Sonntag, November 01, 2015

Securitate 1987-1989
Die letzten Jahre in Rumänien


1987-1989 1. Auszüge aus: William Totok, Die Zwänge der Erinnerung. Aufzeichnungen aus Rumänien, Hamburg 1988, S. 152-155

3. Anhang - Fotos

4. Dokument aus dem Securitatearchiv mit einem Hinweis auf Roland Kirsch (geb. 1960 in Deta, Rumänien; gest. 2. oder 3. Mai 1989 in Temeswar). Abgefangener Brief (OV „Camelia", ACNSAS, I 235544, Bl. 176v).
5. 

12. März 1988. Analysebericht William Totok betreffend, enthält einen Maßnahmenplan zur Kompromittierung im Ausland und Vorschläge für Aktionen im Inland. Auszüge.Ultimii ani din România


1987-1989 


2. Extrase din: William Totok, Constrângerea memoriei. Însemnări, documente, amintiri, Iaşi, 2001, pp. 121-124 

3. Addenda - fotografii

4. Document din arhiva Securităţii cu menţiunea lui Roland Kirsch (n. 1960 în Deta, România; m.  2 sau 3 mai 1989 la Timișoara). Scrisoare interceptată (D.U.I. Camelia", ACNSAS, I 235544, f. 176v).
5. 

12 martie 1988. Notă de analiză privindu-l pe William Totok, cuprinzînd un plan de compromitere în exterior şi măsuri pe plan intern. Fragmente.

1. 

2.3. [Februar 1986. Auf der Suche nach dem Grab von Augustin Serac und die Entdeckung halbverwester Leichen auf dem Armenfriedhof in Temewar]


[Februarie 1986. În căutarea mormîntului lui Augustin Serac şi descoperirea unor cadavre în putrefacţie în cimitirul săracilor din Timişoara]4. 
5. 

INSPECTORATUL JUDEŢEAN TIMIŞ         STRICT SECRET[1]
AL MINISTERULUI DE INTERNE           Ex. nr. 2
- SECURITATE/ SERVICIUL I/A -
12.03.1988.

SE APROBĂ,
(ss) Mr. [indescifrabil]

NOTĂ DE ANALIZĂ
- în dosarul de urmărire informativă
privind pe TOTOK WILIAM.

La data de 12.02.1988, la nivelul Conducerii Securităţii şi în prezenţa tov. Lt. Col. TĂNASE COSTICĂ, din DIRECŢIA I, BUCUREŞTI, s-a procedat la analiza dosarului de urmărire informativă privind pe TOTOK WILIAM, rezultînd următoarele:

[...]B.- Pentru compromiterea lui TOTOK WILIAM în exterior, se vor întreprinde următoarele măsuri:
1. – Redactorii CORNELIU POPOVICI şi CEZAR IOANA de la ziarul „DRAPELUL ROŞU” defăimaţi de TOTOK WILIAM, într-una din emisiunile postului de radio „EUROPA LIBERĂ”, vor fi determinaţi să întocmească un articol de ripostă care să fie publicat într-un ziar central, sens în care vom solicita şi sprijinul Direcţiei I şi Serviciului „D”.
- Termen: 15.04.1988
- Răspunde: Maior PELE PETRU

2. – Scriitorul DAMIAN URECHE, element urmărit informativ, cunoscut cu o poziţie oscilantă, va fi determinat, prin intermediul informatorilor „MARCEL” şi „POPOVICI” să întocmească un material de ripostă, material ce va fi expediat la conducerea postului de radio „EUROPA LIBERĂ”.
- Termen: 30.04.1988
- Răspunde: Lt. Col. INDREI IOAN

3. – În acelaşi sens va fi exploatată şi informaţia din care rezultă că profesorul de limba română GALETARU TRAIAN, fost coleg de catedră cu TOTOK WILIAM este intrigat de conţinutul unei vederi, trimisă de obiectiv, în care se fac afirmaţii de subapreciere a românilor, a culturii şi civilizaţiei noastre.
Prof. GALETARU TRAIAN, cunoscut cu preocupări literare va fi contactat de Maior RADU TINU şi va fi determinat să întocmească o scrisoare de ripostă, care va fi expediată la conducerea postului de radio „EUROPA LIBERĂ”.[2]
- Termen: 15.04.1988
- Răspunde: Maior RADU TINU

4. – Informatorul „MAYER” cu multe relaţii în conducerea LANDSMANSCHAFT-ului şi a ziarului „BANATER POST”, cu ocazia călătoriei pe care o va efectua în următoarele luni în R. F. GERMANIA va fi instruit să ia o poziţie împotriva lui TOTOK WILIAM, să-l discrediteze pe acesta, folosind argumente privind comportarea acestuia din timpul studenţiei, fiindu-i profesor, precum şi argumente referitoare la familia sa.-
- Termen: 2 luni
- Răspunde: Lt. FULGA VALERICĂ

5. – Persoana de încredere „IOANA”, fostă colegă de şcoală şi prietenă apropiată a lui TOTOK WILIAM, care a avut şi are, încă, influenţă asupra sa, urmează să facă o călătorie în R. F. GERMANIA iar cu ocazia pregătirii contrainformative i se va indica să-l viziteze şi să acţioneze pentru influenţarea pozitivă a obiectivului, să încerce să-l determine să renunţe la colaborarea cu postul de radio „EUROPA LIBERĂ”.
- Termen: 15.04.1988
- Răspunde: Maior PELE PETRU

Lunar cazul va fi analizat la Conducerea securităţii şi în funcţie de evoluţia situaţiei operative, vor fi întreprinse măsurile ce se impun.

OFIŢER OPERATIV II
Lt.,
(ss) FULGA VALERICĂ

DE ACORD
ŞEFUL SERVICIULUI I/A
Maior,
(ss) PELE PETRU

ACNSAS, I 210845, vol. 3, ff. 87-91.

[1] Notă dactilografiată. 

[2] Cf. Einschüchterungsmethoden der Securitate. Die so genannte „positive Beeinflussung“, in: Halbjahresschrift - hjs-online, 06.09.2009. Aktualisiert - atualizat: 1.11. 2015, 22:00 h