Samstag, November 07, 2009

Eine Inszenierung der Securitate - O înscenare a Securităţii

D.U.I. „Peregrinul"

 

 

 

Comandamentul Trupelor de pompieri

- Biroul de contrainformaţii -

Strict secret

Ex. nr. 1

 

Raport

Cu propunere de închidere

a dosarului de urmărire

informativă nr. 11, privind

pe „PeRegrinul"

 

La data de 29. 11. 1974 organele noastre au deschis dosar de urmărire informativă asupra frt. t.r. Totok Gunter din compania de pompieri Mediaş pentru manifestări duşmănoase la adresa regimului socialist din ţara noastră.

În faţa acţiunii informative a stat sarcina de a stabili dacă într-adevăr frt. Totok Gunter desfăşoară activitate de propagandă duşmănoasă şi sub ce formă; ce scrieri de natură duşmănoasă a trimis în R.F. Germania; prin intermediul cui şi dacă mai păstrează asupra sa astfel de lucrări;

În procesul acţiunii informative au fost folosiţi un număr de trei informatori şi s-au aplicat două combinaţii informativ-operative, care au dus la documentarea cazului, stabilindu-se următoarele:

- la data de 15.12. 1973, elevul Totok Gunter a fost avertizat de I.J Timiş pentru legături cu turişti străini şi manifestări negative la adresa sistemului de învăţămînt din ţara noastră;

- după venirea în armată, nutrind sentimente duşmănoase faţă de ţara noastră, a căutat ca în diferite împrejurări să ponegrească şi să comenteze duşmănos politica internă şi externă a statului nostru. Activitatea pe care a intensificat-o în perioada alegerilor din luna martie 1975.

În baza materialelor obţinute pe timpul urmăririi informative, la data de 19 iunie 1975 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva învinuitului TOTOK GUNTER.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la 23 iunie 1975 s-au găsit la domiciliul învinuitului, literatură fascistă şi mai multe înscrisuri cu caracter duşmănos, compuse de către fratele acestuia şi dactilografiate de către învinuit. Cu ocazia percheziţiei s-a găsit şi valută străină ce aparţinea atît învinuitului cît şi rudelor acestuia.

În procesul acţiunii penale s-a stabilit faptul că TOTOK GUNTER, în concepţiile sale duşmănoase, a fost influenţat de către unchiul său - director al bibliotecilor din Saxonia Inferioară - care îi trimitea cărţi ce erau interzise în România, precum şi de către membrii cenaclului literal (sic!) german „Gruppe Acţionen Banat" (sic!), la şedinţele cărora participa uneori şi la care se citeau lucrări cu conţinut duşmănos. Din acest cenaclu făcea parte şi fratele obiectivului nostru.

În urma documentării cazului, inculpatul TOTOK GUNTER, a fost condamnat de către tribunalul militar Timişoara, prin sentinţa nr. 239 din 10.12. 1975 la 5 ani închisoare pentru infracţiunea de propagandă împotriva orînduirii socialiste din R.S.R. p.p. de art. 166 al. 2 c.p. şi la un an închisoare pentru infracţiunea de deţinere de mijloace de plată străine p.p. de art. 37 al 1 din D. 210/1960.

(...)

Materialul privind activitatea duşmănoasă a numitului Totok William a fost înaintat la I. J. Timiş, material ce a stat la baza arestării acestuia şi trimiterii sale în faţa instanţei.

Faţă de cele raportate, rugăm aprobaţi închiderea dosarului de urmărire informativă şi trimiterea acestuia la serviciul de contrainformaţii al Direcţiei generale a penitenciarelor, în scopul urmăririi în continuare pe (sic!) Totok Gunter, în timpul detenţiei.

Şeful Biroului,

(ss) Col. Marinescu Paul

 

(Material dactilografiat. Aprobarea scrisă de mînă în partea stîngă a primei pagini, semnată indescifrabil, pe data de 4 martie 1976. Documentul se află în D.U.I. al lui Gunter Totok, „Peregrinul", urmărire începută la data de 29 noiembrie 1974. Cf., ACNSAS, I 235606, vol.1, ff. 3-3v.)