe erhalten, sich um die deutsche Studententheatergruppe aus Temeswar zu kümmern, die zu jenem Zeitpunkt ebenfalls ins Fadenkreuz der Securitate geraten war. (Vgl. Bericht von "Heine" vom 4.12.1975, ACNSAS, I 210845, vol. 2, Bl. 47-74v; ebenda, Bericht vom 14.7. 1976, Bl. 92-92v.)

Im Herbst 1975 sollte ich eine Textmontage für die Studententheatergruppe verfassen. „Heine“ erhält den Auftrag, den Text zu beschaffen und zu interpretieren (siehe die handschriftlichen Anmerkungen von Major Köpe und Oberstleutnant Pădurariu am Schluss des Berichts von „Heine“, vom 18.10.1975, ACNSAS, I 210845, vol. 2, Bl. 60-60v).

Die Textmontage „Und der Mond scheint seit `ner Weile“ wurde übrigens anlässlich der Hausdurchsuchung, die während der ersten Untersuchungshaft im Oktober 1975 stattgefunden hatte, beschlagnahmt. Bei dieser Gelegenheit wurden außerdem noch folgende Materialien von den Securitateoffizieren mitgenommen: ein Arbeitsheft mit Gedichten; ein Prosamanuskript, betitelt „Das Nasobem im Banat“; mehrere Exemplare der als pornografisch bezeichneten Zeitschriften Pardon, Spontan und Der Spiegel; Briefe, Notizen, Merkzettel und andere Schriftstücke sowie die Zeitschrift Neue Literatur, Nr. 7/1975, in der mehrere meiner Gedichte veröffentlicht waren sowie der Essay von Anton Sterbling „aktionsgruppe - oder ähnlich so“. (Vgl., Die Zwänge der Erinnerung, S. 95.)

Am 16. Oktober 1975 berichtet „Heine“ der Securitate über die Gerüchte, die innerhalb der Studentenschaft über unsere Verhaftung (d.h. über Gerhard Ortinau, Richard Wagner, Gerhardt Csejka und mich) zirkulierten. (ACNSAS, I 210845, vol. 2, Bl. 64-64v).
Zusammen mit „Sanda“ (einer 2012 verstorbenen Dozentin der Temeswarer Germanistikfakultät) soll „Heine“ die „Gerüchte“, wir seien unschuldig verhaftet worden, in den Gesprächen mit diversen Personen entkräften und die Festnahme als eine gesetzlich begründete Maßnahme darstellen. In mehreren Berichten schildern „Sanda“ und „Heine“ im Herbst 1975 die Stimmung unter den Studenten und den Professoren der Temeswarer Universität, die mit zunehmender Furcht und großer Bestürzung auf die Verhaftungen reagierten. Die Securitate setzte mit Hilfe ihrer inoffiziellen Mitarbeiter falsche Gerüchte in Umlauf, um die festgenommenen Personen zu diskreditieren.  (Vgl. u.a. die drei Berichte von "Sanda" vom 24.11.1975, ebenda, Bl. 71-71v, 72-72v, 73-73v.)

Ähnliches geschah bereits im Sommer 1975, nach der Verhaftung meines Bruders. Der spätere postkommunistische Oligarch Ovidiu Tender spielte dabei eine besondere Rolle. 

William Totok

Neuer Weg, 30. Dezember 1972, S. 7***


„Heine”

[24 septembrie 1975. Colaboratorul „Heine” - candidatul Securităţii pentru preluarea conducerii cenaclului „Universitas”, al Grupului de Acţiune, şi persoana aleasă pentru îndreptarea „patriotică” a echipei germane de teatru a studenţilor, din cadrul Universităţii din Timişoara, relatează despre un montaj literar, care se află în curs de pregătire pentru echipa de teatru studenţesc ]
ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 60-60v

***[16 octombrie 1975„Heine” - care urma să preia conducerea cenaclului “Universitas” - despre zvonurile care circulau după arestarea unui grup de scriitori, învinuiţi că ar fi vrut să treacă fraudulos frontiera spre Iugoslavia. Prima menţiune a Hertei Müller în dosarele Securităţii, studiate pînă-n prezent]

Nr. 23810/I/008/KR/16.10.1975[1]                                                     STRICT SECRET
Sursa: “HEINE”. –
Primeşte: Maior KÖPE RUDOLF. –
Problema: Elemente Fasciste Germane. –

Notă informativă

Sursa informează că în dimineaţa zile de 16.10.1975 numita Müller Herta studentă în anul IV secţia germană a facultăţii de filologie a întrebat dacă este adevărat că numiţii Totok William, Ortinau Gerhard, Wagner Richard şi Csejka Gerhardt au intenţionat să treacă în mod fraudulos frontiera. Sursa a afirmat că nu cunoaşte nimic în legătură cu acest lucru. Cea de mai sus a afirmat că aşa ar fi auzit de la cineva fără să precizeze cine.

