Freitag, November 26, 2010

"Moga"[31. Mai 1961. Umschlag der Akte des inoffiziellen Mitarbeiters "Moga Mircea"]

[31 mai 1961. Coperta dosarului lui "Moga Mircea"]ACNSAS, R 203049

***


[12. Mai 1966. Vorschläge zur Kontaktaufnahme mit Claus Stephani]

[12 mai 1966. Propuneri de contactare a lui Claus Stephani]


ACNSAS, I 211829, vol 2, f. 12-13***


[28. Februar 1976. „Traian” fasst ein Gespräch mit Claus Stephani zusammen, in dem dieser über das Buch von Anneli Ute Gabanyi berichtet, das jemand in die Redaktion der „Neuen Literatur” gebracht hatte und das „voller Beleidigungen der Partei und des Genossen Ceauşescu” ist]

[28 februarie 1976. „Traian” sintetizează o relatare a lui Claus Stephani despre cartea lui Anneli Ute Gabanyi adusă în redacţia revistei „Neue Literatur”, carte „plină de insulte la adresa partidului şi a tovarăşului Ceauşescu"]

MINISTERUL DE INTERNE            STRICT SECRET [1]
Primit: Lt. col. NĂSTASE GHEORGHE      Ex. Nr. 1
Sursa: „TRAIAN”
Data: 28 februarie 1976
Nr. 10450/00193
                     NOTĂ
Acum trei zile, CLAUS STEPHANI, redactor la „NEUE LITERATUR” mi-a povestit că a venit la redacţie RENATE WINDISCH, soţia fostului lector R.F.G. la Cluj-Napoca, actualmente cadru didactic la Freiburg Breisgau – R.F.Germania, aducînd pentru asistentul PETER MOTZAN din Cluj-Napoca volumul „Partei und Literatur in Rumänien seit 1945” (Partidul şi literatura în România din 1945 înainte (sic!), ed. OLDENBOURG – München 1975), de ANNELIE UTE GABANY, colaboratoare a postului de radio „Europa Liberă”. Cartea a fost înmînată lui ANEMONE LATZINA – SZASZ, soţia secretarului Uniunii Scriitorilor JANOS SZASZ, în prezenţa lui STEPHANI şi a secretarei de redacţie CĂLIN, pentru a fi dată lui GERHARDT CSEYKA, care „are mandat de a o primi şi transmite lui MOTZAN”.
STEPHANI a frunzărit cartea înainte de a o returna, la cerere, lui LATZINA; este plină de insulte la adresa partidului şi a tovarăşului Ceauşescu, se bazează pe informaţii care depăşesc cadrul celor publicate îl citează pe CSEYKA, pe MOTZAN şi mult din revista clujeană ECHINOXX (sic!) scoasă în trei limbi de studenţii clujeni, acum doi-trei ani de MOTZAN, FRANZ HODJAK şi BERNDT (sic!) KOLF pentru partea germană. După părerea lui STEPHANY, care a mai stat de vorbă cu WINDISCH, MOTZAN este unul din furnizorii ştirilor cuprinse în carte, iar WINDISCH, care a circulat mai mult între Cluj-Napoca, München şi Freiburg, curiera.
Alaltăieri, am fost invitat de RENATE WINDISCH care mi-a returnat o bibliografie care i-am împrumutat-o acum circa trei ani pentru teza ei de doctorat despre romanul de limbă germană de la noi; acum doi ani, i-am dat la cerere alte indicaţii bibliografice, iar dînsa mi-a pomenit de cartea lui GABANYI, afirmînd că poate va reuşi să-mi facă rost de un exemplar pentru orientarea mea. Urmează să revină pentru mai mult timp în ţară după ce DAAD (Serviciul de schimburi academice) îi va fi obţinut [marginea din stînga a documentului lipseşte, nu a fost fotocopiată] de cei 10 $ zilnici. M-a anunţat că mă va cauta pentru a obţine indicaţii bibliografice dar şi alte informaţii despre literatura noastră de limbă germană, la care am răspuns că o voi ajuta în limita a ceea ce ştiu, iar ceea ce ştiu provine aproape exclusiv din cele tipărite.
Ştiu de la scriitorul FRANZ STORCH, redactorul şef al revistei „Volk und Kultur” (Bucureşti) şi membru în Biroul Uniunii Scriitorilor, că WINDISCH i-a solicitat o întrevedere pentru a [descrie ?] în revistă situaţia literaturii de la noi în preajma Congresului Culturii şi educaţiei politice.
(ss) „TRAIAN”[2]
ACNSAS, I 157085, vol. 2, ff. 104-104v
________________________
[1] Text dactilografiat. (A se vedea şi articolul lui Richard Wagner, „Wenn dem Ethnologen die Namen entfallen“, AdG, 9.12.2010.)
[2] Notă manuscrisă a unui ofiţer de securitate, sub document: “Tov. mr. Preoteasa. Continuaţi măsurile începute conform discuţiilor avute” (ss) [indescifrabil].