Timişoara, la 16.10.1975
(ss) Heine

Observaţii: Cei de mai sus au fost într-adevăr reţinuţi de organele de grăniceri.

Sarcini: Informatorului i s-a trasat ca sarcină să stabilească ce anume se cunoaşte în facultate cu privire la activitatea lui TOTOK WILIAM şi ce discuţii se poartă în urma măsurilor întreprinse împotriva lor.
Conform instructajului făcut încă la sfîrşitul anului universitar precedent, i s-a cerut să acţioneze hotărît pentru preluarea conducerii activităţii cercului “UNIVERSITAS” şi să canalizeze activitatea lui pe un făgaş nou, patriotic.

Măsuri: Nota va fi exploatată la dosarul numitului TOTOK WILIAM, împotriva căruia s-a început urmărirea penală.

(ss) Mr. KÖPE

ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 64-64v[1] Notă manuscrisă.

***


 [4 decembrie 1975. „Heine” relatează despre trupa studenţească de teatru pe care o conduce şi despre informaţiile care circulă în legătură cu anchetarea unor persoane după arestarea lui William Totok]
Nr. 23810/ I/ 0010/ KR/ 04.12.1975[1]                       STRICT SECRET
Sursa: inf. “HEINE”.-
Primeşte: Maior Köpe Rudolf
Problema: Elemente Fasciste Germane.-
Notă informativă
Sursa informează că activitatea teatrală în limba germană de pe lîngă Casa de cultură a studenţilor se desfăşoară normal, componenţii trupei de teatru participînd cu regularitate la repetiţie. Formaţia a mai prezentat un spectacol pentru şcoala generală Nr. 9 de pe strada Eneas. Acivitatea formaţiei prezintă interes pentru ceilalţi studenţi primindu-se numeroase solicitări de participare din partea studenţilor.
În legătură cu ancheta desfăşurată privind activitatea lui Totok William sursa menţionează că a stîrnit unele comentarii dar majoritatea celor care au fost audiaţi ca martori şi-au manifestat nemulţumirea faţă de Totok William pentru faptul că au fost amestecaţi fără voia lor în această chestiune.[2]
Sursa informează că echipa de teatru studenţească în lb. germană intenţionează să se prezinte la festivalul studenţesc care va avea loc anul viitor. Pînă în prezent în cadrul trupei de teatru a domnit o atmosferă de muncă, calm înţelegere reciprocă.
Timişoara, 4. XII. 1975                       (ss) Heine
Observaţii: Sursa a avut ca sarcină să impulsioneze activitatea artistică a studenţilor de la secţia germană a Facultăţii de Filologie cu scopul de a combate ideea că „AKTIONSGRUPPE BANAT” ar fi reprezentanta culturală a studenţilor germani şi că măsurile întreprinse împotriva lui TOTOK WILIAM ar fi vizat această activitate.-
Sarcini: Sursa a fost instruită să observe în continuare evoluţia stării de spirit a studenţilor şi să stimuleze interesul acestora pentru activitate culturală.-
Să semnalizeze orice manifestări care ar pute fi dăunătoare acestei activităţi sau intereselor statului.[3]
Să semnalizeze eventualele încercări sau tendinţe de folosire a acestei activităţi în detrimentul intereselor statului.-
Măsuri: Nota va fi exploatată la D.U.I. privind pe numitul TOTOK WILIAM.
(ss) Maior Köpe Rudolf
ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 74-74v[1] Notă manuscrisă.
[2] Menţiune manuscrisă pe margine în stînga a ofiţerului de securitate Lt. col. Pădurariu Nicolae: „Care sînt cei în cauză şi poziţia fiecăruia în mod separat.” (ss) Lt. col. Pădurariu Nicolae
[3] Menţiune manuscrisă pe margine în stînga a ofiţerului de securitate Lt. col. Pădurariu Nicolae: „Da”.


******"Sanda", 24. November 1975


ACNSAS, I 210845, vol. 2, ff. 71-71v
***

Neue Banater Zeitung (NBZ), 31. Januar, 1976, S. 1


***

Neuer Weg, 15. Februar 1976, S. 4
***

Neuer Weg, 14. Oktober 1976, S. 6
***

Neuer Weg, 19. Januar 1977, S. 3***

Neuer Weg, 25. Januar 1977, S. 1


[...]
Aktualisiert - actualizat: 10.7. 2023