***
[16. Dezember 1975. Securitateoffizier Gheorghe Preoteasa auf der Suche nach einem neuen inoffiziellen Mitarbeiter, der wie „Moga“ den Auftrag hat, die im OV „Cercul“ bearbeitete „Neue Literatur“ zu überwachen, nachdem „Lalu“ aus Krankheits- und Altersgründen nicht mehr richtig eingesetzt werden kann]

[16 decembrie 1975. Ofiţerul de Securitate Gheorghe Preoteasa în căutarea unui nou colaborator neoficial care va fi însărcinat să supravegheze informativ redacţia revistei „Neue Literatur“ - lucrată în D.U.I. „Cercul“ - după ce „Lalu“, din pricina sănătăţii şi a vîrstei înaintate, nu mai dă randamentul aşteptat]
ACNSAS, R 249557, vol. 1, ff. 8-8v

[Pasaje anonimizate şi pseudonimul „Moga“ încercuit cu roşu - de noi, hjs-online.]

***


[23. September 1976. „Moga“ berichtet über Vorgänge in der Redaktion der „Neuen Literatur“]

[23 septembrie 1976. „Moga“ relatează despre întîmplări din interiorul redacţiei lui „Neue Literatur“]
ACNSAS, I 105854, ff. 43-43v.
[Document din dosarul scriitorului Arnold Hauser (1929-1988), D.U.I. Nr. 9750 "Hans" - hjs-online.]***


În vara anului 1976 am fost într-adevăr la Bucureşti. Am locuit cîteva zile în casa scriitorului de limbă maghiară, Majtényi Erik (1922-1982), am fost la Gerhardt Csejka, am fost la soţii Anemone Latzina (1942-1993) - Szász János (1927-2006) şi am vizitat redacţia revistei „Neue Literatur“. Acolo am cunoscut 3 scriitori pe care nu-i ştiam pînă atunci: Alfred Kittner (care mi-a vorbit despre intenţia sa mai veche de a scoate o antologie în care vor intra toţi poeţii de limbă germană din România, intenţie semnalată printr-o carte poştală, deja în 1971, pe cînd eu mă aflam în armată), pe Wolf Aichelburg (1912-1994) şi pe scriitorul est-german, Jürgen Rennert care tocmai era-n vizită la Bucureşti. În redacţie se afla majoritatea angajaţilor revistei, inclusiv redactorul şef, Emmerich Stoffel (1913-2008), redactorul şef adjunct, Arnold Hauser (1929-1988) şi redactorul Claus Stephani.

Aichelburg a părăsit redacţia împreună cu mine. Abia pe stradă, cînd eram singuri, a îndrăznit să vorbească despre detenţia sa, povestindu-mi amănunte, deloc măgulitoare, despre colegii săi de puşcărie împreună cu care a fost condamnat în „procesul scriitorilor germani“ de la Braşov, din 1959. Eu i-am povestit despre lunile petrecute în arestul Securităţii şi la penitenciarul din Timişoara. Apoi am mai vorbit, tot pe stradă, despre efectul articolului din „Le Monde“, în urma căruia, pe 29 iunie 1976, am fost eliberat din detenţie. Amănuntele acestea legate de discuţia mea cu Aichelburg nu apar în diversele dosare. În schimb, există mai multe note în care se vorbeşte despre prezenţa mea în redacţia lui „Neue Literatur“. Într-una din aceste note, dactilografiată, nesemnată şi datată 21 august 1976, se vorbeşte despre vizita mea la Bucureşti. Nota (a se vedea documentul - mai jos - în original) cuprinde şi următorul pasaj insinuant:
„(...) WILLIAM TOTOK, eliberat din închisoare şi purtînd perucă pentru a ascunde părul tuns scurt, e mai tot timpul în redacţie şi utilizează maşina de scris. Oare nu bate material discutabil pe maşina de scris a revistei?“ (cf. ACNSAS, I 210845, vol. 2, f. 112) - W.T.
*** 
[21. August 1976. Bericht über einen Besuch von William Totok in Bukarest im Sommer 1976]

[21 august 1976. Notă despre o vizită a lui William Totok la Bucureşti, în vara anului 1976]

ACNSAS, I 210845, vol. 2, f. 112


***


[29. Dezember 1977.  500 Lei für den inoffiziellen Securitatemitarbeiter "Moga"]

[29 decembrie 1977. Recompensă de 500 de lei pentru colaboratorul neoficial al Securităţii "Moga"]
ACNSAS, D 13381, vol. 7, f. 380

***

[6. November 1976. "Moga"-Bericht zu Heinz Stănescu]
[6 noiembrie 1976. "Moga" informează despre Heinz Stănescu]

ACNSAS, R 48661, vol. 1, f. 20

***

[6. November 1976. Major Gheorghe Preoteasa fasst einen Bericht von „Moga“ zusammen, in dem von Texten die Rede ist, die William Totok an die „Neue Literatur“ in Bukarest geschickt hat und die feindselige Anspielungen enthalten]


[6 noiembrie 1976. Maiorul Gheorghe Preoteasa sintetizează o relatare a lui „Moga“ privind texte ale lui William Totok, trimise revistei bucureştene „Neue Literatur“ care „conţin o serie de »şopîrle« tendenţioase la adresa politicii statului român“]


ACNSAS, I 210845, vol. 2, f. 126


***

[13. November 1976. Begleitschreiben - unterzeichnet von dem Leiter der Hauptabteilung 1, Generalmajor der Securitate Dumitru Borşan und dem Leiter der Dienststelle, Securitateoberst Dumitru Marin - zweier Berichte von „Moga“, in denen die „unerwünschten Aktivitäten“ von Gerhard Ortinau und William Totok denunziert werden]

[13 noiembrie 1976. Scrisoare însoţitoare a unor note furnizate de „Moga“ „privind unele activităţi neavenite desfăşurate de Ortinau Gerhard şi Totok William din Timişoara“, semnată de şeful Direcţiei 1, general-maiorul de Securitate Dumitru Borşan, şi şeful serviciului, colonelul de Securitate Dumitru Marin]


ACNSAS, I 210845, vol. 2, f. 127***[6. November 1976. "Moga" berichtet über ein Gespräch mit Nikolaus Berwanger, der ihm von den Auswanderunsgabsichten von Gerhard Ortinau erzählt hatte] 


[6 noiembrie 1976. „Moga“ informează despre o discuţie cu Nikolaus Berwanger în cursul căreia acesta i-a povestit despre intenţia de a emigra a lui Gerhard Ortinau] ACNSAS, I 233471, vol.1, f. 104


***


[18. Februar 1977. „Moga“ berichtet ausführlich über die zirkulierenden Gerüchte im Zusammenhang mit der Weigerung von Heinz Stănescu, nach einem Auslandsaufenthalt, nach Rumänien zurückzukehren] 


[18 februarie 1977. „Moga“ relatează, pe larg, despre zvonurile care circulă în legătură cu refuzul lui Heinz Stănescu de a se mai întoarce în România, după o şedere în străinătate] ACNSAS, R 48661, vol. 1, ff. 117-117v.
[Nume anonimizate - de noi, hjs-online.]


***
William Totok
Bucureşti / Bukarest, 26.-27.11. 2010

***

Cf. "Marin"  [Mitteilung von Google, 8.3.2011, 1:37:33 Uhr: Gemäß eines Gerichtsbeschlusses waren wir gezwungen, diesen Beitrag zu entfernen. // Google ne-a comunicat într-un mesaj, din 8.3.2011, ora 1:37:33, că „în baza unei decizii judecătoreşti am fost obligaţi să eliminăm acest articol”.]

***

Die Fortsetzung der Verleumdung. Der ehemalige Securitate-Mitarbeiter Claus Stephani hat in der F.A.Z. einen Vergleich zwischen seiner Täterakte und der Opferakte Herta Müllers gezogen. Die Literaturnobelpreisträgerin verwahrt sich dagegen in einem Protestschreiben, in: FAZ, 22.11. 2010

Richard Wagner, "War Ceauşescu ein Opfer der Ceauşescu-Diktatur?", in: AdG, 27.11.2010

William Totok, "Infiltrarea de către Securitate a lumii literaților germani", în: RFE, 1.12.2010

Peter Motzan, "Ein Bericht des IM „Moga“ und seine Folgen", in: SbZ, 2.12.2010

William Totok,  "Scriitorul Claus Stephani în arhiva Securităţii", in: RFI, 2.12. 2010

Richard Wagner, "Wenn dem Ethnologen die Namen entfallen", in: AdG, 9.12.2010

Richard Wagner, Claus Stephani, "Mircea Moga", "Moga" & "Marin", SbZ, 16.12.10  


Markus Bauer: „Die Beweisfrage. Problematisches Urteil in Sachen Securitate”, in: NZZ, 10.12. 2014Claus Stephani: Eine Replik in Sachen Securitate, in: NZZ, 23.12. 2014


***


 Aktualisiert, 3. 2. 2015, 21:11 Uhr